studenten in lounge ruimte

Verpleegkunde

Verpleegkunde volop in de stroomversnelling

Het verpleegkundig vak en de inhoudelijke beroepsuitoefening ontwikkelen zich in volle vaart. Hoe kunnen verpleegkundigen zelf koers zetten op hun rol in de toekomstige zorg? Over dit thema organiseerden de HAN en het Radboudumc op 10 november de 1e editie van het jaarlijkse congres Over de Bogen.

HAN Redactie
285600 waalbrug bij Nijmegen
Verpleegkunde

Over de muren van je vak kijken

Praktijkonderzoek doen met studenten van andere academies, hoe lijkt je dat? Vanaf komend studiejaar kan het: interprofessioneel samenwerken aan een project. In een half jaar tijd doe je een berg extra praktijkervaring op. 2 docenten en 2 studenten vertellen waarom dat een heel goed idee is.

HAN Redactie
236890 student in gesprek met wijkdocent en professional
Verpleegkunde

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn

Studenten vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen die samenwerken aan vraagstukken vanuit de praktijk: dát is de kracht van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn.

Carin Coenen
128829 GGM K33 kantine rode hoge stoelen studenten
Verpleegkunde

Professionals in de wijk leren met en van elkaar

Het project ‘Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap’ van het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN is met glans geslaagd. Het gezamenlijk bevorderen van deskundigheid binnen dit leernetwerk is nu een feit. ZonMw, de organisatie die het project financierde, is vol lof en feliciteert de projectleider.

HAN Redactie
35015 Overzicht campus Nijmegen
Verpleegkunde

Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen

In het project ‘Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen’ werken wijkverpleegkundigen samen met de huisarts en praktijkondersteuner. Wat is de stand van zaken in Zuid-Gelderland bij de NEO huisartsengroep en ZZG zorggroep? Studenten HAN Verpleegkunde gingen in najaar 2021 op onderzoek uit.

HAN Redactie
120492 ouderenzorg met patient
Verpleegkunde

Levens redden dankzij feedback gevende babypoppen

Het reanimeren van baby’s is een delicate zaak. De juiste feedback en ervaring krijgen, is voor studenten Verpleegkunde letterlijk van levensbelang. Die terugkoppeling is arbeidsintensief: je bent ervoor afhankelijk van een leraar.

HAN Redactie
372875 Baby ligt, voeten worden vastgehouden
Verpleegkunde

Palliatieve zorg: hoe competent is wijkverpleging?

Steeds meer mensen met palliatieve zorgvragen ontvangen thuis zorg. Het is dus belangrijk dat de kennis en vaardigheden van de wijkverpleging op dit gebied op orde is. Hoe competent voelt de wijkverpleging zich hierover? In het najaar 2021 deden 12 studenten HAN Verpleegkunde een onderzoek hiernaar.

HAN Redactie
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
Verpleegkunde

Virtual reality-duikbril ontspant en daagt uit

Verwonderd zwem je tussen een school van tropische vissen en Caribische zeekoeien. Voorzichtig probeer je ze aan te raken. In de gewichtloosheid van het warme water overvalt je een groot geluksgevoel en ontspant je lichaam zich.

HAN Redactie
365622 Een foto van 2 mensen in het zwembad, die de DreamDivR gebruiken. Geplaatst door HB.
Verpleegkunde

Verpleegkundigen op een voetstuk

Wat kun je doen om de toekomst van de zorg veilig te stellen en tegelijkertijd de patiëntenzorg te verbeteren? Terwijl Nederlanders om meer zorg vragen, stappen zorgmedewerkers steeds vaker op. Dat vraagt om een andere organisatie.

HAN Redactie
102319 arts onderzoekt de longen van een patient op de verpleegafdeling hematologie
Verpleegkunde

Presikhaaf Samen Gezond

De mens centraal stellen in plaats van zijn ziekte. Een werkwijze die bij huisartsenpraktijk Presikhaaf inmiddels geïmplementeerd is en waarbij de huisartsen 5 minuten langer de tijd nemen voor een patiënt.

HAN Redactie
236886 samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO