Minder stress door muziektherapie

Stress verminderen door muziek en muziektherapie? Martina de Witte, onderzoeker en docent bij de HAN, onderzocht de effecten en toepassing van muziekinterventies bij mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor stress. Op 29 oktober promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek.

Groepsles

Meerwaarde muziek voor stressreductie

Martina de Witte toont door haar onderzoek aan dat muziek en muziektherapie bijdragen aan vermindering van stress: Muziekinterventies effectief bij stress (artikel Universiteit van Amsterdam). Zij biedt nieuwe inzichten en kennis over de meerwaarde van muziektherapie. Dit zowel vanuit de wetenschappelijke invalshoek als vanuit het perspectief van de klinische praktijk.

Muziek als medicijn

Muziek helpt fysiologisch bij ontspanning en psychologisch bij het reguleren van emoties en (on)rust. Het kan gaan om muzikale activiteiten -zoals zingen of musiceren-, maar ook om het beluisteren van muziek door een specifieke cliëntengroep of om live therapie van muziektherapeuten. In het dagelijks leven en ook in situaties van behandeling of therapie zijn muziekinterventies -bij wijze van medicijn- heel eenvoudig en zonder hoge kosten of bijwerkingen bruikbaar.

Muziekinterventies in de vorm van zowel muziek luisteren als in de context van muziektherapie kunnen veel voordeel opleveren voor patiënten in zowel medische settingen als in de geestelijke gezondheidszorg.

Martina: ''Muziekinterventies in de vorm van zowel muziek luisteren als in de context van muziektherapie, gegeven door specifiek opgeleide en getrainde therapeuten, kunnen veel voordeel opleveren voor patiënten.'' Een toenemend gebruik van muziekinterventies in de praktijk van de zorgverlening is volgens haar dan ook gerechtvaardigd.

Muziektherapie bij kwetsbare jongeren

Jongeren met een licht verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep. Een groep die ook gevoeliger is voor het ervaren van stress. Het onderzoek Music Interventions for Stress Reduction laat zien dat muziek en muziektherapie een gunstige uitwerking hebben in de praktijk van omgang en behandeling van stressgerelateerde problemen in de kinder- en jeugdzorg.

Werking van muziek therapeutische micro-interventie

''Op basis van de empirische studies en ervaringen uit de klinische praktijk, ontwikkelden we een muziek therapeutische micro-interventie'', aldus Martina. ''Muziektherapeuten zetten deze interventie in tijdens de behandelsessie om de spanning of stress bij de cliënt direct te verlagen. We hopen deze micro-interventie in de toekomst verder te onderzoeken.''

Martina: ''In een laatste deelstudie hebben we de toepasbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van stress zelfrapportage meetinstrumenten in kaart gebracht. Het is belangrijk dat de cliënten ook zélf de werking van muziek kunnen ervaren en weergeven.''

Science Practitioner 

Verbinding onderzoek, onderwijs en praktijk

De voorzitter van de promotiecommissie sprak grote waardering en lof uit voor de prestaties van de promovenda: ''Martina is door haar gedrevenheid van werken in de combinatie van onderzoek, onderwijs en de praktijk van muziektherapie een voorbeeldig Science Practitioner." 

Over Martina de Witte

Martina de Witte is docent en onderzoeker Vaktherapie bij de Academie Gezondheid en Vitaliteit en bij het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking van de HAN. Daarnaast heeft ze jarenlange praktijkervaring als muziektherapeut bij Stevig, waar mensen met lichte verstandelijke beperkingen en (forensische) psychiatrische problematiek worden behandeld. 

Het promotieonderzoek van Martina is door NWO gesubsidieerd en ingebed in een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, het landelijk lectoraat KenVaK en de HAN.

Proefschrift Martina de Witte

Martina de Witte is op 29 oktober 2021 aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift:

cover proefschrift Martina de Witte muziektherapie