Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Vaktherapie in Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen

Professionals in de GGz hanteren bij diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen de nieuwe richtlijn.

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen is op 29 augustus 2022 verschenen. De richtlijn is bestemd voor bij diagnostiek en behandeling betrokken professionals in de GGz. Patiënten zelf kunnen de richtlijn gebruiken bij overleg met hun hulpverleners.

Vaktherapie Multidisciplinaire commissie vertegenwoordigers

Het initiatief voor de update van de richtlijn uit 2008 komt van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De ontwikkeling van de nieuwe richtlijn is methodologisch en organisatorisch ondersteund door het Trimbos-instituut. 

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit psychiaters, psychologen, vaktherapeuten, schematherapeuten, psychotherapeuten en verpleegkundigen. Patiënten en hun naasten zijn eveneens afgevaardigd in de commissie.

We bevelen aan om vaktherapieën op te nemen in de behandeling, onafhankelijk van leeftijd, geslacht of specifieke diagnostische kenmerken.

In de commissie was Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, gemandateerd vertegenwoordiger Vaktherapie namens de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Lees over de inbreng vanuit Vaktherapie het volgende hoofdstuk uit de Richtlijnendatabase :

Emotioneel in contact komen

''Vaktherapieën kunnen worden overwogen om emotioneel in contact te komen met moeilijke aspecten van patiënten en hun ervaringen. Om te werken aan doelen zoals regulatie van emoties, stress, identiteit/zelfbeeld, zelfexpressie, stemming/angst, ontspanning, veranderen van patronen en verbeteren van sociaal functioneren'', licht Suzanne Haeyen toe.

''We bevelen dan ook aan om vaktherapieën op te nemen in de behandeling, onafhankelijk van leeftijd, geslacht of specifieke diagnostische kenmerken. Het inzetten van vaktherapieën voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis bevelen we eveneens aan omdat zij deze therapieën waarderen en als effectief ervaren.''

Verder onderzoek en publicatie

''Ook kan overwogen worden om kunsten en psychomotorische therapieën te vragen een bijdrage te leveren aan het diagnostische proces,'' vervolgt Suzanne Haeyen. "Dat kan een bijdrage zijn aan de probleemanalyse via observatie en aan het bepalen van behandelindicatie en behandeldoelen. We hebben daarvoor verder onderzoek nodig.'' 

Het project van de update van de richtlijn heeft daarnaast tot de publicatie van een systematic review in Frontiers in Psychiatry geleid, zie: 

Meer weten?

Stuur voor vragen en meer informatie over het project een mailbericht naar: