Suzanne Haeyen

Vaktherapie kan een krachtige ervaring bieden en processen van acceptatie, verandering of verwerking en identiteit teweeg brengen bij mensen. Die ervaring wil ik voor patiënten, vaktherapeuten, andere professionals, docenten en studenten graag verder verduidelijken en onderbouwen.

Portret van Suzanne Haeyen

Mensen met psychische problemen hebben vaak ook moeilijkheden op verschillende gebieden, denk aan relaties of werk. De problemen hebben regelmatig ook maatschappelijke gevolgen. Sommige mensen volgen korte, ambulante behandeling, anderen hebben jarenlang behandeling. In beide gevallen kan vaktherapie daarvan onderdeel uitmaken. Ze hebben daar aantoonbaar baat bij.

Ik werk zelf als beeldend therapeut in de psychiatrie én als onderzoeker, kennisontwikkelaar en docent. Dit lectoraat is een boeiend en effectief platform op voor onderzoek naar vaktherapie. Mijn doel? Versterken van de praktijk, verbeteren van behandeling en zorg en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten.  

We sluiten in ons onderzoek aan op ontwikkelingen in de gezondheidszorg waar vaktherapie wordt ingezet bij een brede groep. We hebben aandacht voor het versterken van welbevinden naast het verminderen van psychische klachten. Ook sluiten we aan op actuele thematiek en bestaande kennisagenda’s”.

Over Suzanne

Expertises:

 • Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
 • Beeldende therapie
 • Muziektherapie
 • Danstherapie
 • Dramatherapie
 • Psychomotorische therapie

Nevenfuncties

In combinatie met mijn werkzaamheden als lector en opleider bij de HAN ben ik:

 • Beeldend therapeut en onderzoeker bij Scelta/GGNet, Apeldoorn/Nijmegen
 • Betrokken bij het Bestuur van de Vaktherapeuten Staf van GGNet
 • Bestuurslid CCC Foundation
Lectoraat
 

Vaktherapie in de Gezondheidszorg

Wat is het effect van vaktherapie bij mensen met psychische problemen? Als lectoraat willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken en vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.

Studenten van de Master Vaktherapie maken muziek op trommels.

Onderzoeksthema's uit praktijk en wetenschap

Het Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg werkt nauw samen met de beroepspraktijk. Er is binnen het werkveld grote behoefte aan ontwikkeling van kennis door praktijkonderzoek. Het lectoraat betreft een samenwerkingsverband tussen de HAN en GGNet/Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Ook met andere praktijkpartners en opleidingen of kennisinstellingen wordt samengewerkt.

Ons onderzoek is gericht op:

 • Effecten van vaktherapeutische interventies
 • Werkingsmechanismen en werkzame factoren van vaktherapeutische interventies
 • Het perspectief van de patiënt en naasten ten aanzien van vaktherapeutische interventies

De relevantie in de ogen van vaktherapeuten, cliënten en betrokken beleidsverantwoordelijken staat centraal. Dit in aansluiting op wetenschappelijke inzichten.

Intreerede: De krachtige ervaring

Suzanne Haeyen is op 19 oktober 2020 geïnstalleerd als bijzonder lector:

Zij heeft haar aanstelling als bijzonder lector aanvaard door het uitspreken van de intreerede: 

Expositie Binnenbeelden

Het bijzonder lectoraat heeft ter gelegenheid van de installatie van Suzanne Haeyen ook de expositie Binnenbeelden georganiseerd. Deze bestaat uit 13 grote fotoafdrukken van beeldend werk van mensen gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis. De werken zijn gemaakt tijdens beeldende therapie, een van de vormen van vaktherapie. Naast presentaties op locatie heeft Suzanne Haeyen ook foto's met qoutes van de afzonderlijke werken gepost via LinkedIn.

 

Emotie- en zelfbeeldregulatie video

De video 'De krachtige ervaring' toont voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie. Hoe ervaren mensen met persoonlijkheids-stoornissen psychomotorische-, dans-, muziek-, beeldende-, spel- of dramatherapie?

Suzanne Haeyen over 'De krachtige ervaring’: voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie.

Nieuws

Bevlogen sprekers en enthousiaste masterstudentenMove on up! Een sfeerimpressie
Bart Engelen en Suzanne Haeyen openen het symposium move on up van de master vaktherapie en het bijzonder lectoraat vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
Nieuwe multidisciplinaire richtlijnVaktherapie in Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen
Learning & Development deeltijd, laan van scheut 10, zwevend overleghokje, overleggen, samenwerken, laptopg, praten, 2022
Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij PersoonlijkheidsstoornissenFeestelijke studiedag Out Of Your Mind!
Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022
Onderzoeksproject VR Health ExperienceVirtual Reality-ruimte voor Vaktherapie
Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush1
Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
Groepsles
Nieuw boek
 

Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie

Het boek Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi -onder redactie van Suzanne Haeyen- is tijdens de studiedag 'Out of you mind!' gepresenteerd. Met 158 werkvormen in 5 verschillende disciplines ligt de focus hierin op het versterken van de adaptieve schemamodi: de Gezonde Volwassene en het Blije Kind.

 

Suzanne Haeijen presenteert haar boek Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

Portret van Suzanne Haeyen

Suzanne in interviews, artikelen en presentaties

 • Haeyen, S. & Pol, S. (2020). Wat gebeurt er achter de deur tijdens een behandeling? Podcastserie GGNet Een wereld te winnen.
 • College: Personality Disorders and Arts & Psychomotor therapies. Erasmus Universiteit Rotterdam, Master Klinische Psychologie, 26 oktober
 • Onderzoek en ontwikkeling. Interview met Suzanne Haeyen, GGNet Magazine, oktober 2020
 • Laansma, M. (2020). Interview Suzanne Haeyen, bijzonder lecor (...): Gedurfd op weg gaan. Vaktherapie van binnenuit verder ontwikkelen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2.
 • Wanningen, H. (2020). Vaktherapie op afstand, hoe doe je dat? Project voorziet in nieuwe digitaal behandelrepertoire.  Interview met Suzanne Haeyen, SAM, online journalistiek medium van de HAN, Juli.
 • Haeyen, S. (2020, mrt.). Sprekende beelden. Masterclasses Taal: De ziel van contact, Amersfoort, 5/6 mrt.
 • Laansma, M. (2020). Interview Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen: Gedurfd op weg gaan. Vaktherapie van binnenuit verder ontwikkelen. Tijdschrift voor Vaktherapie, in press.
 • Haeyen, S., Kolijn, J., van Hoek,  P. & van Hooren, S. (2020, apr). Webinar: 'Online Vaktherapie'. Masterclasses E-health - Serie I. E-Health Specialists, 7 april.
 • Haeyen, S.(p), van Hooren, S, van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2020). Effecten van beeldende therapie bij personen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B / C: een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Paper bij het symposium `Behandeling van patiënten met therapieresistente persoonlijkheidsstoornissen’, NVVP e-congres, Maastricht, 17-19 juni.
 • In Akwa GGZ Vaktherapie, de alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, is het interview 'Praktijk en onderzoek versterken elkaar' met Suzanne Haeyen verschenen (december 2019).

Kennispartners en netwerken

 • GGNet

  GGNet is dé specialist voor mensen met psychische problemen én voor hun naasten.

 • GGNet - Scelta

  Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Suzanne Haeyen werkt hier als beeldend therapeut, onderzoeker en voorzitter van de Leerkring Vaktherapie.

 • KenVak Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën

  KenVaK is een lectoraat voor vaktherapieën waaraan meerdere hogescholen participeren met opleidingen gericht op een of meerdere vaktherapeutische beroepen. Zuyd Hogeschool is penvoerder.

 • Federatie voor Vaktherapeutisch Beroepen (FVB)

  FVB staat voor een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. De FVB maakt zich sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 

Blijf op de hoogte
 

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.vtps@han.nl

studenten overleggen met laptop