Het Samenwerkingsverband Duurzame Zorg is de koepel over 5 lectoraten. Deze lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van Duurzame Zorg.

In de onderzoeksgroep werken sommige onderzoekers fulltime aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten, anderen werken ook als opleidingsdocent bij de HAN. Regelmatig dragen ook andere medewerkers of studenten bij aan het onderzoek. De lectoren staan steeds garant voor de geleverde kwaliteit. Maak kennis met ....

Het team

Lilian Vloet

Lector Acute Intensieve Zorg
Lilian Vloet lector Acute Intensieve Zorg

Marian Adriaansen

Lector Innovatie in de Care
Marian Adriaansen

Sivera Berben

Associate lector Acute Intensieve Zorg
Portret foto van Sivera Berben

Remco Ebben

Associate lector Acute Intensieve Zorg
Portret foto Remco Ebben

Anneke van Vught

Associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening
portret Anneke van Vught associate lector

Miranda Laurant

Lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening
portret lector Miranda Laurant

Suzanne Haeyen

Bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
portretfoto bijzonder lector Suzanne Haeyen

Partners Kenniscentrum Duurzame Zorg

Het Kenniscentrum Duurzame Zorg werkt structureel samen met veel verschillende stakeholders, zowel intern (instituten, HAN Master Programma's, HAN VDO, Faculteit Techniek, Faculteit Economie en Management) als extern.

Nursing Science Nijmegen

Nursing Science Nijmegen verbindt binnen de brede Gelderse regio de krachten op het gebied van de opzet en uitvoering van verpleegkundig onderzoek. De HAN en het universitaire centrum IQ healthcare, Radboudumc, werken interdisciplinair samen met regionale en landelijke gezondheidsinstellingen en met (internationale) onderzoeksnetwerken. Het onderzoek is praktijkgericht en draagt bij aan betere patiëntenzorg en versterking van het onderwijs aan studenten en professionals.