studenten in lounge ruimte

Academie Gezondheid en Vitaliteit

Kroon op carrière van Marian Adriaansen

Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care, heeft op 16 juni na 35 jaar bij de HAN afscheid genomen. Door haar enorme inzet en haar impact op het vak verpleegkunde, de studenten en patiënten is zij echt een icoon. Een feestelijk programma vol kennis, lof én humor zette de kroon op haar carrière.

Annelies Peters
420704 overzicht, rede afscheid lector Marian Adriaansen, driehoek
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Vanuit een stevige basis verder bouwen

Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening staat aan het begin van een nieuwe periode. Een goed moment om plannen te delen. Lector Miranda Laurant: “Voor partners in de regio willen we dé partij zijn om samen te onderzoeken hoe we de gezondheidszorg anders en beter kunnen organiseren.”

HAN Redactie
109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 juni is de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wat helpt bij het signaleren en stoppen hiervan? De HAN lectoraten Acute Intensieve Zorg en Innovatie in de Care, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ontwikkelden ERASE als signaleringsinstrument.

HAN Redactie
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Academie Gezondheid en Vitaliteit

“Iedereen weet beter waar ze aan toe zijn”

“De complexiteit neemt toe. We zien vaker mensen met meerdere problemen. Niet alleen lichamelijke klachten, maar ook met bijvoorbeeld een verslaving of mentale kwesties. Om die groep gaat het bij casemanagement”, legt transferverpleegkundige Chantal van Gils van het CWZ uit.

HAN Redactie
414564 Foto bij artikel tbv Casemanagement dementie met medewerking van Danielle Peters en Chantal van Gils.
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Feestelijke studiedag Out Of Your Mind!

De studiedag ´Out Of Your Mind!´ op 20 mei 2022 is drukbezocht door vaktherapeuten, zorgverleners en studenten uit het hele land. Het ging om het samen delen van inzichten, onderzoeken en praktijkervaringen rondom thema’s als traumabehandeling, patiëntperspectief en evidence voor vaktherapie.

HAN Redactie
409803 Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Over de muren van je vak kijken

Praktijkonderzoek doen met studenten van andere academies, hoe lijkt je dat? Vanaf komend studiejaar kan het: interprofessioneel samenwerken aan een project. In een half jaar tijd doe je een berg extra praktijkervaring op. 2 docenten en 2 studenten vertellen waarom dat een heel goed idee is.

HAN Redactie
236890 student in gesprek met wijkdocent en professional
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Op zoek naar meer gelijkheid in de psychische zorg

Iedereen kijkt anders naar dezelfde kwestie. De één vindt het probleem overdreven, een ander ‘te gek voor woorden’ en een 3e zoekt een logische verklaring. Tijdens deze studiemiddag zoeken deelnemers een antwoord op de vraag: is er gelijk in de psychische zorg?

Marleen de Roo
406768 Sfeerbeeld studiemiddag gelijk in de psychische zorg, sfeerbeeld groenewoudseweg
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn

Studenten vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen die samenwerken aan vraagstukken vanuit de praktijk: dát is de kracht van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn. De 1e start vindt plaats in september 2022.

Carin Coenen
128829 GGM K33 kantine rode hoge stoelen studenten
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Naar een toekomstgerichte wijkverpleging

De wijkverpleegkundige speelt een cruciale rol in de toenemende vraag naar zorg in de thuissituatie. Wat zijn haar -toekomstige- rollen en taken? Lector Minke Nieuwboer schetste in haar intreerede op 31 maart de beroepsontwikkeling. Hoe kan het Lectoraat Wijkverpleging hier een 'boost' aan geven?

HAN Redactie
390607 Installatie Minke Nieuwboer lector Wijkverpleging door Rob Verhofstad_2022
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Martina de Witte

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: dr. Martina de Witte, docent en onderzoeker bij de Academie voor Gezondheid en Vitaliteit, opleiding Vaktherapie.

HAN Redactie
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)