Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap  Professionals in de wijk leren met en van elkaar

35015 Overzicht campus Nijmegen

Het project ‘Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap’ van het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN is met glans geslaagd. Het gezamenlijk bevorderen van deskundigheid binnen dit leernetwerk is nu een feit. ZonMw, de organisatie die het project financierde, is vol lof en feliciteert de projectleider

Betere samenwerking in de wijk

Het doel van het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021 is het stimuleren van interprofessionele deskundigheid in de wijk door het met en van elkaar 'leren in de praktijk'.

"Door het project is een samenwerking tussen praktijk en onderwijs in de domeinen zorg en welzijn geïntensiveerd en geprofessionaliseerd,'' staat in het lovende eindrapport van ZonMW. "Ook sluiten onderwijs en onderzoek hierdoor beter aan op de ontwikkelingen in de wijk. Dit komt de kwaliteit aan zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen ten goede.''

Goede zorg voor thuiswonende ouderen

Professionals in zorg en welzijn moeten kunnen anticiperen op zorgvragen van wijkbewoners. Het aantal thuiswonende ouderen met verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen neemt toe. Deze ontwikkeling heeft gevolgen op meerdere levensdomeinen. Hoe kunnen professionals in de wijk zich het beste inzetten voor goede integrale zorg voor deze ouderen?

Het mooiste resultaat is de verbinding van professionals om samen te leren en de borging van het leernetwerk in het Lectoraat Wijkverpleging.

Wijkprofessionals en docenten ‘leren door doen’

"Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk,’’ benadrukt Jacqueline Theunissen als projectleider vanuit het Lectoraat Wijkverpleging. "Wie zijn de andere wijkprofessionals die je kunt raadplegen als de eigen kennis en expertise ontoereikend is?"

Tijdens de projectperiode hebben 17 professionals intensief samengewerkt en geleerd door ‘te doen’. De deelnemers zijn wijkverpleegkundigen uit 3 thuiszorgorganisaties, wijkprofessionals uit het sociaal domein en docenten uit het hbo en mbo Verpleegkunde en Social Work. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers vanuit het cliëntperspectief present.

Het leernetwerk is opgebouwd rond 3 typen activiteiten:

  • Meelopen in elkaars beroepspraktijk
  • Werken aan thema’s in de gemêleerde subgroep
  • Kennis delen tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten, kennismarkten en webinars

Resultaten ondanks coronapandemie

"Meer kennis krijgen van elkaars werkzaamheden en perspectieven bevordert professionalisering en verbetert samenwerking," vervolgt Jacqueline. "We zijn als leernetwerk extra trots omdat we ondanks de coronapandemie de activiteiten -aangepast en ook online- hebben voortgezet. We hebben de doelen gehaald en verschillende concrete resultaten opgeleverd."

Uitbreiding interprofessioneel leernetwerk

"Het mooiste resultaat is de verbinding van professionals om samen te leren en de borging van het leernetwerk in het Lectoraat Wijkverpleging," concludeert Jacqueline. ''Mijn kracht als projectleider ligt in dat verbinden van professionals om hen samen te laten leren. Wat niet altijd gemakkelijk is. De dagelijkse praktijk blijkt weerbarstig als het gaat om tijd vrij te maken om te leren tijdens je werk."

"Het leernetwerk is met 3 docenten Verpleegkunde en 3 wijkverpleegkundigen uit thuiszorgorganisaties gestart. Het leerlandschap breidt zich steeds verder uit, nu ook door de deelname van paramedici."

''Professionals, docenten en studenten vanuit zorg en welzijn blijven samen verder van elkaar leren en reflecteren. Zo werken we interprofessioneel door aan betere zorg voor thuiswonende ouderen.''

Contact over dit project?