Is 'Samen Beslissen' de sleutel tot passende zorg?

Helpt Samen Beslissen om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden? Wél als het aan onze nieuwe bijzonder lector dr. Ruth Pel-Littel ligt.

Foto's van de installatie van bijzonder lector Ruth Pel t.b.v. nieuwsbericht.

Intreerede

Samen Beslissen helpt om samen met ouderen en hun naasten te bespreken wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven. En om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om die te behouden of te verbeteren. Dat is de essentie van de intreerede van dr. Ruth Pel-Littel op 11 april. Als bijzonder lector aan HAN University of Applied Sciences onderstreepte Pel het belang van ‘Samen Beslissen met ouderen met complexe zorgvragen.’ 

Lees de hele intreerede van Ruth Pel.

Verschuiving naar kwaliteit van leven en passende zorg

Pel: “Zorgverleners richten zich niet alleen meer op medische of zorginterventies, maar bespreken ook wat ouderen zelf kunnen doen, of samen met hun naasten of met de buurt. Het uitgangspunt verschuift van: ‘Wat zijn uw ziektes en problemen’, naar ‘Wat is belangrijk voor uw kwaliteit van leven en wat staat hierbij in de weg? Dat effent de weg naar passende zorg.”

Onderzoekslijnen

Volgens Pel worden er in Nederland heel mooie stappen op het gebied van Samen Beslissen met ouderen. “Maar”, zo vervolgt zij: “We kunnen dit onderzoeksmatig nog beter onderbouwen.” Dat is dan ook precies wat zij en haar onderzoeksgroep gaan doen. De 3 onderzoekslijnen zijn:

  • Hoe kunnen we persoonsgericht Samen Beslissen bij ouderen met complexe zorgvragen verder onderzoeken, ontwikkelen en implementeren?
  • Hoe kunnen we de positionering van wijkverpleegkundigen bij het Samen Beslissen expliciteren, verstevigen en vertalen naar onderwijs en praktijk?
  • Hoe kunnen ouderen met complexe zorgvragen en beperkte gezondheidsvaardigheden beter ondersteund worden in het proces van Samen Beslissen?

Niet over, maar mét ouderen beslissen

Pel: “Samen met ouderen, verpleegkundigen, geriaters, huisartsen en andere zorgprofessionals brengen we in Nederland een beweging op gang waarbij we niet meer over ouderen beslissen, maar juist mét ouderen tot besluiten komen. Ik vind het mooi om te zien dat ook vitale senioren instrumenten als de ‘Samen Beslis Hulp’ omarmen. Dat is een handige vragenlijst van kennisorganisatie Vilans ter voorbereiding op een gesprek met een zorgverlener. Ouderen nemen deze soms ook mee als hulpmiddel tijdens hun gesprek met de huisarts of specialist. Dat is een onverwachte bijvangst, maar wel heel leuk en zinvol, want de vitale oudere van nu is de kwetsbare oudere van straks.”

In samenwerking met Vilans en met steun van het Jo Visser fonds

Als bijzonder lector ‘Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen’ is Pel verbonden aan het HAN-lectoraat Wijkverpleging. Dat richt zich op het professionaliseren van de wijkverpleging en het waarborgen van passende zorg voor ouderen. Het lectoraat van Ruth Pel wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Vilans, waar Pel onderzoeker is, en met steun van het Jo Visser fonds. Eén van de speerpunten van dit fonds is vernieuwing in het zorgonderwijs door praktijkgericht onderzoek. Het Jo Visser fonds wil vooral de verbinding tussen onderzoek en de dagelijkse zorg in de praktijk aanjagen. Dit geldt ook voor het onderzoek dat in de praktijk met zorgorganisaties wordt uitgevoerd.

Symposium Samen Beslissen

De installatie van dr. Ruth Pel werd voorafgegaan door een symposium met interessante sprekers zoals Bianca Buurman, Voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en hoogleraar Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC. Ook waren er tal van workshops onder deskundige begeleiding. De presentaties vind je onderaan deze pagina.

Samen Beslissen: sleutel tot passende zorg, afbeelding t.b.v. cover boekje installatie Ruth Pel.
Ruth Pel houdt haar rede