Ervaringen en geleerde lessen

Interprofessioneel leren en werken in verpleeghuizen

Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap met de cliënt, naasten en zorgprofessionals blijvend leren en verbeteren, om de best passende zorg te kunnen leveren.

Interprofessionele leer- en werkcultuur

Met 12 verpleegteams in 4 Nederlandse verpleeghuizen is actieonderzoek verricht. Het lerend vermogen van deelnemers is zo optimaal mogelijk benut en versterkt door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken. Met als doel het ontwikkelen van een interprofessionele leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

Evidence 2.0

Het actieonderzoek maakt deel uit van het project Evidence 2.0. Het doel van Evidence 2.0 is het lerend vermogen van interprofessionele teams in verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit doen we door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur. We bundelen ze in een digitale leeromgeving voor verpleeghuizen. 

Ervaringen deelnemers actieonderzoek

Wat zijn de geleerde lessen en de gouden tips en van de deelnemers aan het actieonderzoek? In de zomer en het najaar van 2023 zijn hiertoe diverse vraaggesprekken gehouden met de deelnemers. Hieronder delen coaches, leidinggevenden en onderzoekers hun ervaringen en inzichten en geven je hun tips.  

Ervaringen van deelnemers

Eva Papenhuijzen, aios ouderengeneeskunde

'Voor mij is interprofessioneel leren en samenwerken in verpleeghuizen dé manier van werken. Ik weet eigenlijk niet hoe het anders kan.'

Foto bij interview m.b.t. Evidence 2.0 Eva Papenhuijzen

Kenny van Diemen, muziektherapeut

‘Muziektherapie is een relatief nieuw werkveld, zorginstellingen zijn er vaak nog niet aan gewend en weten niet dat wij er zijn. Dat betekent dat je zelf het initiatief moet nemen om betrokken te worden bij de behandeling van cliënten. Interprofessioneel samenwerken gaat niet vanzelf.’

Portret Kenny van Diemen voor interview Evidence 2.0

Sanne Tilleman, kwaliteitsverpleegkundige

‘Interprofessioneel samenwerken maakt het werk van het zorgteam leuker en uitdagender. Als iemand uit het zorgteam iets signaleert, bijvoorbeeld bepaald gedrag bij een bewoner, dan weet zij nu beter met wie ze dit kan bespreken. Vervolgens kunnen ze samen interventies bedenken en uitvoeren.’

Sanne Tilleman

Rianne Westerhof, programmaleider

‘Interprofessioneel leren en samenwerken gaat over het hele multidisciplinaire team: medewerkers, managers, vaktherapeuten, behandelaren en specialist ouderengeneeskunde. Samen altijd vernieuwend bezig zijn, dat is de kern.’

Rianne Westerhof. OZD, testimonial Evidence 2.0

Mieke Koning, science practitioner

'Mensen denken vaak dat ze heel goed samenwerken, maar de praktijk is weerbarstiger. Als professional is iedereen anders opgeleid. Soms spreken ze bijna een andere taal. Je hebt dus de inspanning nodig van alle partijen.'

Portret Mieke Koning

Hiske en Kimberly, zorgmedewerkers

Elke discipline in het verpleeghuis maakte voor dit project een vlog. Hierin legden ze uit wat hun vakgebied inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. Dat was niet alleen leuk om zelf te doen, het bleek ook heel nuttig te zijn. Het is een goede manier om interprofessioneel leren en samenwerken in de organisatie te brengen.

Voor het project Evidence 2.0 worden meerdere personen geïnterviewd; zij zullen op de HAN website worden geplaatst. Deze foto is van het symposium Evidence 2.0. Alleen de voornamen noemen s.v.p!

Peggy Brugman, verzorgende

‘Het project heeft bij ons team vooral tot meer bewustwording geleid. We praten onderling meer over de dingen die we doen en in teamoverleg bespreken we elkaars casussen. Zo leren we van elkaar en dat is goed voor de bewoners en voor onszelf.’

Peggy Brugman ZZG Zorggroep

Ervaringen van coaches en leidinggevenden

Elvira Nouwens, externe coach

‘Interprofessioneel leren is samen leren met verschillende professies, niet alleen met je eigen vakcollega’s. Het gaat erom dat je met elkaar meedenkt en elkaar ontzorgt, om samen de werkdruk aan te kunnen en het voor de patiënt zo prettig mogelijk te maken.’

Portret Elvira Nouwens

Annemie van de Wouw, externe coach

‘Bewoners in verpleeghuizen hebben een hoge zorgzwaarte. Deze complexiteit brengt vraagstukken en ethische dilemma’s met zich mee. Bij moeilijke keuzes en afwegingen zijn de perspectieven van alle zorgprofessionals nodig.’

verkleind voor HAN.nl

Arjen Oostveen, locatiemanager

‘Door onze deelname aan het project Evidence 2.0 ontdekten we dat we het al goed doen wat betreft interprofessioneel leren en samenwerken. Ik ben er trots op hoe natuurlijk dit proces bij ons verloopt.’

Portret Arjen Oostveen

Ervaringen van onderzoekers

Marleen Lovink, postdoctoraal onderzoeker

‘In deze tijd, waarin we kampen met personeelstekorten, heerst het gevoel dat we geen extra dingen kunnen doen. En toch denk ik dat je de samenwerking met elkaar belangrijk moet vinden en op de agenda moet zetten. Een betere samenwerking levert zowel zorgverleners als bewoners en cliënten veel op.’

Portret Marleen Lovink

Lia Fluit, hoogleraar

Interprofessioneel leren en werken komt nooit vanzelf. Je moet het werk zodanig organiseren, dat het mogelijk is om met elkaar in gesprek te gaan, te sparren, problemen aan te kaarten en gezamenlijk te reflecteren op het werk.

Foto bij interview Evidence 2.0 Lia Fluit RadboudUMC

Frank Verbeek, onderzoeker

‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat je collega’s écht leren kennen de cruciale eerste stap is. Ken je je collega als persoon, weet je eigenlijk wel wat zijn/haar expertise, taken en verantwoordelijkheden zijn? Van tevoren hadden we niet bedacht dat die stap zó belangrijk zou zijn.’

Frank Verbeek, docent-onderzoeker

Meer informatie

Kijk op de projectpagina van Evidence 2.0 of neem contact op met de associate lector binnen het Lectoraat Organisatie van Zorg en DienstverleningAnneke van Vught.

Anneke van Vught