Verpleegkundige bij een oudere dame thuis

Zorgverlening dichter bij de patiënt thuis. Een internationaal streven. Hoe bereiken we dit doel? Zijn innovaties en pilots effectief? De HAN, Nursing Science Nijmegen en de European Academy of Nursing Science (EANS) organiseerden een online conferentie over praktijkgericht onderzoek op dit thema.

Moving Care to Home and Community

Betsie van Gaal, senior onderzoeker bij de Academie Gezondheid en Vitaliteit en coördinator van de conferentie vanuit de HAN, vormde met de associate lectoren Anneke van Vught en Sivera Berben met ondersteuning van Marcelle Immerzeel het organiserend comité. Zij werkten samen met collega's van Nursing Science Nijmegen (NSN) aan de realisering van het programma van Moving Care to Home & Community, de internationle EANS conferentie op 2 februari 2023.

Internationale visies Zorgverlening dichter bij de patiënt thuis

Het thema 'Zorgverlening dichter bij de patiënt thuis' is vanuit verschillende invalshoeken en standpunten belicht door keynotes, (inter)nationale sprekers, rondetafels en informele gesprekken. Wat betekent invoering, hoe gaan we om met kwaliteit van zorg, welke kosten brengt zorgverlening dichtbij huis mee en wat zijn implicaties voor het onderwijs?

Verplaatsing van gespecialiseerde zorg-/behandeldiensten van het ziekenhuis naar de omgeving van de patiënt is een doelstelling in veel (Europese) gezondheidszorgsystemen. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit het ziekenhuis, huisartsenprakijken en de wijkverpleging spelen een grote rol bij het verlenen van zorg dichter bij de patiënt thuis.

Pilots en innovaties Verplaatsing gespecialiseerde zorg in de praktijk

Voor het verplaatsen van gespecialiseerde zorg zijn de afgelopen jaren veel pilots uitgezet en innovaties ingevoerd. In praktijkgerichte onderzoeken is nagegaan wat de effectiviteit van de vernieuwingen en strategieën is. Tijdens de conferentie zijn uitkomsten van verschillende van deze onderzoeken gepresenteerd. Het gaat daarbij ook over de vraag: hoe kunnen we de vernieuwingen verder in de praktijk brengen?

De deelnemers waren erg enthousiast over onze keuze voor dit actuele, belangrijke onderwerp en over het inhoudelijke programma met zo'n goede sprekers

Voorbeelden Praktijkgericht onderzoek

Vanuit de HAN openden Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, en Minke Nieuwboer, lector Wijkverpleging, het programma met een presentatie over netwerkzorg in de Nederlandse context. Zij vertelden over onderzoeken naar en projecten voor de verschuiving van zorg van intramuraal naar (dichtbij) huis. En over de versterking van de wijkverpleging waardoor intramurale zorg voorkomen kan worden.

Anne-Miek Vroom van IKONE liet vanuit het patiënten perspectief zien hoe de patiënt een rol kan én moet krijgen in de transitie van zorg van instellingen naar thuis en de wijk. Rianne van Boekel, onderzoeker van Radboudumc en HAN, presenteerde de resultaten van de IMPACT-studie, IMplementatie van een Nurse Practitioner in de spoedeisende ambulancezorg in Nederland.

Christine de Vries, directeur Academie Gezondheid en Vitaliteit zorgde voor een kort en krachtig exposé over alle opleidingen Verpleegkunde aan de HAN. Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, zette de onderzoekslijnen voor het praktijkgericht onderzoek van de lectoraten en het Kenniscentrum Duurzame Zorg uiteen. Daarna verzorgenden sprekers vanuit verschillende Europese landen presentaties.

Discussie deelnemers en experts

Betsie van Gaal: ''De live discussie aan de ronde tafels was inspirerend en verrijkend door de variatie van vragen aan de deelnemers, échte experts in hun vakgebied.''

De experts: Gabriele Meyer, als voorzitter EANS, samen met: Sandra Zwakhalen van Maastricht University, Lilian Vloet, Acute Intensieve Zorg HAN, Nienke Bleijenberg, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht, Anneke van Vught, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, en Maurice Magnée, lectoraat Innovatie in de Care, HAN.

EANS Moving Care to Home and Community ronde tafels discussie met experts Gabriele Meyer, Sandra Zwakhalen, Lilian Vloet, Nienke Belijenberg, Anneke van Vught en Maurice Magnée

''De deelnemers waren erg enthousiast over onze keuze voor 'Moving Care to Home and Community' als actueel, belangrijk onderwerp en over het inhoudelijke programma met zo'n goede sprekers,'' concludeert Betsie van Gaal, als coördinator vanuit de HAN.

''De organisatie van de online conferentie met vooraf opgenomen presentaties in combinatie met interactieve live-sessie zorgde echt voor vaart en levendigheid. De live discussie aan de ronde tafels was inspirerend en verrijkend door de variatie van vragen aan de deelnemers, échte experts in hun vakgebied.''

HAN University of Applied Sciences  Waardevolle kennisuitwisseling

"Ontzettend fijn om met zo’n mooie groep enthousiaste collega’s dit internationale congres over verpleegkundig onderzoek vanuit de HAN University of Applied Sciences te mogen organiseren,'' aldus Betsie. ''Iedereen heeft meegedacht om er een waardevolle kennisuitwisseling van te maken. Samen trots op het behaalde resultaat! We hebben onze ervaringen met en expertise in praktijkgerichte onderzoeksprojecten door de EANS conferentie een sterke internationale thuisbasis geboden.''

European Academy of Nursing Science - EANS

De European Academy of Nursing Science (EANS) is een netwerk van verpleegkundig wetenschappers in Europa en bevordert kennisontwikkeling over verpleegkundig onderzoek. Hiervoor organiseert EANS elk jaar in samenwerking met een universiteit of hogeschool een wintercongres.

Tijdens de conferenties komen verpleegkundige wetenschappers uit heel Europa en wereldwijd online samen. Ze bespreken wetenschappelijke en methodologische vraagstukken, verkennen verdere samenwerkingen en verdiepen het wetenschappelijk vakgebied van de verpleegkunde.