Miranda Laurant

Ik wil samen met organisaties, professionals, docenten en studenten praktijk- en actiegericht onderzoek doen. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. De kennis die we over preventie, welzijn en zorg ontwikkelen komt terug in het onderwijs van de nieuwe professional.

1071c35c-0cf8-11ee-a506-02565807075b Portret Miranda Laurant

De gezondheidszorg verandert snel en voortdurend. We hebben enerzijds te maken met een veranderde en toenemende zorgvraag, anderzijds zijn er de beperkingen in financiële middelen en personele ruimte. Slimmer organiseren is daardoor nodig. Het gaat om structuur- en cultuurveranderingen: anders denken, doen en organiseren.  

We dragen bij aan innovatieve duurzame zorgconcepten. We ontwikkelen, delen en borgen daarom kennis over interprofessioneel samenwerken, leren in netwerken en over optimale inzet van professionals in de gezondheidszorg. We versterken de praktijk én het onderwijs. 

Over Miranda

Expertises

 • Evidence Based Practice
 • Verpleegkunde
 • Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist
 • Regiebehandelaar
 • Positionering van professionals in de zorg
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Participatief actieonderzoek   

Nevenfuncties

Naast lector ben ik ook:

Lectoraat
 

Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Het zorglandschap verandert en dat levert organisatorische vragen op. We moeten anders denken, anders doen en anders organiseren. Wij doen praktijkgericht onderzoek om erachter te komen welke veranderingen nodig zijn en hoe we ze kunnen doorvoeren.

 

groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering

Projecten

Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Hoe geef jij de bewoner de beste zorg? Je pakt het mogelijk anders aan dan je collega. Maar wat is nou het beste voor de bewoner? En hoe kom je daar eigenlijk achter? Welke interventies werken om een zorgprobleem aan te pakken?

33043 studenten overleggen

Methode Wederzijds Begrip

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Begrippenkader

Duidelijke afspraken over begrippen zijn een voorwaarde voor goede samenwerking. Voor de ontwikkeling van de Methode Wederzijds Begrip heeft een expertgroep het proces van begripsvorming doorlopen. In dit bijbehorende Begrippenkader zijn de uitkomsten vastgelegd: begrippen met een betekenis.

2491bf80-0cef-11ee-99b1-02565807075b studenten en professionals in overleg

4 stappen - Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interprofessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

meisje oefening tandheelkunde op pop

Ruimte voor PA’s en VS’en in de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg

De vraag naar zorg groeit en verschuift steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk: naar eerstelijnszorg of anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een belangrijke rol in gaan vervullen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

33026 studenten lachen

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Ouderenzorg

Nieuws

109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
298666 Foto van Waalbrug voor factsheet Thinkwise Software ihkv onderzoeksproject minor Circulaire Economie S2 2020-2021.
e3b977ac-0cec-11ee-8b46-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Intreerede lector Maurice MagnéeDe toekomst is nu
533419 Onderzoek Lectoraat Technologie voor Gezondheid Installatie Maurice Magnee en Bridget-Kievits 6 juni 2023
3ec201ba-0d00-11ee-8635-02565807075b Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
Onderzoek en handreikingVerpleegkundig Specialist in de wijk
verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
Samenwerken in de regioVerpleegkundige zorg in de toekomst
109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
HAN en CWZ intensiveren samenwerkingAnneke van Vught wordt Verpleegkundig decaan CWZ
1081f0c4-0cf8-11ee-a1f5-02565807075b Portret Anneke van Vught
TvZ-nominatie publicatie onderzoekOver ervaringen VS-ggz in huisartsenpraktijk
109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut
Promotie Wendy Kemper-KoebruggeVerbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis
e845cc30-0cec-11ee-bde2-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Uitgelicht

ERASE signaleringsinstrument en werkwijzeOuderenmishandeling herkennen en aanpakken
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
0003201a-0cf3-11ee-ae2b-02565807075b HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop
472111 Sfeerfoto van een deel van het publiek tijdens de opening EAPRIL 2022
285600 waalbrug bij Nijmegen
2491bf80-0cef-11ee-99b1-02565807075b studenten en professionals in overleg
Met kennis werken in de praktijkSamen met VILANS naar betere zorg
a5603a7c-0cfb-11ee-a53d-02565807075b Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid van de HAN met Vilans.
Nieuwe lectoraatperiode organisatie zorg en dienstverleningVanuit een stevige basis verder bouwen
109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

null
Miranda Laurant 

Interviews en bijdragen als redacteur, (co)auteur

 

Kennispartners en netwerken

Vanuit mijn lectoraat werk ik samen met diverse partners en netwerken, zoals:

 • IQhealthcare

  IQ healthcare is onderdeel van het Radboudumc en zet zich in voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Dit gebeurt door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en toegepast onderzoek op het gebied van kwaliteit, veiligheid en ethiek in de zorg.

 • Platform Zorgmasters

  Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Het Platform richt zich op professionals en patiënten.

 • Radboudumc Patiëntenzorg

  Het Radboudumc Patiëntenzorg werkt onder meer aan vragen over de meest optimale inzet van een physician assistant of verpleegkundig specialist binnen een pallet van zorgverleners. Hiermee helpen ze professionals en organisaties bij het herschikken van taken in de zorg.

 • UKON

  Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een netwerk dat (wetenschappelijke) kennis ontwikkelt, verspreidt en implementeert.

Focusgebied
 

Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focusgebied Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
Blijf op de hoogte
 

Stuur een e-mail naar: lectoraat.ozd@han.nl

studenten in gesprek kijkend op tablet