Nieuw opleidingsprofiel Verpleegkunde BN2030 gelanceerd op 31 oktober

599643c0-7ee3-11ee-8f11-2ffe52fcef22 Header voor het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030.

Op dinsdag 31 oktober 2023 is het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 gelanceerd. Het opleidingsprofiel omschrijft de landelijk vastgestelde competenties van de bacheloropleiding Verpleegkunde, waarmee hogescholen in Nederland zelf het curriculum van de opleiding kunnen vormgeven.

Afsluiting intensieve periode

De lancering, in de vorm van een talkshow, werd live uitgezonden vanuit de Vasim in Nijmegen en geleid door dagvoorzitter Mahutin Awunou. Ze introduceerde de lancering met Corine Latour, voorzitter van het Landelijke Overleg Opleidingen HBO-Verpleegkunde (LOOV), en met Christine de Vries, voorzitter van het sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs (SAC HGZO) en academiedirecteur Academie Gezondheid en Vitaliteit. Corine laat weten dat de lancering een afsluiting is van een intensieve periode waarin het opleidingsprofiel is samengesteld. “We keken naar het vorige opleidingsprofiel met veel vragen. We hebben samen met de hogescholen, beroepsgroepen, maar vooral ook met de praktijk samengewerkt in dit proces om ervoor te zorgen dat alle lagen meegenomen zijn in de opmaak van het nieuwe profiel.”

Een opleidingsprofiel wil je regelmatig vernieuwen, omdat de wereld niet stil staat en de zorg al helemaal niet.”

3 hoofdthema’s

Er zijn 3 thema’s waar veel veranderingen op gaan komen:

  1. Leiderschap
  2. Probleemoplossend vermogen
  3. Preventie

Om mee te kunnen gaan met alle ontwikkelingen in het zorglandschap, vraagt dit om een besluitvaardige houding en mentale veerkracht. Studenten moeten zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen om in de leiderschapsrol te stappen. Er komt daarnaast ook meer focus op het probleemoplossend vermogen. Door aan de slag te gaan met o.a. klinisch redeneren, duurzaam innoveren en het onderzoekend vermogen, bereid je studenten voor om regie te voeren in een (inter)professionele samenwerking. Ten slotte wordt er meer nadruk gelegd op preventie in plaats van genezen. Hoe kun je bijdragen aan gezond gedrag om bijvoorbeeld zwaardere zorg in de toekomst te voorkomen?

Geen revolutie, maar een evolutie

Momenteel worden studenten opgeleid conform het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. Echter roepen recente maatschappelijke en demografische ontwikkelingen in zowel de samenleving als in de zorg de vraag op in hoeverre het huidige profiel BN2020 nog aansluit bij de transitie naar de zorg van de toekomst. Denk hierbij aan ontwikkelingen zoals vergrijzing, betaalbaarheid van de zorg, gestegen levensverwachting en het tekort aan zorgprofessionals. Na de evaluatie van het profiel BN2020, zijn de resultaten gebruikt om het nieuwe profiel BN2030 vorm te geven. Hierbij is er geen sprake van drastisch nieuw profiel, maar gaat het meer om de verfijning van termen, CanMEDS-rollen en focuspunten. Geen revolutie, maar een evolutie.  

BN2020 omzetten naar BN2030

Aart Rietveld, bestuurdslid LOOV, geeft aan dat er een nu een belangrijke rol is weggelegd voor de huidige schrijfgroep van het netwerk BN2020. “Ze gaan binnenkort in gesprek met een grote groep afgevaardigden van al onze opleidingen om te kijken hoe het nieuwe profiel geïmplementeerd kan worden binnen de opleidingen, zodat we per 1 september 2026 het nieuwe profiel Bachelor of Nursing 2030 kunnen aanbieden.” Hiervoor willen ze korte lijnen met de praktijk houden, maar ook met de studenten. “De invulling kan per hogeschool wat verschillen op basis van de behoeftes uit de regio en dan kun je niet zonder je lokale werkveld, maar ook niet zonder het studentperspectief.”

“You all LOOV it”

In de afsluiting sprak Jesse Laport, stadsdichter van Arnhem, de kijkers toe. Hij liet zich live tijdens de uitzending inspireren door de interviews, filmpjes en gasten, en droeg dit aan het eind van de uitzending voor.

Na een lange tijd beramen, ’t is nu echt en een gegeven, ‘T is een feit, ‘T is in leven. Een nieuw profiel in het gelid en ik weet zeker, you all LOOV it.”

Organisatie achter BN2030

Het Landelijke Overleg Opleidingen HBO-Verpleegkunde (LOOV) werkt aan een krachtige positie van alle Bachelor Verpleegkunde opleidingen in Nederland. Het LOOV is officieel erkend door de Vereniging Hogescholen als sectoraal netwerk. Elke hogeschool in Nederland met een opleiding Verpleegkunde neemt deel aan het landelijke opleidingenoverleg HBO-Verpleegkunde, zo ook de HAN.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het LOOV, het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 of wil je de lancering terugkijken? Kijk dan op de website van het LOOV.