medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

2019

Looptijd

4 jaar

Projectleider

Anneke van Vught

Gerelateerde projecten

Aanleiding van het project

Tijdens project Evidence 1.0 ontwikkelden we een Evidence Based Practice (EBP) leercultuur binnen zorgteams in verpleeghuizen. Hier willen we een vervolg aan geven. Hoe ontwikkelen we een interprofessionele leer- en werkcultuur bij verpleeghuizen, gericht op het verbeteren van persoonsgerichte zorg?

Doel

Het doel van Evidence 2.0 is het lerend vermogen van interprofessionele teams in verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit doen we door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur. We bundelen ze in een digitale leeromgeving voor verpleeghuizen. 

109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Resultaten

We hebben werkzame methodieken ontwikkeld, verzameld en gepubliceerd. De opbrengsten van de projecten zijn ook in een digitale leeromgeving voor professionals in verpleeghuizen gebundeld.

Inventarisatie Meetinstrumenten

Onder begeleiding van onderzoekers van het lectoraat is door 2 HAN studenten een inventarisatie gemaakt van 33 meetinstrumenten:

Actieonderzoek Interprofessionele leer- en werkcultuur

Met 12 verpleegteams in 4 Nederlandse verpleeghuizen is actieonderzoek verricht. Het lerend vermogen van deelnemers is zo optimaal mogelijk benut en versterkt door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken. Met als doel het ontwikkelen van een interprofessionele leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

Publicaties Actieonderzoek, realist approach en onderzoeksprotocol

 Lees het verslag van het actieonderzoek in het gepubliceerde artikel:

Hoe je -via de realist approach en actieonderzoek- kunt achterhalen wat, voor wie en waarom in de context van interprofessionele ontwikkeling werkt is samengevat in het onderzoeksprotocol: 

Online hulpmiddel Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Verzorgenden, verpleegkundigen, opleiders, managers, ROC Nijmegen, ZZG zorggroep, MijZo en ontwikkelaars van VilansUKON en het Van Kleef Instituut werkten mee aan het samenstellen van een nieuw handboek EBP. 

Het online Handboek EBP Samenwerken voor beste kwaliteit zorg voor de bewoner voor zorgteams in verpleeghuizen is een voorbeeld van de concrete opbrengsten van EVIDENCE. Het is een praktische informatiebron vol tips en tools om samen de stappen van EBP te zetten.

Phbo leer- en coachingstraject EBP coachingstraject

Tijdens het project is een nieuw post-hbo leer- en coachingstraject ontwikkeld voor het samen werken aan kwaliteit: 

Video EBP-cultuur in het verpleeghuis

Medewerkers van woonlocatie De Weegbree, ZZG zorggroep, vertellen hoe ze elke dag samen werken om het juiste voor de bewoner te doen met het aantoonbaar ‘beste bewijs’. Het nieuwe online Handboek EBP helpt hen daarbij.
 

507388 Still beeld filmpje Handboek EBP Lectoraat OZD en ZZGBekijk volledige video
Online Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Berichten EVIDENCE projecten

Zorgteams werken aan passende zorg voor bewoner

Hoe kunnen professionals samen leren en de persoonsgerichte zorg voor de bewoner van het verpleeghuis verbeteren? De EVIDENCE-projecten hebben het lerend vermogen en het werken volgens Evidence Based Practice (EBP) versterkt. De opbrengsten zijn voor het voetlicht gebracht tijdens een symposium.

109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Online Handboek EBP voor zorgteams

In EBP gaat het om de bewoner. Je gaat met de bewoner en familie in gesprek over vragen en behoeften aan zinvolle, goede zorg. Als zorgteam werk je methodisch met elkaar samen, kijkt kritisch naar de zorg en volgt actuele inzichten. Het nieuwe online Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen helpt om samen de stappen van EBP te zetten.

306790 HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop

Improve!

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit hiervan is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks ontvangen. De kwaliteit moet dan ook zo hoog mogelijk zijn. Hoe bereiken we dat?

verpleegkundige is bezig met de dagelijkse wasbeurt bij een patient

Betrokken minor en post-hbo

Gerontologie en geriatrie in de praktijk

In de minor Gerontologie en geriatrie in de praktijk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer en werk je interprofessioneel samen met studenten van verschillende opleidingen en disciplines.

31886 klaslokaal met simulatie patient

Post-hbo EBP voor verpleegkundigen

Wil jij als HBO-verpleegkundige aan de slag met het verbeteren van verpleegkundige zorg en het implementeren van vernieuwingen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten? Wil je leren hoe je een Evidence Based Practice (EBP) cultuur in je team, afdeling of wijk realiseert? Volg dan de post-HBO cursus EBP voor verpleegkundigen!

520002 Meerdere studenten op een rij - klassikaal - les onderzoek van de Master Advanced Nursing Practice op de Groenewoudseweg 1 in Nijmegen.

Betrokken opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Verpleegkunde

Met het vernieuwde onderwijsprogramma van hbo-v deeltijd aan de HAN volg je via je persoonlijke studieroute de weg tot de verpleegkundige van nu, klaar voor de toekomst.

Studenten hangen infuus op

Contact over dit project?

Anneke van Vught

Associate lector

  • lectoraat.ozd@han.nl
  • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

    Blijf op de hoogte Meer weten?

    Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

    Twee studenten overleggen met laptop