Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Vaktherapeuten wisselen tijdens de Masteropleiding Vaktherapie ervaringen uit over vaktherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Wat is het effect van vaktherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen en hoe werkt het? Als bijzonder lectoraat willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken. En vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.

Er is behoefte aan kennis over de werking van vaktherapie. Zowel vanuit de samenleving als vanuit de beroepspraktijk. Wat is het effect van vaktherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen? Als lectoraat willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken. En vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen ervaren grote problemen met emotieregulatie, hun zelfbeeld of identiteit. Hun problemen bestaan vaak al sinds langere tijd. Vaak hebben zij trauma’s ervaren. Door deze problemen ervaren zij ook problemen op levensgebieden als relaties of werk. En ondervinden ook de sociale en mentale gevolgen daarvan.

Expertises

 • Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
 • Beeldende therapie
 • Danstherapie
 • Spel-, dramatherapie
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Onderzoek

  Ons bijzonder lectoraat ontwikkelt kennis over de werking van vaktherapie en de onderbouwing daarvan. Zo willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken. En vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.  

 • Onze kennis

  De resultaten van onze onderzoeken en projecten delen we graag. En laten we terugvloeien in het onderwijs.

Bijzonder lectorSuzanne Haeyen

Vaktherapie kan een krachtige ervaring bieden. Het doel van Suzanne Haeyen? Het versterken van de praktijk, verbeteren van behandeling en zorg en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten.

 

Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Kennispartners en netwerken

 • GGNet

  GGNet is dé specialist voor mensen met psychische problemen én voor hun naasten. Want samen zoeken we naar de echte oorzaak van de psychische aandoening om daarna de juiste behandeling te starten.

 • Scelta

  Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Suzanne Haeyen werkt hier als beeldend therapeut, onderzoeker en voorzitter van de Leerkring Vaktherapie.

 • KenVak Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën

  KenVaK is een lectoraat voor vaktherapieën waaraan meerdere hogescholen participeren met opleidingen gericht op een of meerdere vaktherapeutische beroepen. Zuyd Hogeschool is penvoerder.

 • Federatie voor Vaktherapeutisch Beroepen (FVB)

  FVB staat voor een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. De FVB maakt zich sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals. Dit doet het op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 

Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022 Out of your mind!

Tijdens de studiedag Out of your mind! zijn inzichten, onderzoeken en praktijkervaringen rondom thema’s als traumabehandeling, patiëntperspectief en evidence voor vaktherapie gedeeld. Ook is het nieuwe boek over het versterken van adaptieve modi via Schemagerichte vaktherapie gepresenteerd.

Nieuw boekSchemagerichte werkvormen voor vaktherapie

Het boek Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi is tijdens de studiedag 'Out of you mind!' gepresenteerd. Het boek is gemaakt onder redactie van Suzanne Haeyen. Met 158 werkvormen in 5 verschillende disciplines ligt de focus hierin op het versterken van de adaptieve schemamodi: de Gezonde Volwassene en het Blije Kind.

 

409803 Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022

De krachtige ervaringEmotie- en zelfbeeldregulatie

Het filmpje 'De krachtige ervaring’ toont voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie. Hoe ervaren mensen met persoonlijkheids-stoornissen psychomotorische-, dans-, muziek-, beeldende-, spel- of dramatherapie?

Suzanne Haeyen over 'De krachtige ervaring’: voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie.

Maak kennis Onze onderzoekers

Felice Tauer

Docent-onderzoeker
496655 Foto Felice Tauer

Jackie Heijman

Junior-onderzoeker
466182 Portret van junior onderzoeker Jack Heijman

Nieuws

Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
494200 Studenten Master Vaktherapie - dramatherapie - oefenen een verraste blik.
Innovatieve onderwijseenheid afgesloten met symposium Samen impact maken met Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn
492471 Genomineerden van de publieksprijs PZW Astrid Faber en Simone van Breda, Demi Delleman, Anke van Dinther, Anniek van Kregten, Isabel Beenhakker.
Technologie in zorg, welzijn en sportHAN iXperium Health krijgt plek die het verdient
474541 Grote opkomst bij de officiële opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health
90870 Groepsles
Nieuwe multidisciplinaire richtlijnVaktherapie in Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen
413170 Learning & Development deeltijd, laan van scheut 10, zwevend overleghokje, overleggen, samenwerken, laptopg, praten, 2022
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
433091 De 10 leercoaches van PZW voor een Herman Brood bus
Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij PersoonlijkheidsstoornissenFeestelijke studiedag Out Of Your Mind!
409803 Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022

Gerelateerde bachelor en master opleidingen

Vaktherapie - Beeldende therapie

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met beeldende middelen, zoals tekenen, schilderen, boetseren of houtbewerking? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken? Kies dan voor Vaktherapie. Via de studierichting beeldende vorming leer je cliënten positief omgaan met gevoelens en gedachten.

426173 Meisje lacht in houtlokaal

Vaktherapie - Dramatherapie

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met toneelspelen? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken? Kies dan voor Vaktherapie - Dramatherapie. Via de studierichting dramatherapie leer je cliënten positief omgaan met gevoelens en gedachten.

426182 Groepje studenten dramatherapie

Vaktherapie - Muziektherapie

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met muziek? Help je graag anderen? Kies dan voor Vaktherapie-Muziektherapie. Als muziektherapeut zet je heel bewust muziek en muzikale werkvormen in om behandeldoelen te bereiken.

426166 Twee studenten spelen op piano in muzieklokaal

Vaktherapie - Psychomotorische therapie (PMT)

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met sport of bewegen? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken? Kies dan voor Vaktherapie - Psychomotorische Therapie. Via spel en beweging leer je cliënten positief omgaan met gevoelens en gedachten.

426189 Studenten doen trust fall

Vaktherapie

Als vaktherapeut weet jij dat jouw therapie werkt. Of je nu danstherapie, beeldende therapie, psychomotorische therapie of muziektherapie geeft. Met de Master Vaktherapie bewijs je dat! Ga voor vakverdieping, onderbouw je werk met praktijkgericht onderzoek, en leer je profileren als professional.

494201 Studenten Master Vaktherapie - dramatherapie - oefenen met poppen

Kenniscentrum Duurzame Zorg

Kenniscentrum Duurzame Zorg is de koepel over 5 lectoraten van de Academie Gezondheid en Vitaliteit van de HAN. De lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de (associate) lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband. In onderzoek en projecten wordt structureel samengewerkt met partners.

Zorgverlener wandelt met oudere dame in eigen omgeving

AcademieGezondheid en Vitaliteit

De Academie Gezondheid en Vitaliteit is de thuisbasis van opleidingen en praktijkgericht onderzoek voor verpleegkunde, medische hulpverlening en vaktherapie. Samen mét en in het werkveld dragen we bij aan ontwikkeling en innovatie in de zorg. Dit in de vorm van bachelor- en masteronderwijs, dienstverlening, post-hbo (cursorisch) onderwijs en onderzoek. We leiden studenten op tot ondernemende, onderzoekende professionals. Daarbij zetten we volop in op verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.

groepje actieve ouderen staat aan de startlijn van een hardloopbaan

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Twee studenten overleggen met laptop