Symposium EVIDENCE 2.0 Zorgteams werken aan passende zorg voor bewoner verpleeghuis

Samenwerken en leren in het verpleeghuis, partnerschap tussen bewoner, naaste en zorgprofessional.

Hoe kunnen professionals samen leren en de persoonsgerichte zorg voor de bewoner van het verpleeghuis verbeteren? De EVIDENCE-projecten hebben het lerend vermogen en het werken volgens Evidence Based Practice (EBP) versterkt. De opbrengsten zijn voor het voetlicht gebracht tijdens een symposium.

Evidence Based Practice - EBP Beste kwaliteit zorg voor bewoner

"Hoe kun je de bewoner van het verpleeghuis in de laatste levensfase de beste kwaliteit van zorg bieden?'' Dat is de uitgangsvraag voor de EVIDENCE-projecten. volgens Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening en projectleider bij de HAN: ''Werken volgens de Evidence Based Practice (EBP)-methode helpt om elke dag bezig te zijn om het juiste te doen met het 'beste bewijs'.''

Video EBP-cultuur in het verpleeghuis

Medewerkers van woonlocatie De Weegbree, ZZG zorggroep, vertellen hoe ze elke dag samen werken om het juiste voor de bewoner te doen met het aantoonbaar ‘beste bewijs’. Het nieuwe online Handboek EBP helpt hen daarbij.
 

507388 Still beeld filmpje Handboek EBP Lectoraat OZD en ZZGBekijk volledige video
Online Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Partnerschap Interprofessioneel samenwerken en leren

Het symposium EVIDENCE 2.0 op 23 maart 2023 staat in het teken van interprofessioneel samenwerken en samen leren in het verpleeghuis. Leren en verbeteren doe je niet alleen, maar samen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen betrokken is. Het gaat om het creëren van partnerschap tussen de bewoner, naaste en zorgprofessional.

Annemie van de Wouw en Elvira Nouwens, docent-onderzoekers en projectbegeleiders bij de HAN, zijn de enthousiaste dagvoorzitters. Ze nemen de 100 deelnemers samen in volle vaart mee door het wervelende programma. 

Praktijkgericht onderzoekSamen leren en verbeteren

Anneke van Vught opent het symposium met een korte reflectie op de serie projecten van de afgelopen 7 jaar. ''Alle door ZonMw gefinancierde projecten zijn in en met de praktijk uitgevoerd, in samenwerking met veel partners. Van EVIDENCE,  EVIDENCE 1.0 tot EVIDENCE 2.0, ''

Zorgteams zijn samen met coaches aan de slag gegaan met EBP op basiszorgthema’s. De ervaringen zijn uitgewisseld en gedeeld. In samenspraak zijn praktisch hanteerbare werkvormen ontwikkeld en vormgegeven. 

 

Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN

Handboek EBP en EBP coachingstraject

Verzorgenden, verpleegkundigen, opleiders, managers, ROC Nijmegen, ZZG zorggroep, MijZo en ontwikkelaars van VilansUKON en het Van Kleef Instituut werkten mee aan het samenstellen van een nieuw handboek EBP. 

''Het online Handboek EBP Samenwerken voor beste kwaliteit zorg voor de bewoner voor zorgteams in verpleeghuizen is een voorbeeld van de concrete opbrengsten van EVIDENCE,'' vervolgt Anneke van Vught. ''Het is een praktische informatiebron vol tips en tools om samen de stappen van EBP te zetten.''

''We zijn ook trots op het nieuw ontwikkelde post-hbo leer- en coachingstraject voor samen werken aan kwaliteit: Evidence Based Practice (EBP) voor verpleegkundigen.''

 

Programma symposium EVIDENCE 2.0Presentaties en voorbeelden

Het programma van het symposium bestaat verder uit presentaties van: 

Daarna volgt een carrousel met drukbezochte kraampjes vol mooie voorbeelden uit de praktijk van verpleeghuizen. In iXperium Health van de HAN zien en ervaren de deelnemers zorgtechnologische middelen. 

Marktkraampje met mooie voorbeelden en thema’s uit de praktijk van EBP en EVIDENCE in verpleeghuizen.

Samen met elkaar

''Leren en verbeteren doe je niet alleen, maar samen,'' benadrukt Frank Verbeek, docent-onderzoeker en projectleider EVIDENCE, in zijn presentatie over Samenwerken en samen leren. ''Je hebt elkaar hierin nodig, voor het kunnen bundelen van expertise, kennis en inzichten. Maar hoe goed ken je alle betrokken professionals rondom de cliënt in jouw team eigenlijk?''

De basis leggen van een goede samenwerking

''Om met elkaar samen te werken is het van belang om elkaar goed te leren kennen,'' vervolgt Frank Verbeek. ''Zoals één van de zorgprofessionals zei: 'Koffiedrinken is de basis leggen van een goede samenwerking'. Zet dus die eerste stap richting elkaar!''

Tijdens de afsluitende workshop 'De Verbroedering' met Edwin en Remco IJkhout gaat het ook meteen om letterlijk samen met elkaar nieuwe stapjes zetten. De deelnemers bewegen en dansen samen verder op vrolijke muziek.

 

 

510800 Frank Verbeek presenteert Onderzoek Symposium Evidence2.0 op 23 maart 2023

Werken aan beste kwaliteit van zorg

''Wat een leuke middag! Volop inspiratie en energie samen met een echt interprofessioneel publiek,'' concludeert Anneke van Vught. ''De afwisseling tussen korte krachtige presentaties en de vele praktijkvoorbeelden zorgde voor een dynamisch programma.''

''Het was onder andere ook heel inspirerend om te zien en te beleven wat de kracht is van muziektherapeuten en andere vaktherapeuten in de dagelijkse zorg. Leuk ook dat er zoveel interesse was in zorgtechnologie. Veel organisaties zijn hier volop mee bezig. Dat draagt zeker bij aan de kwaliteit van zorg voor de bewoner van het verpleeghuis.''

Meer weten?

Neem voor meer informatie of vragen over de EVIDENCE-projecten contact op met de projectleiders en stuur een mailbericht aan:

Berichten EVIDENCE projecten

Online Handboek EBP voor zorgteams

In EBP gaat het om de bewoner. Je gaat met de bewoner en familie in gesprek over vragen en behoeften aan zinvolle, goede zorg. Als zorgteam werk je methodisch met elkaar samen, kijkt kritisch naar de zorg en volgt actuele inzichten. Het nieuwe online Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen helpt om samen de stappen van EBP te zetten.

306790 HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop

EVIDENCE 2.0

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis

Improve!

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit hiervan is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks ontvangen. De kwaliteit moet dan ook zo hoog mogelijk zijn. Hoe bereiken we dat?

verpleegkundige is bezig met de dagelijkse wasbeurt bij een patient