Minke Nieuwboer

Mensen die thuis zorg nodig hebben, verdienen een wijkverpleegkundige die excelleert in vakinhoud, samenwerking en communicatie. Mijn drive is om de wijkverpleging flink vooruit te helpen, door praktijkgericht onderzoek en actuele kennis voor studenten. Aan professionalisering is nog veel te doen.

279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw

Mijn doel is om samen met een enthousiast team van wijkverpleegkundigen, studenten, docenten en onderzoekers te werken aan professionele wijkverpleging. Er wordt veel verwacht van de wijkverpleging, zeker sinds zij verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling van verpleegkundige zorg bij mensen thuis.

273901 portret lector Minke Nieuwboer

''Onze focus ligt op de volgende vragen: hoe zorg je voor een objectieve indicatiestelling? Hoe vul je je rol beter in bij palliatieve zorg en wijkgerichte preventie? En hoe doe je dat interprofessioneel en afgestemd met andere disciplines? We ontwikkelen en verspreiden kennis en goede praktijkvoorbeelden.''

Over Minke

Expertises

  • Wijkverpleging
  • Interprofessionele netwerk samenwerking
  • Zorg aan kwetsbare ouderen/ dementie
  • Wijkgerichte preventie
  • Patiënt gerelateerde Communicatie 
  • Klinisch leiderschap
  • Kwalitatief (actie)onderzoek

Nevenfuncties

Momenteel vervul ik de volgende functies:

Lectoraat Wijkverpleging

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en naar het geven van de juiste zorg op de juiste plek. De eerstelijns zorg speelt hierin een cruciale rol. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt hierdoor een nieuwe invulling. Het lectoraat Wijkverpleging buigt zich over deze vragen.

een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Uitgelicht

Eersteklas zorgopleidingenZo blijft de zorg zelf ook gezond
341885 Een headerafbeelding voor bij het interview met Tonia van Beusekom. Serie HAN 25 jaar. Gepubliceerd door HB.
Onderzoek door studenten VerpleegkundeWijkverpleging en Proactieve Zorgplanning
120492 ouderenzorg met patient
238581 Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.

Projecten

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19

Tijdens de pandemie zijn veel thuiswonende ouderen contacten uit de weg gegaan om een COVID-besmetting te voorkomen. Wat betekent dit voor hun voedings- en beweeggedrag?

296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

close-up drie mensen in gesprek

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

close-up drie mensen in gesprek

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Ouderenzorg

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties over eerstelijnszorg en wijkverpleging. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

man pakt boek uit schap bibliotheek

Blijf op de hoogte Meer informatie of vragen?

Twee studenten overleggen met laptop