een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. En naar het geven van: de juiste zorg op de juiste plek. De eerstelijns zorg speelt in deze transformatie een cruciale rol. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt hierdoor een nieuwe invulling.

De focus van ons lectoraat op wijkverpleging ontstond door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. De wijkverpleegkundige speelt in deze ontwikkelingen een cruciale rol.

We richten ons de komende lectoraatsperiode op de volgende onderzoekslijnen:

  • Beroepsinhoud van de wijkverpleegkundige
  • Preventie en vroegsignalering, indicatie, complexiteit en palliatieve zorg
  • Beroepsontwikkeling, om het vak zelf verder te brengen en studenten meer te interesseren voor het beroep van wijkverpleegkundige.

Met onze onderzoekslijnen is ons lectoraat landelijk uniek. En aanvullend op andere lectoraten die verbonden zijn aan de HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit.

  • Onderzoek

    De focus van ons lectoraat op wijkverpleging ontstond door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit.
  • Onze kennis

    De resultaten van onze onderzoeken en projecten delen we graag. Ook vloeien de resultaten terug in het onderwijs.

LectorMinke Nieuwboer

Met ingang van 1 april 2021 is dr. Minke Nieuwboer als HAN-lector Wijkverpleging gestart. Het lectoraat is een voortzetting van het voorgaande HAN Lectoraat Eerstelijnszorg (2011-2019). Minke is een landelijk erkend expert en netwerker op het gebied van wijkverpleging en is ook eerder als onderzoeker verbonden geweest aan de HAN. 

Portret Minke Nieuwboer

Back to the future: naar een toekomstgerichte wijkverpleging Installatie en mini-symposium 31 maart 2022

De installatie van Minke als lector vindt plaats op donderdagmiddag 31 maart 2022. Meer informatie over het programma 'Back to the future: naar een toekomstgerichte wijkverpleging' en over aanmelden? Zie:

Uitgelicht

Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisel of a Topic?
240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
Promotieonderzoek Benjamin WendtMeer gepaste zorg in de wijkverpleging
279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
Eersteklas zorgopleidingenZo blijft de zorg zelf ook gezond
341885 Een headerafbeelding voor bij het interview met Tonia van Beusekom. Serie HAN 25 jaar. Gepubliceerd door HB.
Onderzoek door studenten VerpleegkundeWijkverpleging en Proactieve Zorgplanning
120492 ouderenzorg met patient
Onderzoek wijkverpleging door studentenEerstelijnszorg ouderen met migratieachtergrond
236837 locatie wijkcentrum Dukenburg
Samenwerking HAN en RadboudumcIn de flow op de Dag van de Verpleging
36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
Promotieonderzoek Nicole VullingsReflectiemethode voor besluit beste zorg
102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
238581 Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.

Maak kennis Ons team

Minke Nieuwboer

Verplegingswetenschapper, verpleegkundige en adviseur/projectleider
Portret Minke Nieuwboer

Anne Harderwijk

Wijkverpleegkundige, verplegingswetenschapper en docent Verpleegkunde
322220 portretfoto Anne Harderwijk lectoraat Wijkverpleging

Jacqueline Theunissen

Onderzoeker, projectleider en hoofddocent
portret Jacqueline Theunissen

Nicole Vullings

Onderzoeker, promovenda
portretfoto Nicole Vullings

Benjamin Wendt

Wijkverpleegkundige, docent en promovendus
339241 portret Benjamin Wendt, onderzoeker lectoraat Wijkverpleging

Gerelateerde opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Ergotherapie

Voltijd Bachelor opleiding Ergotherapie

Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen, zoals werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

299401 Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

AcademieGezondheid en Vitaliteit

De Academie Gezondheid en Vitaliteit is de thuisbasis van opleidingen en praktijkgericht onderzoek voor verpleegkunde, medische hulpverlening en vaktherapie. Samen mét en in het werkveld dragen we bij aan ontwikkeling en innovatie in de zorg. Dit in de vorm van bachelor- en masteronderwijs, dienstverlening, post-hbo (cursorisch) onderwijs en onderzoek. We leiden studenten op tot ondernemende, onderzoekende professionals en zetten volop in op verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.

groepje actieve ouderen staat aan de startlijn van een hardloopbaan

Blijf op de hoogte Meer informatie of vragen?

Stuur een mailbericht naar: Sandra.Wolf@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop