Succesvol Symposium 'Toekomstige Zorg doen we Samen'

Op dinsdag 14 november 2023 vond op de HAN Campus in Nijmegen het symposium "Toekomstige Zorg doen we Samen" plaats, gericht op de cruciale samenwerking tussen wijkverpleging en intramurale zorg, met de nadruk op transmurale zorg.

92d2bc10-846d-11ee-a309-ebee1de03d21 Deelnemers van het seminar Toekomstbestendige Zorg lopen richting het auditorium.

Drie verpleegkundige rollen

Ruth Pel-Littel, bijzonder lector bij het Lecoraat Wijkverpleging van de HAN, sprak over de drie verpleegkundige rollen bij ‘samen beslissen’. Dat is ten eerste:  ‘Samen beslissen over verpleegkundige interventies’. Ten tweede: ‘Samen beslissen in het interprofessionele domein’. En ten derde: ‘De verpleegkundige als besliscoach.’ Ruth licht toe dat we al een eind op weg zijn. In 2011 ging ‘Shared decision making’ alleen over medisch gelijkwaardige behandeling. In 2023 gaat ‘Samen beslissen’ veel meer over persoonsgericht samen beslissen. Om zo met de zorgvrager en diens omgeving tot een passende oplossing te komen.

De verpleegkundige van de toekomst

Marike Brugman, voorzitter verpleegkundige staf CWZ, daagde de deelnemers uit na te denken over de toekomst van de zorg, middels een prikkelende pitch. Ze schetste een toekomst van een verpleegkundige met veel (zorg)technologie om zich heen. Die allerlei data direct beschikbaar heeft en hulp krijgt van een robot. Maar waar verpleegkundigen het verschil kunnen maken in dat éne gesprek. 

Break-Out Sessies

Na het – zoals immer vegetarische – buffet, gingen de meer dan honderd deelnemers uiteen in break-out sessie. Ze verdeelden zich over thema’s als  ‘Transmurale longzorg,’ ‘Samenwerken in medicatie dichter bij huis,’ en ‘Cultuursensitief werken.’ Er ontstonden levendige discussies in de subgroepen en met meer bagage in hun rugzak gingen de deelnemers richting de plenaire afsluiting.

Waarom ik me heb aangemeld voor dit symposium? Ik vind het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. In de drukte van alledag moeten we daar als zorgprofessionals tijd voor blijven maken. Om er samen voor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst nog de juiste zorg krijgen.'

Afsluiting

Het symposium werd afgesloten met de nadruk op het belang van interprofessionele samenwerking voor de toekomst van de gezondheidszorg. Deelnemers werden aangemoedigd om actief bij te dragen aan het vormgeven van de zorg van morgen. Er is werk aan de winkel! Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) biedt daarvoor wellicht ook kansen. Om bijvoorbeeld ‘Samen beslissen’ in het curriculum van de opleiding Verpleegkunde te verweven?

Over de Bogen

Dit symposium was onderdeel van het bredere programma "Over de Bogen" en vond plaats in dezelfde week als het landelijk congres “Hoe innoveer en transformeer jij als verpleegkundige?”. Beide evenementen werden gezamenlijk georganiseerd om te bouwen aan de toekomst van de gezondheidszorg door middel van innovatie, professionaliteit, en netwerken. Volgend jaar zal weer een volgende stap worden gezet om de verschillende onderdelen dichter bij elkaar te brengen.

Regionale Samenwerking

Het symposium werd mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking tussen HAN - Academie Gezondheid en Vitaliteit, Radboudumc, ZZG Zorggroep, De Waalboog, en CWZ.

Meer informatie?

Bekijk hier de presentatie van bijzonder lector Ruth Pel-Littel.
Powerpoint-A0.05-symposium-14112023-(002).pdf

En kijk hier voor een verslag van het congres van Over de Bogen: ‘Veranderen door en voorverpleegkundigen'.