studenten in lounge ruimte

Academie Gezondheid en Vitaliteit

Op zoek naar meer gelijkheid in de psychische zorg

Iedereen kijkt anders naar dezelfde kwestie. De één vindt het probleem overdreven, een ander ‘te gek voor woorden’ en een 3e zoekt een logische verklaring. Tijdens deze studiemiddag zoeken deelnemers op een antwoord op de vraag: is er gelijk in de psychische zorg?

HAN Redactie
406768 Sfeerbeeld studiemiddag gelijk in de psychische zorg, sfeerbeeld groenewoudseweg
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn

Studenten vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen die samenwerken aan vraagstukken vanuit de praktijk: dát is de kracht van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).

Carin Coenen
128832 GGM K33 kantine rood zitje groep studenten
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Naar een toekomstgerichte wijkverpleging

De wijkverpleegkundige speelt een cruciale rol in de toenemende vraag naar zorg in de thuissituatie. Wat zijn haar -toekomstige- rollen en taken? Lector Minke Nieuwboer schetste in haar intreerede op 31 maart de beroepsontwikkeling. Hoe kan het Lectoraat Wijkverpleging hier een 'boost' aan geven?

HAN Redactie
390607 Installatie Minke Nieuwboer lector Wijkverpleging door Rob Verhofstad_2022
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Martina de Witte

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: dr. Martina de Witte, docent en onderzoeker bij de Academie voor Gezondheid en Vitaliteit, opleiding Vaktherapie.

HAN Redactie
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Professionals in de wijk leren met en van elkaar

Het project ‘Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap’ van het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN is met glans geslaagd. Het gezamenlijk bevorderen van deskundigheid binnen dit leernetwerk is nu een feit. ZonMw, de organisatie die het project financierde, is vol lof en feliciteert de projectleider.

HAN Redactie
35015 Overzicht campus Nijmegen
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen

In het project ‘Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen’ werken wijkverpleegkundigen samen met de huisarts en praktijkondersteuner. Wat is de stand van zaken in Zuid-Gelderland bij de NEO huisartsengroep en ZZG zorggroep? Studenten HAN Verpleegkunde gingen in najaar 2021 op onderzoek uit.

HAN Redactie
120492 ouderenzorg met patient
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Palliatieve zorg: hoe competent is wijkverpleging?

Steeds meer mensen met palliatieve zorgvragen ontvangen thuis zorg. Het is dus belangrijk dat de kennis en vaardigheden van de wijkverpleging op dit gebied op orde is. Hoe competent voelt de wijkverpleging zich hierover? In het najaar 2021 deden 12 studenten HAN Verpleegkunde een onderzoek hiernaar.

HAN Redactie
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Presikhaaf Samen Gezond

De mens centraal stellen in plaats van zijn ziekte. Een werkwijze die bij huisartsenpraktijk Presikhaaf inmiddels geïmplementeerd is en waarbij de huisartsen 5 minuten langer de tijd nemen voor een patiënt.

HAN Redactie
236886 samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Leerwerkplaats Pluryn: van en met elkaar leren

Studenten van verschillende opleidingen leren en werken samen aan praktijkverbetering. Dat is het idee bij interprofessioneel leren. “Je leert van en met elkaar”, legt docent Lara Weidemann uit. September 2021 is bij Pluryn in Groesbeek een leerwerkplaats gestart voor interprofessioneel onderwijs.

Marleen de Roo
236884 samen werken aan een project
Academie Gezondheid en Vitaliteit

In hoeverre is ambulancepersoneel getraind?

Wat zijn de eerste praktijkervaringen met het Nederlands model voor geneeskundige rampenopvang en terrorismegevolgbestrijding? Onderzoekers van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg en het ANAPHEM brachten ervaringen van ambulancepersoneel in kaart. Hun artikel is nu ook internationaal gepubliceerd.

HAN Redactie
354288 Medische hulpverlening bij rampenoefening