Project Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

close-up drie mensen in gesprek

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2019

Looptijd

2 jaar

Subsidie

ZonMw

Projectleider

Jacqueline Theunissen

Aanleiding van het project

Het aantal thuiswonende ouderen met verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen neemt toe. Professionals in zorg en welzijn moeten hierop kunnen anticiperen. Hier komen verschillende domeinen bij kijken. Hoe zorgen we voor goede integrale zorg, ondersteuning en welzijn aan deze ouderen?

Doel

Doel van dit project is het bevorderen van interprofessionele deskundigheid. Dit betekent dat professionals en docenten uit het sociaal domein worden toegevoegd aan het bestaande Leernetwerk.

Dit bereiken we door professionals en docenten uit het mbo en hbo die zich (deels) richten op de zorg en welzijn voor thuiswonende ouderen en hun omgeving samen te laten werken aan:

 • het vanuit verschillende perspectieven bekijken en uitdiepen van onderwerpen en thema’s;
 • het samen leren door mee te lopen in de beroepspraktijk van elkaar. Zorgprofessionals van het team wijkverpleging en docenten verpleegkunde in duobanen met professionals en docenten uit het sociaal domein;
 • het delen van kennis tijdens maandelijkse leernetwerkbijeenkomsten;
 • het voorbereiden van thema’s voor bijeenkomsten en kennismarkten voor professionals, docenten, studenten en bewoners uit de regio Nijmegen.

Het samenwerken vindt plaats in het Nijmeegs Interprofessioneel Leernetwerk. De opgedane nieuwe inzichten over leren en interprofessioneel samenwerken worden zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijk gebruikt.

Ook willen we een bijdrage leveren aan de kennis over het leren en het interprofessioneel samenwerken in de beroepspraktijk. In hoeverre verbetert de duobaan en deze werkwijze de integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen volgens de betrokken professionals uit het team wijkverpleging, het sociaal domein en docenten? 

studenten overleggen met lach
Interprofessioneel overleg
 • Resultaten

  Dit project leverde al een aantal resultaten op. We delen deze graag.

Onze partners

De projectpartners vormen samen een  team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

 • Interzorg
 • TVN zorgt
 • Buurtzorg
 • Stichting MEE
 • Bindkracht10
 • Driekracht
 • Zorgbelang Inclusief
 • ROC Nijmegen

Achtergrond

Het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe stijl is ontstaan om deskundigheid te bevorderen bij de vele veranderingen in 2015.  Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021 is daar een vervolg op. 

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Betrokken opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Ergotherapie

Voltijd Bachelor opleiding Ergotherapie

Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen, zoals werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

299401 Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

Social Work

Voltijd Bachelor opleiding

Heb jij de drive om anderen, de samenleving en ook jezelf te versterken? Met Social Work help je mensen écht verder. Verleg je grenzen en pak complexe problemen aan! Bijvoorbeeld als GGZ-agoog of jeugdzorgwerker. Of in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Mogelijkheden genoeg!

null

Contact over dit project?

Jacqueline Theunissen

 • jacqueline.theunissen@han.nl
 • Lectoraat Wijkverpleging

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws en artikelen

  Promotieonderzoek Benjamin WendtMeer gepaste zorg in de wijkverpleging
  279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
  Onderzoek wijkverpleging door studentenEerstelijnszorg ouderen met migratieachtergrond
  236837 locatie wijkcentrum Dukenburg
  Samenwerking HAN en RadboudumcIn de flow op de Dag van de Verpleging
  36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
  279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
  102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente