Suzanne Haeyen

Vaktherapie kan een krachtige ervaring bieden en processen van acceptatie, verandering of verwerking en identiteit teweeg brengen bij mensen. Die ervaring wil ik voor patiënten, vaktherapeuten, andere professionals, docenten en studenten graag verder verduidelijken en onderbouwen.

portretfoto bijzonder lector Suzanne Haeyen

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben veel problemen op verschillende gebieden, denk aan relaties of werk. De problemen hebben regelmatig ook maatschappelijke gevolgen. Deze mensen volgen meestal jarenlang behandeling, met vaak beeldende therapie als onderdeel. Ze hebben daar aantoonbaar baat bij. 

Ik werk als beeldend therapeut in de psychiatrie éals onderzoeker, kennisontwikkelaar en docent. Met het bijzonder lectoraat zet ik een boeiend en effectief platform op voor onderzoek naar vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Mijn doel? Versterken van de praktijkverbeteren van behandeling en zorg en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten.  

Over Suzanne

Expertises:

 • Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
 • Beeldende therapie
 • Muziektherapie
 • Danstherapie
 • Spel- en dramatherapie
 • Psychomotorische therapie

Suzanne Haeyen

Nevenfuncties

In combinatie met mijn werkzaamheden als opleider bij de HAN ben ik:

 • Beeldend therapeut en onderzoeker bij Scelta/GGNet, Nijmegen
 • Voorzitter leerkring Vaktherapie van GGNet
 • Lid van de landelijke coöperatie voor kennisontwikkeling Vaktherapieën KenVak

Bijzonder LectoraatVaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Wat is het effect van vaktherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen? Als lectoraat willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken en vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.

Groepsles

Intreerede: De krachtige ervaring

Suzanne Haeyen is op 19 oktober 2020 geïnstalleerd als bijzonder lector:

Zij heeft haar aanstelling als bijzonder lector aanvaard door het uitspreken van de intreerede: 

Expositie Binnenbeelden

Het bijzonder lectoraat heeft ter gelegenheid van de installatie van Suzanne Haeyen ook de expositie Binnenbeelden georganiseerd. Deze bestaat uit 13 grote fotoafdrukken van beeldend werk van mensen gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis. De werken zijn gemaakt tijdens beeldende therapie, een van de vormen van vaktherapie. Naast presentaties op locatie heeft Suzanne Haeyen ook foto's met qoutes van de afzonderlijke werken gepost via LinkedIn.

 

Emotie- en zelfbeeldregulatie video

De video 'De krachtige ervaring' toont voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie. Hoe ervaren mensen met persoonlijkheids-stoornissen psychomotorische-, dans-, muziek-, beeldende-, spel- of dramatherapie?

Suzanne Haeyen over 'De krachtige ervaring’: voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie.

Nieuws

Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
Nieuwe multidisciplinaire richtlijnVaktherapie in Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen
413170 Learning & Development deeltijd, laan van scheut 10, zwevend overleghokje, overleggen, samenwerken, laptopg, praten, 2022
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij PersoonlijkheidsstoornissenFeestelijke studiedag Out Of Your Mind!
409803 Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022
Onderzoeksproject VR Health ExperienceVirtual Reality-ruimte voor Vaktherapie
282875 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush1
Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
90865 Groepsles
282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte
Groepsles

Nieuw boekSchemagerichte werkvormen voor vaktherapie

Het boek Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi -onder redactie van Suzanne Haeyen- is tijdens de studiedag 'Out of you mind!' gepresenteerd. Met 158 werkvormen in 5 verschillende disciplines ligt de focus hierin op het versterken van de adaptieve schemamodi: de Gezonde Volwassene en het Blije Kind.

 

409803 Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

229798 portretfoto bijzonder lector Suzanne Haeyen

Suzanne in interviews, artikelen en presentaties

 • Haeyen, S. & Pol, S. (2020). Wat gebeurt er achter de deur tijdens een behandeling? Podcastserie GGNet Een wereld te winnen.
 • College: Personality Disorders and Arts & Psychomotor therapies. Erasmus Universiteit Rotterdam, Master Klinische Psychologie, 26 oktober
 • Onderzoek en ontwikkeling. Interview met Suzanne Haeyen, GGNet Magazine, oktober 2020
 • Laansma, M. (2020). Interview Suzanne Haeyen, bijzonder lecor (...): Gedurfd op weg gaan. Vaktherapie van binnenuit verder ontwikkelen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2.
 • Wanningen, H. (2020). Vaktherapie op afstand, hoe doe je dat? Project voorziet in nieuwe digitaal behandelrepertoire.  Interview met Suzanne Haeyen, SAM, online journalistiek medium van de HAN, Juli.
 • Haeyen, S. (2020, mrt.). Sprekende beelden. Masterclasses Taal: De ziel van contact, Amersfoort, 5/6 mrt.
 • Laansma, M. (2020). Interview Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen: Gedurfd op weg gaan. Vaktherapie van binnenuit verder ontwikkelen. Tijdschrift voor Vaktherapie, in press.
 • Haeyen, S., Kolijn, J., van Hoek,  P. & van Hooren, S. (2020, apr). Webinar: 'Online Vaktherapie'. Masterclasses E-health - Serie I. E-Health Specialists, 7 april.
 • Haeyen, S.(p), van Hooren, S, van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2020). Effecten van beeldende therapie bij personen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B / C: een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Paper bij het symposium `Behandeling van patiënten met therapieresistente persoonlijkheidsstoornissen’, NVVP e-congres, Maastricht, 17-19 juni.
 • In Akwa GGZ Vaktherapie, de alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, is het interview 'Praktijk en onderzoek versterken elkaar' met Suzanne Haeyen verschenen (december 2019).

Kennispartners en netwerken

 • GGNet

  GGNet is dé specialist voor mensen met psychische problemen én voor hun naasten.

 • GGNet - Scelta

  Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Suzanne Haeyen werkt hier als beeldend therapeut, onderzoeker en voorzitter van de Leerkring Vaktherapie.

 • KenVak Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën

  KenVaK is een lectoraat voor vaktherapieën waaraan meerdere hogescholen participeren met opleidingen gericht op een of meerdere vaktherapeutische beroepen. Zuyd Hogeschool is penvoerder.

 • Federatie voor Vaktherapeutisch Beroepen (FVB)

  FVB staat voor een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. De FVB maakt zich sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.vtps@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop