Virtual Reality-ruimte voor Vaktherapie

Hoe kan een vaktherapeut telepresent zijn in dezelfde VR-ruimte als de cliënt vanuit zijn eigen huis? Op welke manier kan de vaktherapeut dan ook ervaringsgericht werken op afstand? Het doel van het project VR Health Experience is het ontwikkelen van een VR-ruimte om vaktherapie te kunnen aanbieden.

282875 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush1

Ontwikkeling online vaktherapie

Tijdens de coronacrisis is gebleken dat online vaktherapie kunnen geven van belang is voor het bieden van continuïteit van zorg. Het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen realiseerde in 2021 het project Online Vaktherapie: Telepresent zijn als Vaktherapeut

Het lectoraat heeft in november 2021 een SIA-KIEM subsidie gekregen voor een vervolg. In het project VR Health Experience wordt de unieke opzet van de VR-ruimte voor vaktherapie dit jaar doorontwikkeld. 

Deze innovatieve manier van therapie aanbieden laat zien dat je online ervaringsgericht kunt werken

Ervaringsgericht werken

''Deze innovatieve manier van therapie aanbieden laat zien dat je online ervaringsgericht kunt werken'', zegt Suzanne Haeyen. ''Dat is belangrijk voor vaktherapeuten, want 'ervaren' is immers hun kracht. Uniek aan de VR-therapieruimte is dat zowel de cliënt thuis als de therapeut in deze VR-ruimte aanwezig zijn. De therapeut kan zijn specifieke interventies op afstand toepassen.''

Samenwerking in de praktijk Vaktherapeuten, docenten en studenten

In het project ‘VR Health Experience’ wordt de VR-vaktherapieruimte én de methodiek verder ontwikkeld om deze geschikt te maken voor alle vaktherapieën. Hieraan werken inmiddels 17 enthousiaste vaktherapeuten mee.

De groep bestaat uit partners vanuit een GGZ-instelling, 4 zzp-vaktherapeuten en enkele enthousiaste (docent/) vaktherapeuten. Daarnaast werken ook studenten Communicatie & Multimedia Design van de HAN mee aan de uitwerking van de ideeën van vaktherapeuten. Op basis hiervan is VREE B.V. inmiddels begonnen met het bouwen van de VR-ruimte.

Werken met VR en VR Health Experience

"Naast het ontwikkelen van de VR vaktherapieruimte voor de verschillende disciplines gaan we vaktherapeuten ook trainen in werkwijzen en maken we een plan voor vervolgstappen,'' aldus projectleiders Suzanne Haeyen, Joep Kolijn en Nathalie Jans. ''Zo hopen wij deze ontwikkeling te verduurzamen en een steeds grotere groep vaktherapeuten kennis te laten maken met het werken met VR en de VR Health Experience."

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het lectoraat door een mailbericht te sturen aan: