Minke Nieuwboer

Mensen die thuis zorg nodig hebben, verdienen een wijkverpleegkundige die excelleert in vakinhoud, samenwerking en communicatie. Mijn drive is om de wijkverpleging flink vooruit te helpen, door praktijkgericht onderzoek en actuele kennis voor studenten. Aan professionalisering is nog veel te doen.

Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging HAN

Onze focus ligt op de volgende vragen: hoe zorg je voor een objectieve indicatiestelling? Hoe vul je je rol beter in bij palliatieve zorg en wijkgerichte preventie? En hoe doe je dat interprofessioneel en afgestemd met andere disciplines? We ontwikkelen en verspreiden kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Mijn doel is om samen met een enthousiast team van wijkverpleegkundigen, studenten, docenten en onderzoekers te werken aan professionele wijkverpleging. Er wordt veel verwacht van de wijkverpleging, zeker sinds zij verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling van verpleegkundige zorg bij mensen thuis.

273901 portret lector Minke Nieuwboer
Loopbaan 

Wijkverpeging en ouderenzorg

Na mijn hbov-opleiding stapte ik in de jaren tachtig als ‘wijkzuster’ in Nijmegen op de fiets. Al gauw combineerde ik die baan met de studie Verplegingswetenschappen. Eind jaren negentig volgde de overstap naar expertisecentrum Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV). Later werd ik beleidsmedewerker voor transmurale zorg en netwerksamenwerking in het Radboudumc Nijmegen. Daar ging het voor mij om de begeleiding van veel projecten in de eerste lijn over wijkgerichte preventie en ouderenzorg.

Opzetten netwerken en onderzoek

Vanuit het Radboud Alzheimer Centrum werkte ik mee aan het opzetten van meer dan 40 lokale netwerken voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers en aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. In 2019 ben ik gepromoveerd op het onderzoek ‘Interprofessionele communicatie en klinisch leiderschap bij de ontwikkeling van netwerkzorg in de eerste lijn’ aan de Radboud Universiteit.

Implementeren en innoveren

Als adviseur bij adviesgroep Procesverbetering en implementatie, als coördinator van Netwerk 100 en als onderzoeker bij het Radboud Alzheimer Centrum ben -en blijf- ik vanuit het Radboudumc betrokken bij innovaties en samenwerking in de ouderenzorg. Op 1 april 2021 ben ik benoemd tot lector Wijkverpleging bij de HAN.

Interview V&VN 

Beter samenwerken dan concurreren

In de rubriek Aan tafel met ..., in het Tijdschrift M&G 21 nr. 4 en online V&VN online, komen professionals aan het woord die inspireren. Niet alleen hun functie, maar ook lef, enthousiasme en visie zijn aanleiding voor een interview. In december 2021 kwam ik hierin als volgt aan het woord: 

Installatie en mini-symposium 

Naar een toekomstgerichte wijkverpleging

De installatie van Minke als lector heeft plaatsgevonden op donderdag 31 maart 2022. Na een mini-symposium en workshops volgde haar intreerede:

Naar een toekomstgerichte wijkverpleging
 

Back to the Future

De thema’s die Minke in het lectoraat centraal stelt zijn:

  • Preventie en vroeg-signalering
  • Professionalisering en
  • Aansluiting onderwijs en praktijk

De intreerede van Minke als lector staat uitgebreid beschreven in het boekje:

389396 Cover boekje Back to the future intreerede Minke Nieuwboer maart 2022

Video Back to the future

De live-stream van de intreerede is te zien via de video:

Over Minke

Expertises

  • Wijkverpleging
  • Interprofessionele netwerk samenwerking
  • Zorg aan kwetsbare ouderen/ dementie
  • Wijkgerichte preventie
  • Patiënt gerelateerde Communicatie 
  • Klinisch leiderschap
  • Kwalitatief (actie)onderzoek

Nevenfuncties

Momenteel vervul ik de volgende functies:

Lectoraat Wijkverpleging

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en naar het geven van de juiste zorg op de juiste plek. De eerstelijns zorg speelt hierin een cruciale rol. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt hierdoor een nieuwe invulling. Het lectoraat Wijkverpleging buigt zich over deze vragen.

een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Uitgelicht

35638ff2-0cfc-11ee-9259-02565807075b onderzoek drietal overleg lectoraat wijkverpleging
HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
285600 waalbrug bij Nijmegen
Met kennis werken in de praktijkSamen met VILANS naar betere zorg
a5603a7c-0cfb-11ee-a53d-02565807075b Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid van de HAN met Vilans.
Installatie lector Minke NieuwboerNaar een toekomstgerichte wijkverpleging
2e9ba6dc-0cf7-11ee-90dd-02565807075b Installatie Minke Nieuwboer lector Wijkverpleging door Rob Verhofstad_2022
Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap Professionals in de wijk leren met en van elkaar
35015 Overzicht campus Nijmegen
Aanbevelingen uit onderzoek studenten VerpleegkundeProactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen
120492 ouderenzorg met patient
Onderzoek studenten in Zuid-GelderlandPalliatieve zorg: hoe competent is wijkverpleging?
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Projecten

Netwerk Implementatie Preventie door wijkverpleegkundigen

Wijkgerichte preventie van gezondheidsproblemen is belangrijk om de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Hoe kunnen we komen tot een nieuw landelijk structureel netwerk van praktijk- en kennispartners gericht op de wijkverpleging om implementatie van wijkgerichte preventie te bevorderen?

35638ff2-0cfc-11ee-9259-02565807075b onderzoek drietal overleg lectoraat wijkverpleging

RENEW 2.0: Beter Doen door Beter Laten

Ouderen met meervoudige en complexe problemen blijven langer thuis wonen. Hierdoor ontstaat druk in het schaarse werkveld van wijkverpleegkundigen. Het terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde in de thuissituatie is een belangrijke stap naar veiligere en duurzamere zorg.

279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis

Dukenburg beweegt met zorg over de drempel

Hoe zorgen we er voor dat meer kwetsbare ouderen in de Nijmeegse wijk Dukenburg gebruik maken van het aanbod van de buurtsportcoach? Het project 'Dukenburg beweegt met zorg over de drempel' van de HAN realiseert met subsidie vanuit ZonMw en Sportinnovator daarvoor een 'Living Lab Sport en lage SES’.

236837 locatie wijkcentrum Dukenburg

Acute.Zorg@Home?!

Hoe zijn onnodige opnames van kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag op de SEH te voorkomen? Wat kan hiervoor verbeteren in de samenwerking en informatieuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen?

280895 handen oudere en verzorger in beeld

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19

Tijdens de pandemie zijn veel thuiswonende ouderen contacten uit de weg gegaan om een COVID-besmetting te voorkomen. Wat betekent dit voor hun voedings- en beweeggedrag?

296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

35015 Overzicht campus Nijmegen

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

close-up drie mensen in gesprek

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Ouderenzorg

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties over eerstelijnszorg en wijkverpleging. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

man pakt boek uit schap bibliotheek
Blijf op de hoogte
 
Twee studenten overleggen met laptop