Prijzenswaardige maand voor lectoraat Wijkverpleging

November was een prijzenswaardige maand voor het lectoraat Wijkverpleging. Het lectoraat viel op tijdens twee evenementen.

279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame

Myrra Vernooij-Dassen publicatie prijs

Tijdens het twintigjarig jubileum van het Radboud Alzheimer Centrum ontving Dorien Oostra, onderzoeker bij het HAN lectoraat Wijkverpleging, de Myrra Vernooij-Dassen publicatieprijs voor het beste onderzoeksartikel van 2023. Haar artikel, dat onlangs is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Alzheimer and Dementia, behandelt lokale netwerkzorg voor mensen met dementie en hun naasten. Een welverdiende felicitatie aan Dorien! Ze zal nu een aanvraag indienen bij financieringsorganisatie ZonMw (HBO fellowship) om verder onderzoek binnen het lectoraat Wijkverpleging mogelijk te maken. 

Over de Bogen

Op het congres Over de Bogen werden Jacqueline Theunissen en Minke Nieuwboer genomineerd voor de RijnNetwerkzorgprijs vanwege hun actieonderzoek in het DementieNetwerk van Nijmegen Dukenburg. Hoewel de prijs uiteindelijk naar collega's van het Radboudumc ging, was het vooral een opsteker voor de wijkverpleegkundigen van Netwerk Dukenburg. Ze hebben al 7 jaar een initiërende en trekkende rol gespeeld in het netwerk, wat heeft geleid tot verschillende inhoudelijke verbeteringen. Deze keer was het onderwerp van het onderzoek gericht op een eerlijk gezondheidsthema: hoe kunnen mensen met dementie met een niet-westerse migratieachtergrond en zorgmijdende mensen met dementie toch op tijd de benodigde hulp krijgen.

De erkenning die het lectoraat Wijkverpleging, in samenwerking met haar partners, heeft ontvangen, bevestigt dat we op de juiste weg zijn en op sommige fronten daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Deze waardering geeft ons de energie en motivatie om vol vertrouwen verder te gaan met onze onderzoekslijnen en projecten.”