Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg

Onderzoekers Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen, HAN

Wat is het effect van vaktherapie bij mensen met psychische problemen en hoe werkt het? Als lectoraat willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken. En vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.

Behoefte aan kennis over werking vaktherapie

Veel mensen ervaren problemen met emotieregulatie, hun zelfbeeld of identiteit. Hun problemen bestaan vaak al sinds langere tijd of zijn een reactie op uitdagingen die het leven hen biedt. Sommige mensen hebben trauma’s ervaren. Door deze psychische problemen ervaren zij ook problemen op levensgebieden als relaties of werk. En ondervinden ook de sociale en mentale gevolgen daarvan.

Er is behoefte aan kennis over de werking van vaktherapie. Zowel vanuit de samenleving als vanuit de beroepspraktijk. Wat is het effect van vaktherapie bij mensen met psychische problemen? Als lectoraat willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken. En vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.

 

Continuering als lectoraat 'Vaktherapie in de Gezondheidszorg'

Per 1 september 2023 is het bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen gecontinueerd onder de naam Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg.

Van bijzonder naar regulier lectoraat
Deze verandering betreft de overgang van een `bijzonder’ naar een `regulier’ lectoraat en een bredere insteek voor de onderzoeken binnen het lectoraat: niet meer alleen gericht op persoonlijkheidsstoornissen maar op een brede populatie van de gezondheidszorg.

Vergroten van mentale gezondheid
Het Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg richt zich op onderzoek naar vaktherapeutische interventies voor mensen ten behoeve van het vergroten van mentale gezondheid zoals welbevinden, zelfregie en veerkracht en het verminderen van hun psychische klachten en symptomen.

Werken in de driehoek
Dit lectoraat werkt samen in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk. Tussen de HAN Academie Gezondheid & Vitaliteit, specialist voor geestelijke gezondheid GGNet en andere praktijkpartners. De continuering geldt voor een periode van 6 jaar.
De missie van dit lectoraat is om vaktherapie te verduidelijken en te onderbouwen: voor cliënten, vaktherapeuten, andere betrokken professionals, studenten en docenten.

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Lector dr. Suzanne Haeyen licht toe: “We sluiten in ons onderzoek aan op ontwikkelingen in de gezondheidszorg waar vaktherapie voor een brede groep binnen de gezondheidszorg wordt ingezet. We hebben aandacht voor het versterken van welbevinden naast het verminderen van psychische klachten. Ook sluiten we aan op actuele thematiek en bestaande kennisagenda’s”. 

Onderzoek doen in co-creatie
Voor de komende jaren is het belangrijk dat het lectoraat zich verder kan ontwikkelen om nóg beter te kunnen voldoen aan de brede vraag naar onderbouwing van vaktherapie. “Het doel van het lectoraat is om de kennis van de werking van vaktherapie te vergroten, om de praktijk en de goede zorg voor patiënten te versterken door deze vorm van therapie waar niet het woord voorop staat, maar het ervaringsgericht werken.” 

Samenwerking
Suzanne nodigt uit: “We willen onderzoek waar mogelijk vormgeven in co-creatie met de praktijkprofessionals, instellingen/praktijken en andere lectoraten of opleidingen uit de regio en daarbuiten. Zo sluiten we aan op vraagstukken uit de actuele praktijk. GGNet blijft voor het lectoraat een belangrijke en duurzame samenwerkingspartner. Daarnaast realiseren we graag ook andere samenwerkingen.”

Expertises

 • Vaktherapie bij diverse psychische problematiek
 • Beeldende therapie
 • Danstherapie
 • Dramatherapie
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Onderzoek

  Ons bijzonder lectoraat ontwikkelt kennis over de werking van vaktherapie en de onderbouwing daarvan. Zo willen wij de praktijk en de goede zorg voor patiënten versterken. En vaktherapeuten zo goed mogelijk opleiden.  

 • Onze kennis

  De resultaten van onze onderzoeken en projecten delen we graag. En laten we terugvloeien in het onderwijs.

lector
 

Suzanne Haeyen

Vaktherapie kan een krachtige ervaring bieden en processen van acceptatie, verandering of verwerking en identiteit teweeg brengen bij mensen. Die ervaring wil ik voor patiënten, vaktherapeuten, andere professionals, docenten en studenten graag verder verduidelijken en onderbouwen.

 

Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

"Ik werk zelf als beeldend therapeut in de psychiatrie én als onderzoeker, kennisontwikkelaar en docent. Dit lectoraat is een boeiend en effectief platform op voor onderzoek naar vaktherapie. Mijn doel? Versterken van de praktijk, verbeteren van behandeling en zorg en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten."

Kennispartners en netwerken

 • GGNet

  GGNet is dé specialist voor mensen met psychische problemen én voor hun naasten. Want samen zoeken we naar de echte oorzaak van de psychische aandoening om daarna de juiste behandeling te starten.

 • Scelta

  Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Suzanne Haeyen werkt hier als beeldend therapeut, onderzoeker en voorzitter van de Leerkring Vaktherapie.

 • Opella Ouderenzorg

  Opella ouderenzorg biedt zorg en welzijn met vakkennis en vanuit het hart. Ouderenzorg en ondersteuning wordt geboden in de gemeenten Barneveld, Ede, Regio Rivierenland, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

  In deze samenwerking onderzoeken we de effectiviteit van vak(muziek-)therapie en de samenwerking in de behandeling met meerdere disciplines bij mensen met dementie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Hetty Cornelissen, muziektherapeut Opella en docent-onderzoeker bij de Master Vaktherapie en lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg.

 • KenVak Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën

  KenVaK is een lectoraat voor vaktherapieën waaraan meerdere hogescholen participeren met opleidingen gericht op een of meerdere vaktherapeutische beroepen. Zuyd Hogeschool is penvoerder.

boek
 

Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie

Het boek Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi is tijdens de studiedag 'Out of you mind!' gepresenteerd. Het boek is gemaakt onder redactie van Suzanne Haeyen. Met 158 werkvormen in 5 verschillende disciplines ligt de focus hierin op het versterken van de adaptieve schemamodi: de Gezonde Volwassene en het Blije Kind.

Op dit moment wordt gewerkt aan de Engelse versie hiervan die wordt uitgegeven bij Routledge publisher of proffesional & academic books.

 

0db7c544-0cf8-11ee-bce0-02565807075b Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022
De krachtige ervaring

Emotie- en zelfbeeldregulatie

Het filmpje 'De krachtige ervaring’ toont voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie. Hoe ervaren mensen met persoonlijkheids-stoornissen psychomotorische-, dans-, muziek-, beeldende-, spel- of dramatherapie?

Suzanne Haeyen over 'De krachtige ervaring’: voorbeelden van de werking van en onderzoek naar vaktherapie.
Maak kennis 

Onze onderzoekers

Felice Tauer

Docent-onderzoeker
4fde9a64-0cfe-11ee-aaf6-02565807075b Foto Felice Tauer

Jackie Heijman

Junior-onderzoeker
085d298c-0cfc-11ee-a749-02565807075b Portret van junior onderzoeker Jack Heijman

Maaike van Groen

Junior-onderzoeker

Nieuws

Continuering en wijziging Vaktherapie bij PersoonlijkheidsstoornissenStart Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg
09a55e68-0cfc-11ee-90dd-02565807075b Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
Bevlogen sprekers en enthousiaste masterstudentenMove on up! Een sfeerimpressie
269b97ee-0d01-11ee-be5e-02565807075b Bart Engelen en Suzanne Haeyen openen het symposium move on up van de master vaktherapie en het bijzonder lectoraat vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
0acb175e-0cfe-11ee-afaf-02565807075b Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
08eeb170-0cfe-11ee-82ca-02565807075b Studenten Master Vaktherapie - dramatherapie - oefenen een verraste blik.
Innovatieve onderwijseenheid afgesloten met symposium Samen impact maken met Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn
f5ca28a4-0cfd-11ee-af50-02565807075b Genomineerden van de publieksprijs PZW Astrid Faber en Simone van Breda, Demi Delleman, Anke van Dinther, Anniek van Kregten, Isabel Beenhakker.
Technologie in zorg, welzijn en sportHAN iXperium Health krijgt plek die het verdient
474541 Grote opkomst bij de officiële opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health
90870 Groepsles
Nieuwe multidisciplinaire richtlijnVaktherapie in Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen
573f40e8-0cf8-11ee-8d3e-02565807075b Learning & Development deeltijd, laan van scheut 10, zwevend overleghokje, overleggen, samenwerken, laptopg, praten, 2022
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
433091 De 10 leercoaches van PZW voor een Herman Brood bus

Gerelateerde bachelor en master opleidingen

Vaktherapie - Beeldende therapie

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met beeldende middelen, zoals tekenen, schilderen, boetseren of houtbewerking? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken? Kies dan voor Vaktherapie. Via de studierichting beeldende vorming leer je cliënten positief omgaan met gevoelens en gedachten.

426173 Meisje lacht in houtlokaal

Vaktherapie - Dramatherapie

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met toneelspelen? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken? Kies dan voor Vaktherapie - Dramatherapie. Via de studierichting dramatherapie leer je cliënten positief omgaan met gevoelens en gedachten.

426182 Groepje studenten dramatherapie

Vaktherapie - Muziektherapie

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met muziek? Help je graag anderen? Kies dan voor Vaktherapie-Muziektherapie. Als muziektherapeut zet je heel bewust muziek en muzikale werkvormen in om behandeldoelen te bereiken.

426166 Twee studenten spelen op piano in muzieklokaal

Vaktherapie - Psychomotorische therapie (PMT)

Voltijd Bachelor opleiding

Ben jij graag bezig met sport of bewegen? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken? Kies dan voor Vaktherapie - Psychomotorische Therapie. Via spel en beweging leer je cliënten positief omgaan met gevoelens en gedachten.

426189 Studenten doen trust fall

Vaktherapie

Als vaktherapeut weet jij dat jouw therapie werkt. Of je nu danstherapie, beeldende therapie, psychomotorische therapie of muziektherapie geeft. Met de Master Vaktherapie bewijs je dat! Ga voor vakverdieping, onderbouw je werk met praktijkgericht onderzoek, en leer je profileren als professional.

09c26254-0cfe-11ee-bcf4-02565807075b Studenten Master Vaktherapie - dramatherapie - oefenen met poppen
Kenniscentrum
 

Duurzame Zorg

Kenniscentrum Duurzame Zorg is de koepel over 5 lectoraten van de Academie Gezondheid en Vitaliteit van de HAN. De lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de (associate) lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband. In onderzoek en projecten wordt structureel samengewerkt met partners.

Zorgverlener wandelt met oudere dame in eigen omgeving
Academie
 

Gezondheid en Vitaliteit

De Academie Gezondheid en Vitaliteit is de thuisbasis van opleidingen en praktijkgericht onderzoek voor verpleegkunde, medische hulpverlening en vaktherapie. Samen mét en in het werkveld dragen we bij aan ontwikkeling en innovatie in de zorg. Dit in de vorm van bachelor- en masteronderwijs, dienstverlening, post-hbo (cursorisch) onderwijs en onderzoek. We leiden studenten op tot ondernemende, onderzoekende professionals. Daarbij zetten we volop in op verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.

groepje actieve ouderen staat aan de startlijn van een hardloopbaan
Blijf op de hoogte
 
Twee studenten overleggen met laptop