spelbord met pionnen in netwerk

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Vanuit het Kenniscentrum Duurzame Zorg wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap gezien als een inspirerende aanpak om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen.

Bijdragen aan duurzame patiëntenzorg

Vanuit Duurzame Zorg wordt bijgedragen aan het komen tot duurzame patiëntenzorg en dan gaat het in het bijzonder over:

 • De betekenis van nieuwe organisatieconcepten als zelfmanagement en familiegerichte zorg in termen van kwaliteit, houdbaarheid en diversiteit van zorg
 • Mogelijkheden van nieuwe sociale media en e-health bij zelfmanagement
 • Vormgeven en uitvoeren van familiegerichte zorg
 • Stimulansen voor duurzame patiëntenzorg in het kader van zorgcontractering

Infographic Duurzame partners in de zorg

Duurzame Zorg staat voor samen werken aan toekomstbestendige kwaliteit en professionaliteit in de zorg.

Aan de hand van het concept Positieve Gezondheid en Evidence Based Practice (EBP) werken professionals samen met de cliënt/burger aan toekomstbestendige zorg. Duurzame Zorg levert in nauwe samenwerking met onderwijs en werkveld een bijdrage aan toekomstbestendige zorg. 

377678 infograhic Kenniscentrum Duurzame Zorg AGV
 1. Kennisontwikkeling en kenniscirculatie
 2. Versterken van het onderwijs
 3. Lerend innnoveren

Wat betekent duurzame zorg?

Duurzame zorg betekent voor acute, intensieve zorg, langdurige zorg en voor zorgmanagement zorg die:

 • Goed is voor de mens
 • Geen schade berokkent, maar ook een zorg(organisatie) die geen onevenredige lasten bij de volgende generatie neerlegt
 • Betaalbaar blijft, een stelsel waarbinnen (zorg)professionals een zinvolle taak hebben en zich in hun professionaliteit kunnen ontwikkelen

Innovaties in de zorg zijn gericht op verbeterde zorg- en dienstverlening, efficiency en kostenbesparing. Vanuit het kenniscentrum wordt de focus op zorginnovatie scherp gehouden door:

 • Het uitgaan van de vraag waarom een innovatie wenselijk is
 • Het bij elkaar brengen van menskracht en innovatie

Zie voor een toelichting -door lector Miranda Laurant- onder meer het verslag van Het Ondernemingsbelang Nijmegen-Rivierenland van een debat van deskundigen over: Focus op zorginnovaties (pdf ).

Nieuws lectoraten Duurzame Zorg

HAN en CWZ intensiveren samenwerkingAnneke van Vught wordt Verpleegkundig decaan CWZ
409818 Portret Anneke van Vught
362354 Reanimatiebaby Health 4 studenten Powerlab IPKW
Lectoraat Acute Intensieve ZorgJoke Mintjes Award voor BMH-studenten
31972 patient nekbrace op brandcard
TvZ-nominatie publicatie onderzoekOver ervaringen VS-ggz in huisartsenpraktijk
Telefoons internationaal
Onderzoek Lectoraat WijkverplegingAnna Reynvaan Wetenschapsprijs voor Benjamin Wendt
279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
Promotie Wendy Kemper-KoebruggeVerbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis
Telefoons internationaal
Patiënt met tijdelijk bewustzijnsverliesHandvatten voor ambulancezorgprofessionals
354289 Slachtoffer wordt op brancard weggevoerd door medisch hulpverleners
Telefoons internationaal
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
374833 Maurice-Magnée, lector Innovatie-in-de-Care

Onderzoek Duurzame Zorg

Aan het onderzoek van Duurzame Zorg liggen altijd professionele vraagstellingen ten grondslag. Deze zijn afkomstig van de beroepspraktijk zelf maar kunnen ook worden aangedragen vanuit wetenschappelijke vraagstellingen. Het onderzoek is daardoor niet alleen praktijkvolgend, maar is ook proactief omdat het nieuwe inzichten in de praktijk introduceert.

Onderzoekers
Het onderzoek van het kenniscentrum wordt begeleid door lectoren en uitgevoerd door docentonderzoekers van de HAN en toegevoegd onderzoekers (waar mogelijk met de inzet van studenten). Een aantal van hen volgt een promotietraject. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met het Radboudumc.

Ethische Commissie Onderzoek
De Ethische Commissie Onderzoek van de HAN draagt bij aan ethisch-verantwoord onderzoek met mensen. De commissie adviseert ook over de juridische en ethische aspecten van onderzoek.

Onderwijs Duurzame Zorg

Het onderwijs is sterk verweven met het onderzoek door activiteiten van docenten en studenten in onderwijs en onderzoek. De lectoren en de docentonderzoekers van het Kenniscentrum Duurzame Zorg dragen structureel bij aan vorm en inhoud van de bachelor en masteropleidingen van de HAN.

Betrokkenheid studenten
Om zich te bekwamen in het doen van onderzoek kunnen studenten van bachelor en masteropleidingen participeren in het onderzoek van het centrum of aparte leeropdrachten uitvoeren. De begeleiding daarvan is in handen van docenten die worden begeleid door de onderzoekers. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderzoek ligt bij de lectoren.

Hiertoe hebben de lectoren ondermeer zitting in uiteenlopende onderwijscommissies en bestaat er structureel overleg tussen het kenniscentrum en de instituutsdirecties over lange termijn perspectief. Producten van onderzoek zoals publicaties worden gebruikt als leermiddelen en lectoren en onderzoekers staan ook regelmatig 'voor de klas'.

Kennispoort
De HAN is voor de brede regio een belangrijke kennispoort en opleidingscentrum. De lectoren en hun kenniskringen spelen hierin een rol door kennisuitwisseling tussen werkveld en hogeschool. De diverse faculteiten van de HAN, het bedrijfsleven en de overheid werken samen in verschillende onderzoeks-, onderwijs- en adviestrajecten.

Team en partners

Het Samenwerkingsverband Duurzame Zorg is de koepel over 5 lectoraten. Deze lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband. In onderzoek en projecten wordt structureel samengewerkt met partners.

manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Contact opnemen met Kenniscentrum Duurzame Zorg?

Bezoekadres
Kapittelweg 33
6525 EJ  Nijmegen

Postadres
Postbus 6960
6503 GL  Nijmegen