studenten in lounge ruimte

Academie Gezondheid en Vitaliteit

Tweede Leerwerktraject in de Zorg succesvol afgerond

Op 23 mei ontvingen 6 statushouders hun certificaat na het afronden van een leerwerktraject van 7 maanden. Dit leerwerktraject van de HAN bereidt de statushouders voor op een deeltijdstudie hbo-Verpleegkunde. We spraken met Sharon Harambee over haar ervaringen tijdens dit traject.

HAN Redactie
529050 Groepsfoto van de certificering van het Leerwerktraject in de Zorg voor statushouder, mei 2023
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Zorgteams werken aan passende zorg voor bewoner verpleeghuis

Hoe kunnen professionals samen leren en de persoonsgerichte zorg voor de bewoner van het verpleeghuis verbeteren? De EVIDENCE-projecten hebben het lerend vermogen en het werken volgens Evidence Based Practice (EBP) versterkt. De opbrengsten zijn voor het voetlicht gebracht tijdens een symposium.

HAN Redactie
109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Ouderenmishandeling herkennen en aanpakken

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelde de EldeR Abuse ScalE: ERASE. Het is een praktisch instrument voor herkenning en aanpak van ouderenmishandeling door professionals in de zorg. ERASE is nu al in enkele ziekenhuizen in gebruik. ERASE is mogelijk ook inzetbaar in andere zorgorganisaties.

HAN Redactie
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Academie Gezondheid en Vitaliteit

‘HAN-Leerwerktraject in de zorg voor statushouders’ is Koploper

Op 16 maart is het Leerwerktraject in de Zorg door het ministerie van VWS uitgeroepen tot Koploper. De HAN werkt samen met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF om statushouders te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van een baan in de zorg.

HAN Redactie
509969 Foto van de koplopersbijeenkomst in Amersfoort met het ministerie van VWS voor het Leerwerktraject in de Zorg voor statushouders
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Moving Care to Home and Community

Zorgverlening dichter bij de patiënt thuis. Een internationaal streven. Hoe bereiken we dit doel? Zijn innovaties en pilots effectief? De HAN, Nursing Science Nijmegen en de European Academy of Nursing Science (EANS) organiseerden een online conferentie over praktijkgericht onderzoek op dit thema.

HAN Redactie
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Samenwerken voor beste kwaliteit zorg voor bewoner

De zorgvragen van de ouderen die in een verpleeghuis komen wonen worden steeds complexer. Hoe kun je de bewoner in de laatste levensfase de beste kwaliteit van zorg bieden? Werken volgens 'Evidence Based Practice' (EBP) helpt om elke dag bezig te zijn om het juiste te doen met het 'beste bewijs'.

HAN Redactie
306790 HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Als duidelijk is wat ouderen willen, wordt zorg persoonsgerichter

De ‘Implementatietool Proactieve Zorgplanning’ is de opbrengst van een project voor ouderen dat NEO huisartsenzorg, ZZG zorggroep en de HAN in 2021 zijn gestart. Het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN ondersteunde bij het ophalen van resultaten en studentengroepen verzamelden data.

HAN Redactie
279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Hoe we bij de HAN een leven lang ontwikkelen

Wat heeft een klantmanager van een gemeente die een training volgt gemeen met een student mondzorgkunde die werkt bij de masterkliniek in het Radboudumc? Beiden investeren in een leven lang ontwikkelen in de praktijk. Ze kwamen aan bod tijdens een spotlightsessie op de EAPRIL conferentie.

Marleen de Roo
472111 Sfeerfoto van een deel van het publiek tijdens de opening EAPRIL 2022
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Verpleegkunde volop in de stroomversnelling

Het verpleegkundig vak en de inhoudelijke beroepsuitoefening ontwikkelen zich in volle vaart. Hoe kunnen verpleegkundigen zelf koers zetten op hun rol in de toekomstige zorg? Over dit thema organiseerden de HAN en het Radboudumc op 10 november de 1e editie van het jaarlijkse congres Over de Bogen.

HAN Redactie
285600 waalbrug bij Nijmegen
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Samenwerken om armoede bespreekbaar te maken

Armoede. Bijna iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Het is een maatschappelijk probleem met veel impact, in 2022 helaas actueler dan ooit. Armoede bespreekbaar maken is dan ook belangrijk. Alleen, hoe doe je dat als professional?

HAN Redactie
460506 Projectteam Armoede bespreekbaar maken InterProfessioneel leren. Projectpresentaties bij LAB Lindenholt.