Leden lectoraat Wijkverpleging: Nicole Vullings, Sandra Wolf (ondersteuner), Anne Harderwijk, Dorien Oostra, Benjamin Wendt, Minke Nieuwboer, Jacqueline Theunissen

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. En naar het geven van: de juiste zorg op de juiste plek. De wijkverpleging speelt een cruciale rol hierbij als deel van eerstelijnszorg. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt een nieuwe invulling.

De juiste zorg op de juiste plek

De focus van ons lectoraat op wijkverpleging is ontstaan door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Het gezondheidszorgbeleid zet in op de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg in de thuissituatie. Daarvoor is een sterke eerste lijn vereist. De wijkverpleegkundige speelt in deze ontwikkelingen een cruciale rol. Het gaat tenslotte om het geven van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. 

We richten ons de komende lectoraatsperiode dan ook op:

  1. Preventie en vroegsignalering in relatie tot indicatie, complexiteit en palliatieve zorg;
  2. Professionalisering van de beroepsinhoud van de wijkverpleegkundige;
  3. Aansluiting onderwijs en praktijk van op beroepsontwikkeling. Dit om het vak zelf verder te brengen en studenten meer te interesseren voor het beroep van wijkverpleegkundige.

Met onze onderzoekslijnen is ons lectoraat landelijk uniek. En aanvullend op andere lectoraten die verbonden zijn aan de HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit in het Kenniscentrum Duurzame Zorg

 

  • Onderzoek

    De focus van ons lectoraat op wijkverpleging ontstond door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit.

  • Onze kennis

    De resultaten van onze onderzoeken en projecten delen we graag. Ook vloeien de resultaten terug in het onderwijs.

LectorMinke Nieuwboer

Met ingang van 1 april 2021 is dr. Minke Nieuwboer gestart als HAN-lector Wijkverpleging. Het lectoraat is een voortzetting van het voorgaande HAN Lectoraat Eerstelijnszorg (2011-2019). Minke is een landelijk erkend expert en netwerker op het gebied van wijkverpleging. In een eerder stadium is ze ook al als onderzoeker verbonden geweest aan de HAN. 

Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging, HAN

Installatie en mini-symposium Back to the future: naar een toekomstgerichte wijkverpleging

De installatie van Minke als lector heeft plaatsgevonden op donderdag 31 maart 2022. Na een mini-symposium en workshops volgde haar intreerede:

Intreerede Back to the Future

De intreerede van Minke als lector staat uitgebreid beschreven in het boekje:

389396 Cover boekje Back to the future intreerede Minke Nieuwboer maart 2022

Video Back to the future

De live-stream van de intreerede is te zien via de video:

Uitgelicht

HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
503964 Het zorgspel van iXperium Health
279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw
Onderzoek en handreikingVerpleegkundig Specialist in de wijk
verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
285600 waalbrug bij Nijmegen
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Beter samenwerken in wijkverplegingProject Zorg met de Wijk stimuleert preventie
65837 servicedesk vrouw helpt bij laptop
Actieonderzoek Lectoraat WijkverplegingPreventie in ouderenzorgnetwerk Groesbeek
120492 ouderenzorg met patient
Samenwerken in de regioVerpleegkundige zorg in de toekomst
109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
Met kennis werken in de praktijkSamen met VILANS naar betere zorg
456512 Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid van de HAN met Vilans.

Maak kennis Ons team

Minke Nieuwboer

Verplegingswetenschapper, verpleegkundige en adviseur/projectleider
Portret Minke Nieuwboer

Anne Harderwijk

Wijkverpleegkundige, verplegingswetenschapper en docent Verpleegkunde
322220 portretfoto Anne Harderwijk lectoraat Wijkverpleging

Jacqueline Theunissen

Onderzoeker, projectleider en hoofddocent
portret Jacqueline Theunissen

Nicole Vullings

Onderzoeker, promovenda
portretfoto Nicole Vullings

Benjamin Wendt

Wijkverpleegkundige, docent en promovendus
339241 portret Benjamin Wendt, onderzoeker lectoraat Wijkverpleging

Gerelateerde opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Ergotherapie

Voltijd Bachelor opleiding Ergotherapie

Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen. Denk aan werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

299401 Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

AcademieGezondheid en Vitaliteit

De Academie Gezondheid en Vitaliteit is de thuisbasis van opleidingen en praktijkgericht onderzoek voor verpleegkunde, medische hulpverlening en vaktherapie. Samen mét en in het werkveld dragen we bij aan ontwikkeling en innovatie in de zorg. Dit in de vorm van bachelor- en masteronderwijs, dienstverlening, post-hbo (cursorisch) onderwijs en onderzoek. We leiden studenten op tot ondernemende, onderzoekende professionals. Daarbij zetten we volop in op verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.

groepje actieve ouderen staat aan de startlijn van een hardloopbaan

Blijf op de hoogte Meer informatie of vragen?

Stuur een mailbericht naar: Sandra.Wolf@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop