studenten in lounge ruimte

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Waar heeft een chronische patiënt behoefte aan? “Iedereen is anders”

“Iedere chronische patiënt is anders”, zegt Leslie Michielsen. Dat betekent dat iedere patiënt een eigen visie heeft op wat belangrijk is. “Houdt de zorgverlener daar rekening mee, dan moet je voor iedere patiënt een uitgestippeld pad maken. Wat je daarvoor moet kunnen, daar doe ik onderzoek naar.”

HAN Redactie
109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Verpleegkundig Specialist als Wzd-functionaris

De Wet Zorg en dwang (Wzd) is ingesteld om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt is 'Nee, tenzij'. De rol van toezicht houden op de uitvoering ligt bij de Wzd-functionaris. Onderzoek toont aan dat de Verpleegkundig Specialist (VS) ook ‘ter zake kundig’ is voor deze rol.

HAN Redactie
102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Onderzoek naar passende zorg regio Beuningen

Hoe ziet de sociale en gezondheidssituatie van bewoners van Beuningen er uit? Wat is passende zorg voor méér ouderen? Onderzoekers van de HAN stelden met burgers en professionals het ‘’Regiobeeld Focus op Frailty’’ op. Partners in zorg- en welzijn gebruiken dit voor ontwikkeling van passende zorg.

HAN Redactie
109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Maatwerkoplossingen in het zorg- én sociale domein

Huisartsenpraktijk Afferden biedt maatwerkoplossingen voor de inwoners. Er wordt meer tijd per patiënt besteed. Ook gaat het om samenwerking met burgerinitiatieven en hulpverleners. Wat is de bijdrage van dit praktijkvoorbeeld aan het ZonMw programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek'?

HAN Redactie
102261 een arts overlegt met haar leidinggevende.
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Samenredzaamheid in de eerstelijnszorg

De uitdagingen van deze tijd vragen van de zorg in de eerste lijn anders denken, doen en organiseren. In het project ‘Samenredzaamheid’ van de HAN en Stichting KOH, gaan burgers en professionals samen op zoek. Kunnen taken van de huisarts naar het sociale domein of naar burgers worden verschoven?

HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Regionale Arbeidsmarkt Ouderenzorg

Hoe om te gaan met het verschil tussen de (toenemende) vraag naar de expertise van de specialist ouderengeneeskunde en de beschikbare capaciteit? Op welke wijze kan continuïteit van zorg en behandeling worden gewaarborgd? HAN onderzoekers hebben regionale knelpunten, ideeën en oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Annelies Peters
verzorgsters helpen vrouw met brood in broodrooster doen
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Voor gouden driehoek beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek

Het boek 'Uit de hoek komen' gaat over verschillende vormen van samenwerken in een netwerk. Het gaat vooral over samenwerken in de driehoek beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Als alle partijen uit hun eigen hoek komen en van elkaar willen leren, dan kan juist uit die samenwerking een gouden driehoek ontstaan.

Annelies Peters
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente hurkt en geeft uitleg kalenderklok
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Steun voor zorgnetwerken laagopgeleide ouderen

Werken zorgnetwerken van laagopgeleide thuiswonende ouderen anders dan die van hoger opgeleiden? Als dat zo is, hoe ga je daar als zorgprofessional mee om? Hoe zorg je dat laagopgeleide ouderen zich gezonder voelen en langer thuis kunnen blijven wonen? Health-onderzoekers zochten het uit.

HAN Redactie
Ouderenzorg
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de Anderhalvelijnszorg

De zorg verandert. Door vergrijzing stijgen de kosten verder. Plannen als ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ of ‘Anderhalvelijnszorg’ ondersteunen professionals bij deze veranderingen. De HAN onderzocht wat de plannen betekenen voor de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

HAN Redactie
28693 studenten lachen
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Site voor patiënten over taken VS en PA

Op de website zorgmasters.nl kunnen patiënten nu meer informatie krijgen over de verschillende taken van Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA). Het HAN-lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening werkte mee aan de ontwikkeling en inhoud van de site.

HAN Redactie
docent lachend met studenten om ziekenhuisbed