Online vaktherapie Telepresent als vaktherapeut - VR Health Experience

282873 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush2

Werken als vaktherapeut in een tijd dat je niet fysiek bij elkaar kunt zijn? Schilderen in 3D binnen Virtual Reality? Emotieregulatie via een app? Vaktherapie staat op het punt heel nieuwe, online wegen in te slaan. Dat moet ook wel, vanwege de coronacrisis. Maar hoe geven we dit vorm?

Snelle info

Looptijd

2020 - 2022

Aanleiding

Samen online dansen, schilderen of bewegen; dat is niet waar een vaktherapeut zich op richt. Zeker niet bij behandeling van mensen met een psychische aandoening als stress of een depressie. In coronatijd is het hard nodig naar krachtige online instrumenten te zoeken. Dat doen we in dit project.

Doel

Doel van het project is om vaktherapeuten bekwamer te maken in het toepassen van digitale middelen. Zo willen we de therapeuten ruimere toegang bieden tot online tools - tot tools die goed aansluiten bij vaktherapie. Onderzoek, praktijk en onderwijs trekken hierin gezamenlijk op.

Bekijk in de video 'Telepresent zijn als vaktherapeut' in vogelvlucht context, doel, werkwijze en resultaten van het project over de inzet van digitale middelen in vaktherapie.

Het belang van krachtige online instrumenten

Of het nu muziek-, dans-, drama-, beeldende of psychomotorische therapie is, vaktherapeuten voelen zich in hun element als het gaat om zintuiglijke ervaring, lichaamsbewustzijn en fysieke interactie. Toch maakt ook dit vakgebied zich op om krachtige online instrumenten toe te voegen aan het vertrouwde behandelrepertoire. Net als de rest van de GGZ.

Dat is hard nodig nu therapeuten door de coronacrisis hun cliënten vaak maar moeizaam kunnen bereiken, laat staan behandelen. Uit recent onderzoek blijkt 91% van de vaktherapeuten (bijna) geen ervaring met online werken te hebben. Daar staat tegenover dat ze er wel voor open staan.

Doen en ervaren staan bij vaktherapie voorop. We zoeken dan ook naar een aanvulling daarop. We willen vaktherapie verder ontwikkelen door een uitbreiding op het bestaande repertoire zodat vaktherapeuten ook voorbij coronatijd beter in staat zijn om therapie op afstand aan te bieden, bijvoorbeeld in een blended vorm.

Specifieke interventies op afstand

Uniek aan de VR-therapieruimte is dat de cliënt vanuit zijn eigen huis aan de therapie kan deelnemen en de therapeut tegelijkertijd in dezelfde VR-ruimte aanwezig is. Deze kan zo zijn specifieke interventies op afstand toepassen.

Tot nu toe zijn er enkel VR-interventies bekend in de internationale literatuur waarbij de cliënt in een VR ruimte oefent, terwijl de therapeut vanaf buiten de techniek verzorgt. Door te werken in de VR-vaktherapieruimte kunnen vaktherapeuten continuïteit van behandeling bieden. Zeker in tijden waarin mogelijkheden beperkt worden en cliënten het extra nodig hebben.

iXperium Health 

Inzet van Virtual Reality

Wij voeren het project uit in samenwerking met HAN iXperium Health. We zien veel potentieel in het nieuwe repertoire aan instrumenten. Neem alleen al de TiltBrush: een applicatie waarbij je met een VR-bril een hele 3D-wereld kunt vormgeven. Je creëert een eigen bubbel van kleuren en vormen om je heen. Waarin je bijvoorbeeld een veilige plek of je gemoedstoestand op dat moment tot in detail kunt weergeven. Eén van de mogelijkheden die we uitdiepen in dit project.

282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

De ware kunst is om dit soort opties goed in te zetten in de therapeutische setting. Daar wil het project ook handvatten voor gaan bieden. We werken daarom samen met Virtual Reality-experts als die van VR body lab. Daarnaast dragen de deelnemende vaktherapeuten hun kennis en ervaring aan. Groot voordeel van deze aanpak is dat de projectopbrengsten meteen al de praktijk instromen. Onze stip op de horizon: vaktherapie op afstand een kwaliteitsimpuls geven die nog lange tijd doorwerkt en aanzet tot innovatie.

Doorontwikkeling vaktherapieruimte 

VR Health Experience

Voor vaktherapeuten is sinds 2021 wel al online training beschikbaar voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Daarnaast is er ook een prototype van een virtuele multi-player vaktherapieruimte voorhanden, waarin ervaringsgericht gewerkt kan worden.

In het project VR Health Experience (SIA KIEM 2021 regeling) ontwikkelen we in 2022 de VR-vaktherapieruimte én de methodiek door om deze geschikt te maken voor alle vaktherapieën. De voor dit project opgezette samenwerking tussen opleidingen, praktijk en onderzoek krijgt vorm in een structuur voor kennisuitwisseling en duurzame innovatie.

Training Telepresent zijn als vaktherapeut 2023 

Leren werken met VR Health Experience, de virtuele vaktherapie ruimte

De training 'Telepresent zijn als vaktherapeut' is in september 2022 gestart met een groep van 11 deelnemers. De training is gebaseerd op het onderzoek dat afgelopen 2 jaar plaatsvond.

Als deelnemer leer je hoe je ervaringsgericht kunt werken op afstand door gebruik te maken van het platform VR health Experience (VRhExp), de digitale therapieruimte voor de vaktherapeut.

De training bestaat uit 6 online sessies van 2 uur en wordt verzorgd door Nathalie Jans en Joep Kolijn. In de sessies gaan we samen aan de slag om (digi)vaardig te raken en je kennis over VR in vaktherapie te vergroten.

Je leert hoe VR ingezet kan worden in jouw vaktherapeutische discipline en hoe VR verder geïntegreerd kan worden op jouw werkplek. Bovendien draag je bij aan het ontwikkelen van onze eigen Metaverse voor vaktherapie.

Samen met andere vaktherapeuten, het lectoraat en IT-specialisten draag je bij aan het onderzoek waarin we VR in vaktherapie verder ontwikkelen. 

Meer weten over de Training Telepresent zijn als vaktherapeut?
Stuur een mailbericht naar:

Infographic en canvas

Download de bijbehorende infographic in het Nederlands/Engels en het canvas:

Artikelen

De volgende artikelen hebben we gepubliceerd:

VR Health Experience 

Nieuwsbrieven

We hebben de volgende nieuwsbrieven samengesteld:​

Ook op de hoogte blijven en de ontwikkelingen volgen?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief door een mailbericht te sturen naar:

Contact over dit project?

Publicaties

Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

31906 drie studenten met twee laptops

Nieuws en artikelen

Bevlogen sprekers en enthousiaste masterstudentenMove on up! Een sfeerimpressie
269b97ee-0d01-11ee-be5e-02565807075b Bart Engelen en Suzanne Haeyen openen het symposium move on up van de master vaktherapie en het bijzonder lectoraat vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
0acb175e-0cfe-11ee-afaf-02565807075b Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
Onderzoeksproject VR Health ExperienceVirtual Reality-ruimte voor Vaktherapie
282875 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush1
Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
90865 Groepsles
282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

Betrokken opleiding

Vaktherapie

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met muziek, toneelspelen, beeldende kunst of bewegen? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken? Kies dan voor Vaktherapie. Via een studierichting beeldende vorming, drama, muziek óf beweging leer je cliënten positief omgaan met gevoelens en gedachten.

426197 Meisje koopt iets in winkeltje Vaktherapie
Blijf op de hoogte
 

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.vtps@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop