Minke Nieuwboer

Mensen die thuis zorg nodig hebben, verdienen een wijkverpleegkundige die excelleert in vakinhoud, samenwerking en communicatie. Mijn drive is om de wijkverpleging flink vooruit te helpen, door praktijkgericht onderzoek en actuele kennis voor studenten. Aan professionalisering is nog veel te doen.

279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw

Onze focus ligt op de volgende vragen: hoe zorg je voor een objectieve indicatiestelling? Hoe vul je je rol beter in bij palliatieve zorg en wijkgerichte preventie? En hoe doe je dat interprofessioneel en afgestemd met andere disciplines? We ontwikkelen en verspreiden kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Mijn doel is om samen met een enthousiast team van wijkverpleegkundigen, studenten, docenten en onderzoekers te werken aan professionele wijkverpleging. Er wordt veel verwacht van de wijkverpleging, zeker sinds zij verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling van verpleegkundige zorg bij mensen thuis.

273901 portret lector Minke Nieuwboer

Loopbaan Wijkverpeging en ouderenzorg

Na mijn hbov-opleiding stapte ik in de jaren tachtig als ‘wijkzuster’ in Nijmegen op de fiets. Al gauw combineerde ik die baan met de studie Verplegingswetenschappen. Eind jaren negentig volgde de overstap naar expertisecentrum Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV). Later werd ik beleidsmedewerker voor transmurale zorg en netwerksamenwerking in het Radboudumc Nijmegen. Daar ging het voor mij om de begeleiding van veel projecten in de eerste lijn over wijkgerichte preventie en ouderenzorg.

Opzetten netwerken en onderzoek

Vanuit het Radboud Alzheimer Centrum werkte ik mee aan het opzetten
van meer dan 40 lokale netwerken voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers en aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. In 2019 ben ik gepromoveerd op het onderzoek ‘Interprofessionele communicatie en klinisch leiderschap bij de ontwikkeling van netwerkzorg in de eerste lijn’ aan de Radboud Universiteit.

Implementeren en innoveren

Als adviseur bij adviesgroep Procesverbetering en implementatie, als
coördinator van Netwerk 100 en als onderzoeker bij het Radboud Alzheimer
Centrum ben -en blijf- ik vanuit het Radboudumc betrokken bij innovaties en samenwerking in de ouderenzorg. Op 1 april 2021 ben ik benoemd tot lector Wijkverpleging bij de HAN.

Interview V&VN Beter samenwerken dan concurreren

In de rubriek Aan tafel met ..., in het Tijdschrift M&G 21 nr. 4 en online V&VN online, komen professionals aan het woord die inspireren. Niet alleen hun functie, maar ook lef, enthousiasme en visie zijn aanleiding voor een interview. In december 2021 kwam ik hierin als volgt aan het woord: 

 

Naar een toekomstgerichte wijkverpleging Back to the Future

De thema’s die Minke in het lectoraat centraal stelt zijn:

  • Preventie en vroeg-signalering
  • Professionalisering en
  • Aansluiting onderwijs en praktijk

De intreerede van Minke als lector staat uitgebreid beschreven in het boekje:

389396 Cover boekje Back to the future intreerede Minke Nieuwboer maart 2022

Over Minke

Expertises

  • Wijkverpleging
  • Interprofessionele netwerk samenwerking
  • Zorg aan kwetsbare ouderen/ dementie
  • Wijkgerichte preventie
  • Patiënt gerelateerde Communicatie 
  • Klinisch leiderschap
  • Kwalitatief (actie)onderzoek

Nevenfuncties

Momenteel vervul ik de volgende functies:

Lectoraat Wijkverpleging

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en naar het geven van de juiste zorg op de juiste plek. De eerstelijns zorg speelt hierin een cruciale rol. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt hierdoor een nieuwe invulling. Het lectoraat Wijkverpleging buigt zich over deze vragen.

een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Uitgelicht

HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
285600 waalbrug bij Nijmegen
Met kennis werken in de praktijkSamen met VILANS naar betere zorg
456512 Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid van de HAN met Vilans.
Installatie lector Minke NieuwboerNaar een toekomstgerichte wijkverpleging
390607 Installatie Minke Nieuwboer lector Wijkverpleging door Rob Verhofstad_2022
Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap Professionals in de wijk leren met en van elkaar
35015 Overzicht campus Nijmegen
Aanbevelingen uit onderzoek studenten VerpleegkundeProactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen
120492 ouderenzorg met patient
Onderzoek studenten in Zuid-GelderlandPalliatieve zorg: hoe competent is wijkverpleging?
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
Eersteklas zorgopleidingenZo blijft de zorg zelf ook gezond
341885 Een headerafbeelding voor bij het interview met Tonia van Beusekom. Serie HAN 25 jaar. Gepubliceerd door HB.

Projecten

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19

Tijdens de pandemie zijn veel thuiswonende ouderen contacten uit de weg gegaan om een COVID-besmetting te voorkomen. Wat betekent dit voor hun voedings- en beweeggedrag?

296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

35015 Overzicht campus Nijmegen

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

close-up drie mensen in gesprek

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Ouderenzorg

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties over eerstelijnszorg en wijkverpleging. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

man pakt boek uit schap bibliotheek

Blijf op de hoogte Meer informatie of vragen?

Twee studenten overleggen met laptop