Leden lectoraat Wijkverpleging: Nicole Vullings, Sandra Wolf (ondersteuner), Anne Harderwijk, Dorien Oostra, Benjamin Wendt, Minke Nieuwboer, Jacqueline Theunissen

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. En naar het geven van: de juiste zorg op de juiste plek. De wijkverpleging speelt een cruciale rol hierbij als deel van eerstelijnszorg. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt een nieuwe invulling.

De juiste zorg op de juiste plek

De focus van ons lectoraat op wijkverpleging is ontstaan door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Het gezondheidszorgbeleid zet in op de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg in de thuissituatie. Daarvoor is een sterke eerste lijn vereist. De wijkverpleegkundige speelt in deze ontwikkelingen een cruciale rol. Het gaat tenslotte om het geven van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. 

We richten ons de komende lectoraatsperiode dan ook op:

  1. Preventie en vroegsignalering in relatie tot indicatie, complexiteit en palliatieve zorg;
  2. Professionalisering van de beroepsinhoud van de wijkverpleegkundige;
  3. Aansluiting onderwijs en praktijk van op beroepsontwikkeling. Dit om het vak zelf verder te brengen en studenten meer te interesseren voor het beroep van wijkverpleegkundige.

Met onze onderzoekslijnen is ons lectoraat landelijk uniek. En aanvullend op andere lectoraten die verbonden zijn aan de HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit in het Kenniscentrum Duurzame Zorg

 

  • Onderzoek

    De focus van ons lectoraat op wijkverpleging ontstond door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit.

  • Onze kennis

    De resultaten van onze onderzoeken en projecten delen we graag. Ook vloeien de resultaten terug in het onderwijs.

Lector
 

Minke Nieuwboer

Met ingang van 1 april 2021 is dr. Minke Nieuwboer gestart als HAN-lector Wijkverpleging. Het lectoraat is een voortzetting van het voorgaande HAN Lectoraat Eerstelijnszorg (2011-2019). Minke is een landelijk erkend expert en netwerker op het gebied van wijkverpleging. In een eerder stadium is ze ook al als onderzoeker verbonden geweest aan de HAN. 

Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging, HAN
Bijzonder lector
 

Ruth Pel

Vilans-onderzoeker dr. Ruth Pel-Littel is per 1 mei 2023 benoemd tot bijzonder lector 'Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen'. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences en Vilans, met support van het Jo Visser fonds.

 

Ruth Pel, bijzonder lector Wijkerpleging, HAN

Nieuws en artikelen

109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Acute zorgverlening van kwetsbare ouderen in de thuissituatieAcute.Zorg@Home: verminderen handelingsverlegenheid
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
35638ff2-0cfc-11ee-9259-02565807075b onderzoek drietal overleg lectoraat wijkverpleging
298666 Foto van Waalbrug voor factsheet Thinkwise Software ihkv onderzoeksproject minor Circulaire Economie S2 2020-2021.
3ec201ba-0d00-11ee-8635-02565807075b Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
503964 Het zorgspel van iXperium Health
279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw
Onderzoek en handreikingVerpleegkundig Specialist in de wijk
verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
285600 waalbrug bij Nijmegen
Maak kennis 

Ons team

Minke Nieuwboer

Verplegingswetenschapper, verpleegkundige en adviseur/projectleider
c055e05c-0cf6-11ee-bf64-02565807075b Portret Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging frontaal

Lector Wijkverpleging

Ruth Pel

Expert en senior onderzoeker Samen beslissen met ouderen
3dfc5fa0-0d00-11ee-a663-02565807075b Onderzoek Lectoraat Wijkverpleging Bijzonder lector Ruth Pel portret 2023

Bijzonder lector Wijkverpleging

Anne Harderwijk

Wijkverpleegkundige, verplegingswetenschapper en docent Verpleegkunde
ec0e58a8-0cf3-11ee-a0f2-02565807075b portretfoto Anne Harderwijk lectoraat Wijkverpleging

Jacqueline Theunissen

Onderzoeker, projectleider en hoofddocent
38788444-5974-11ee-971c-024215b4a989 Portretfoto Jacqueline Theunissen. Groen/witte blouse juni 2023

Nicole Vullings

Onderzoeker, promovenda
524c234e-5974-11ee-a4c0-024215b4a989 witte blouse, lichtroze jasje

Benjamin Wendt

Wijkverpleegkundige, docent en promovendus
6cad6ac6-0cf4-11ee-9d77-02565807075b portret Benjamin Wendt, onderzoeker lectoraat Wijkverpleging

Gerelateerde opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Ergotherapie

Voltijd Bachelor opleiding Ergotherapie

Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen. Denk aan werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

45c49f08-0cf2-11ee-88a0-02565807075b Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel
Kenniscentrum
 

Duurzame Zorg

Kenniscentrum Duurzame Zorg is de koepel over 5 lectoraten van de Academie Gezondheid en Vitaliteit van de HAN. De lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de (associate) lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband. In onderzoek en projecten wordt structureel samengewerkt met partners.

Zorgverlener wandelt met oudere dame in eigen omgeving
Academie
 

Gezondheid en Vitaliteit

De Academie Gezondheid en Vitaliteit is de thuisbasis van opleidingen en praktijkgericht onderzoek voor verpleegkunde, medische hulpverlening en vaktherapie. Samen mét en in het werkveld dragen we bij aan ontwikkeling en innovatie in de zorg. Dit in de vorm van bachelor- en masteronderwijs, dienstverlening, post-hbo (cursorisch) onderwijs en onderzoek. We leiden studenten op tot ondernemende, onderzoekende professionals. Daarbij zetten we volop in op verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.

groepje actieve ouderen staat aan de startlijn van een hardloopbaan
Blijf op de hoogte
 

Stuur een mailbericht naar: lectoraat-wv@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop