Academie Gezondheid en Vitaliteit

Welkom! De academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) is de academie waar zorgprofessionals, studenten, opleidingen en onderzoek samenkomen. We onderzoeken waar het beter, of anders kan. Professionals bouwen hier aan hun expertise, met 1 van onze bachelors, masters of post-hbo-cursussen. Innovatief, ondernemend en onderzoekend, brengen ze zorg en vitaliteit hogerop. Nu en straks!

514224 Zorgpersoneel en cliënten en patiënten slaan de handen ineen.

Onderwijs

Thuisbasis voor bachelor en master

De Academie Gezondheid en Vitaliteit is de thuisbasis voor bachelor- en masteropleidingen op het gebied van verpleegkunde, medische hulpverlening of vaktherapie. In een voltijd-, deeltijd- of duale variant, dat verschilt per opleiding.

Dit zijn de opleidingen:

OnderwijsPost-hbo, cursus en training

Nog niet uitgeleerd? Bij de Academie Gezondheid en Vitaliteit kun je kiezen uit een groot aantal post-hbo-opleidingen, cursussen en trainingen.

Studenten hartslag/bloeddruk meten

Speciaal voor jouw organisatie Maatwerktrajecten

De post-hbo trainers van HAN VDO staan met beide benen in het onderwijs en in de praktijk. Weten wat er speelt en meedenken over verbeteringen en oplossingen vinden we belangrijk. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van maatwerktrajecten in het verpleegkundig domein? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via: 024 – 351 10 40 of stuur een e-mail naar coordinatie.VDO-gezondheid@han.nl

Benieuwd welke leertrajecten we hebben ontwikkeld voor andere organisaties? Bekijk onderstaande trajecten.

Engelstalige Premodule op Sint Maarten

Een aantal jaar geleden kwam het verzoek van een anesthesioloog-pijnspecialist van Sint Maarten of wij bij hen ook pijnconsulenten konden opleiden. Na verkenning van de vraag bleek dat er net zoals in Nederland een professionaliseringsbehoefte bestond op het gebied van klinisch redeneren en Evidence Based Practice.

529064 null

De optimale woonzorgomgeving realiseren

Een grote zorgorganisatie wil de woon- en leefomgeving van de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking optimaliseren. Medewerkers hebben specifieke kennis nodig om een aangepaste omgeving te kunnen vormgeven.

drie vrouwen overleggen een vrouw schrijft in notitieblok

Vernieuwing vak wijkverpleegkundige

Hoe zorgen we ervoor dat wijkverpleegkundigen zijn voorbereid op de toekomst? Het aantal ouderen groeit hard, harder dan het aantal professionals. Daardoor neemt de druk in het dagelijks werk toe.

studenten lachen

Toekomstbestendig Verplegen in ziekenhuizen

Verschillende ziekenhuizen met de vraag om hulp van HAN VDO bij het vormgeven van functiedifferentiatie. Mede ingegeven door het nieuwe beroepsprofiel van hbo verpleegkundigen, werd helder dat het noodzakelijk was om een duidelijker onderscheid te maken tussen het takenpakket van mbo- en hbo-verpleegkundigen.

mannen en vrouwen aan tafel pratend

Zorgtrajectbegeleiding dementie

Een groot regionaal dementie netwerk heeft een scholingstraject op maat ontwikkeld voor zorgtrajectbegeleiders samen met HAN VDO. De zorgtrajectbegeleiders zijn nauw betrokken bij mensen die te maken hebben of krijgen met dementie in de regio.

twee vrouwen overleggen in klaslokaal

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een programma van ZonMw dat zich richt op het verbeteren van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod dat gericht is op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg in aansluiting op de behoeften van burgers.

32682 vijf vrouwen overleggen

De ouder wordende cliënt

Binnen een stichting die hulp- en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking komen steeds meer vragen rondom het wonen en welzijn van de oudere cliënt.

109933 verpleegster in gesprek met een oudere vrouw in een rolstoel

Kwetsbare ouderen met dementie

De visie van een kleinschalige woonvoorziening voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen is zo veel mogelijk het leven voort te kunnen zetten zoals de mensen het thuis gewend waren binnen de mogelijkheden die zij hebben.

120492 ouderenzorg met patient

Intervisiebegeleiding voor POH-GGZ

Een huisartsengroep is enkele jaren terug gestart met intervisiebijeenkomsten voor hun medewerkers in de Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) – GGZ.

32677 vrouw luistert met koffiebeker in hand

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek in lectoraten

Samen met studenten onderzoeken we hoe zorg direct kan aansluiten en inspelen op actuele ontwikkelingen. In de gezondheidszorg, of op het vlak van vitaliteit. Dit praktijkgerichte onderzoek voeren we samen met onze lectoraten uit.

Deze lectoraten horen bij de Academie Gezondheid en Vitaliteit:

Kenniscentrum Duurzame ZorgSamen werken aan toekomstbestendige zorg

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Kenniscentrum Duurzame Zorg staat voor samen werken aan toekomstbestendige kwaliteit en professionaliteit in de zorg.

In nauwe samenwerking met onderwijs en werkveld leveren we een bijdrage aan toekomstbestendige zorg. 

279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw

Op de hoogte blijven?Neem een kijkje op onze LinkedIn!

Wil je op de hoogte blijven van onze academie en meer lezen over niet alleen onze studenten, docenten en medewerkers, maar ook over onze samenwerking met externe partners? Neem dan gerust een kijkje op onze LinkedIn!

280017 LinkedIn. HAN iconen. Rood met witte achtergrond. 480 pixels

Koersplan AGV 2022-2028

Hieronder vind je het koersplan van de Academie Gezondheid en Vitaliteit van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Met dit plan nemen we je mee in onze ambities en doelen voor de periode 2022-2028. We laten zien hoe we de komende jaren maatschappelijke impact realiseren en bijdragen aan een slimme, schone en sociale wereld.

305272 Foto van een wenteltrap voor artikel op lectoratenpagina Finacial Control

Nieuws

529050 Groepsfoto van de certificering van het Leerwerktraject in de Zorg voor statushouder, mei 2023
524752 Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
ERASE signaleringsinstrument en werkwijzeOuderenmishandeling herkennen en aanpakken
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
488631 Headerbeeld lustrum MOndzorgkunde 50 jaar
Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
Diploma-uitreiking Master Physician Assistant 51 Nieuwe Physician Assistants aan de slag
506657 De nieuwe lichting Physician Assistants, in maart 2023 afgestudeerd aan de Master Physician Assistant bij de HAN.

Contact

Academie Gezondheid en Vitaliteit

Christine de Vries MSc, Academiedirecteur
Secretariaat: secretariaat.agv@han.nl