toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2019

Looptijd

4 jaar

Projectleider

Anneke van Vught

Gerelateerde projecten

Aanleiding van het project

Tijdens project Evidence 1.0 ontwikkelden we een Evidence Based Practice (EBP) leercultuur binnen zorgteams in verpleeghuizen. Hier willen we een vervolg aan geven. Hoe ontwikkelen we een interprofessionele leer- en werkcultuur bij verpleeghuizen, gericht op het verbeteren van persoonsgerichte zorg?

Doel

Het doel van Evidence 2.0 is het lerend vermogen van interprofessionele teams in verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit doen we door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur. We bundelen ze in een digitale leeromgeving voor verpleeghuizen. 

Inventarisatie 

Meetinstrumenten

Onder begeleiding van onderzoekers van het lectoraat is door 2 HAN studenten een inventarisatie gemaakt van 33 meetinstrumenten:

Actieonderzoek 

Interprofessionele leer- en werkcultuur

Met 12 verpleegteams in 4 Nederlandse verpleeghuizen is actieonderzoek verricht. Het lerend vermogen van deelnemers is zo optimaal mogelijk benut en versterkt door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken. Met als doel het ontwikkelen van een interprofessionele leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

4 onderdelen 

Resultaten

We hebben werkzame methodieken ontwikkeld, verzameld en gepubliceerd. De resultaten van de projecten zijn ook in een digitale leeromgeving voor professionals in verpleeghuizen gebundeld. Alle opbrengsten zijn onderstaand samengevat in de volgende 4 onderdelen:

 1. Geleerde lessen en gouden tips - vraaggesprekken met deelnemers
 2. Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen - online hulpmiddel
 3. EBP programma coaching - phbo leer- en coachingstrajecten
 4. Publicaties - over actieonderzoek, realist approach en onderzoeksprotocol
Deelnemers actieonderzoek aan het woord 

1 Geleerde lessen en gouden tips

Wat zijn de geleerde lessen en de gouden tips en van de deelnemers? In vraaggesprekken vatten deelnemers, coaches, leidinggevenden en onderzoekers hun ervaringen en inzichten samen en geven hun tips.  

Ervaringen van deelnemers

Eva Papenhuijzen, aios ouderengeneeskunde

'Voor mij is interprofessioneel leren en samenwerken in verpleeghuizen dé manier van werken. Ik weet eigenlijk niet hoe het anders kan.'

Foto bij interview m.b.t. Evidence 2.0 Eva Papenhuijzen

Kenny van Diemen, muziektherapeut

‘Muziektherapie is een relatief nieuw werkveld, zorginstellingen zijn er vaak nog niet aan gewend en weten niet dat wij er zijn. Dat betekent dat je zelf het initiatief moet nemen om betrokken te worden bij de behandeling van cliënten. Interprofessioneel samenwerken gaat niet vanzelf.’

Portret Kenny van Diemen voor interview Evidence 2.0

Sanne Tilleman, kwaliteitsverpleegkundige

‘Interprofessioneel samenwerken maakt het werk van het zorgteam leuker en uitdagender. Als iemand uit het zorgteam iets signaleert, bijvoorbeeld bepaald gedrag bij een bewoner, dan weet zij nu beter met wie ze dit kan bespreken. Vervolgens kunnen ze samen interventies bedenken en uitvoeren.’

Sanne Tilleman

Rianne Westerhof, programmaleider

‘Interprofessioneel leren en samenwerken gaat over het hele multidisciplinaire team: medewerkers, managers, vaktherapeuten, behandelaren en specialist ouderengeneeskunde. Samen altijd vernieuwend bezig zijn, dat is de kern.’

Rianne Westerhof. OZD, testimonial Evidence 2.0

Mieke Koning, science practitioner

'Mensen denken vaak dat ze heel goed samenwerken, maar de praktijk is weerbarstiger. Als professional is iedereen anders opgeleid. Soms spreken ze bijna een andere taal. Je hebt dus de inspanning nodig van alle partijen.'

Portret Mieke Koning

Hiske en Kimberly, zorgmedewerkers

Elke discipline in het verpleeghuis maakte voor dit project een vlog. Hierin legden ze uit wat hun vakgebied inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. Dat was niet alleen leuk om zelf te doen, het bleek ook heel nuttig te zijn. Het is een goede manier om interprofessioneel leren en samenwerken in de organisatie te brengen.

Voor het project Evidence 2.0 worden meerdere personen geïnterviewd; zij zullen op de HAN website worden geplaatst. Deze foto is van het symposium Evidence 2.0. Alleen de voornamen noemen s.v.p!

Peggy Brugman, verzorgende

‘Het project heeft bij ons team vooral tot meer bewustwording geleid. We praten onderling meer over de dingen die we doen en in teamoverleg bespreken we elkaars casussen. Zo leren we van elkaar en dat is goed voor de bewoners en voor onszelf.’

Peggy Brugman ZZG Zorggroep

Ervaringen van coaches en leidinggevenden

Elvira Nouwens, externe coach

‘Interprofessioneel leren is samen leren met verschillende professies, niet alleen met je eigen vakcollega’s. Het gaat erom dat je met elkaar meedenkt en elkaar ontzorgt, om samen de werkdruk aan te kunnen en het voor de patiënt zo prettig mogelijk te maken.’

Portret Elvira Nouwens

Annemie van de Wouw, externe coach

‘Bewoners in verpleeghuizen hebben een hoge zorgzwaarte. Deze complexiteit brengt vraagstukken en ethische dilemma’s met zich mee. Bij moeilijke keuzes en afwegingen zijn de perspectieven van alle zorgprofessionals nodig.’

verkleind voor HAN.nl

Arjen Oostveen, locatiemanager

‘Door onze deelname aan het project Evidence 2.0 ontdekten we dat we het al goed doen wat betreft interprofessioneel leren en samenwerken. Ik ben er trots op hoe natuurlijk dit proces bij ons verloopt.’

Portret Arjen Oostveen

Ervaringen van onderzoekers

Marleen Lovink, postdoctoraal onderzoeker

‘In deze tijd, waarin we kampen met personeelstekorten, heerst het gevoel dat we geen extra dingen kunnen doen. En toch denk ik dat je de samenwerking met elkaar belangrijk moet vinden en op de agenda moet zetten. Een betere samenwerking levert zowel zorgverleners als bewoners en cliënten veel op.’

Portret Marleen Lovink

Lia Fluit, hoogleraar

Interprofessioneel leren en werken komt nooit vanzelf. Je moet het werk zodanig organiseren, dat het mogelijk is om met elkaar in gesprek te gaan, te sparren, problemen aan te kaarten en gezamenlijk te reflecteren op het werk.

Foto bij interview Evidence 2.0 Lia Fluit RadboudUMC

Frank Verbeek, onderzoeker

‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat je collega’s écht leren kennen de cruciale eerste stap is. Ken je je collega als persoon, weet je eigenlijk wel wat zijn/haar expertise, taken en verantwoordelijkheden zijn? Van tevoren hadden we niet bedacht dat die stap zó belangrijk zou zijn.’

Frank Verbeek, docent-onderzoeker
Online hulpmiddel 

2 Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Verzorgenden, verpleegkundigen, opleiders, managers, ROC Nijmegen, ZZG zorggroep, MijZo en ontwikkelaars van VilansUKON en het Van Kleef Instituut werkten mee aan het samenstellen van een nieuw handboek EBP. 

Het online Handboek EBP Samenwerken voor beste kwaliteit zorg voor de bewoner voor zorgteams in verpleeghuizen is een voorbeeld van de concrete opbrengsten van EVIDENCE. Het is een praktische informatiebron vol tips en tools om samen de stappen van EBP te zetten.

Video 

EBP-cultuur in het verpleeghuis

Medewerkers van woonlocatie De Weegbree, ZZG zorggroep, vertellen hoe ze elke dag samen werken om het juiste voor de bewoner te doen met het aantoonbaar ‘beste bewijs’. Het nieuwe online Handboek EBP helpt hen daarbij.
 

Still beeld filmpje Handboek EBP Lectoraat OZD en ZZGBekijk volledige video
Online Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen
Phbo leer- en coachingstraject 

3 EBP programma coaching

Tijdens het project is een nieuw post-hbo leer- en coachingstraject ontwikkeld voor het samen werken aan kwaliteit: 

Actieonderzoek, realist approach en onderzoeksprotocol 

4 Publicaties

 Lees het verslag van het actieonderzoek in het gepubliceerde artikel:

Hoe je -via de realist approach en actieonderzoek- kunt achterhalen wat, voor wie en waarom in de context van interprofessionele ontwikkeling werkt is samengevat in het onderzoeksprotocol: 

Berichten EVIDENCE projecten

Zorgteams werken aan passende zorg voor bewoner

Hoe kunnen professionals samen leren en de persoonsgerichte zorg voor de bewoner van het verpleeghuis verbeteren? De EVIDENCE-projecten hebben het lerend vermogen en het werken volgens Evidence Based Practice (EBP) versterkt. De opbrengsten zijn voor het voetlicht gebracht tijdens een symposium.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Online Handboek EBP voor zorgteams

In EBP gaat het om de bewoner. Je gaat met de bewoner en familie in gesprek over vragen en behoeften aan zinvolle, goede zorg. Als zorgteam werk je methodisch met elkaar samen, kijkt kritisch naar de zorg en volgt actuele inzichten. Het nieuwe online Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen helpt om samen de stappen van EBP te zetten.

HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop

Improve!

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit hiervan is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks ontvangen. De kwaliteit moet dan ook zo hoog mogelijk zijn. Hoe bereiken we dat?

is bezig met de dagelijkse wasbeurt bij een patient

Betrokken minor en post-hbo

Gerontologie en geriatrie in de praktijk

In de minor Gerontologie en geriatrie in de praktijk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer en werk je interprofessioneel samen met studenten van verschillende opleidingen en disciplines.

klaslokaal met simulatie patient

Post-hbo EBP voor verpleegkundigen

Wil jij als HBO-verpleegkundige aan de slag met het verbeteren van verpleegkundige zorg en het implementeren van vernieuwingen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten? Wil je leren hoe je een Evidence Based Practice (EBP) cultuur in je team, afdeling of wijk realiseert? Volg dan de post-HBO cursus EBP voor verpleegkundigen!

Meerdere studenten op een rij - klassikaal - les onderzoek van de Master Advanced Nursing Practice op de Groenewoudseweg 1 in Nijmegen.

Betrokken opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

73f04980-3204-11ef-96cf-29d3f7f7b81d Docent kijkt mee met studenten die bezig zijn met oefenen wondverzorging

Verpleegkunde

Met het vernieuwde onderwijsprogramma van hbo-v deeltijd aan de HAN volg je via je persoonlijke studieroute de weg tot de verpleegkundige van nu, klaar voor de toekomst.

f9562860-31f0-11ef-9e6a-99a0e03f641c 3 studenten oefenen met bloeddruk meten op bed tijdens les Verpleegkunde deeltijd

Contact over dit project?

Anneke van Vught

Associate lector

 • lectoraat.ozd@han.nl
 • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

  Blijf op de hoogte
   

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

  studenten overleggen met laptop