Onderzoekers van de HAN vergrootglas

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Ans Tordoir, onderzoeker bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Academie Gezondheid en Vitaliteit.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Het onderzoek waar ik op dit moment aan werk, draait om de vraag: hoe ziet de inzet van de verpleegkundig specialist ggz in de huisartsenpraktijk eruit? Wat is daarbij helpend, en wat niet? Er zitten ook wat risico’s aan; de financiering brengt uitdagingen met zich mee en het is een afweging of je als huisartspraktijk deze ggz-vragen wil accepteren. Allemaal zaken om over na te denken, ons onderzoek helpt ze op weg. 

Ik werk sinds 2019 als docent-onderzoeker bij het lectoraat en werk sinds kort ook weer wat uren als verpleegkundige, om de verbinding met de praktijk te houden. Hiervoor werkte ik als verpleegkundig specialist. Dit onderzoek richt zich specifiek op de verpleegkundig specialist ggz (VS ggz) in de huisartsenpraktijk. Ik werk samen met collega's Veerle van Laarhoven en Noortje van Duijnhoven aan dit onderzoeksproject, Anneke van Vught is onze projectleider. 

Portretfoto Ans Tordoir

Hoe onderzoek je dat?

Door verschillende onderzoeksmethodieken in te zetten. Het onderzoek bestaat uit 3 delen:

  • Deel 1 is een praktijkonderzoek. Samen met Veerle deed ik 7 casestudies binnen huisartsenpraktijken. We interviewden verpleegkundig specialisten, huisartsen, managers en 1e-lijns psychologen buiten de praktijk, waar de huisarts en VS ggz mee samenwerkt. We richtten ons op de samenwerking; welke factoren zijn van belang, wat werkt wel en wat niet? We observeerden ook tijdens spreekuren van de verpleegkundig specialist, maakten rapportages en hebben met een afvaardiging uit het werkveld verbanden onderzocht tussen de verschillende cases. Op dit moment zijn we druk bezig om hier een artikel over te schrijven.
     
  • Deel 2 is een veldraadpleging. Dit deel is door de Stichting FWG uitgevoerd, via interviews. Zij spraken brancheverenigingen, verzekeraars, beroepsverenigingen en financiers en haalden zo verschillende perspectieven en verwachtingen op van de inzet van de verpleegkundig specialist ggz. Het rapport zal binnenkort opgeleverd worden.
     
  • Deel 3 bestaat uit het bundelen van de informatie en inzichten van de eerste 2 delen. We gaan een praktisch toepasbaar instrument maken. Daarin bundelen we adviezen die uit het onderzoek naar voren komen. De opzet en vorm van dit instrument is nog niet helemaal zeker, daar werken we nog aan.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?

Dit onderzoek draagt hopelijk bij aan het pionieren, wat sommige huisartsenpraktijken en de verpleegkundig specialist ggz doen. Huisartsen bieden hiermee extra ggz-zorg aan patiënten, bijvoorbeeld begeleiding bij medicatiegebruik. De vraag is er en het kan dus waardevol zijn dit als praktijk te bieden. Het is nog niet helemaal inzichtelijk waar die verpleegkundig specialisten op dit moment wel en niet zitten.

De meningen zijn verdeeld over waarom je deze zorg wel of niet vanuit de huisartspraktijk zou bieden. Dit onderzoek kan bijdragen aan het maken van een weloverwogen keuze hierin. Het is niet de bedoeling voor of tegen deze keuze te pleiten. Wel willen we laten zien welke overwegingen er zijn en wat in de praktijk wel of juist niet blijkt te werken. Zo willen we deze VS-ggz, huisartsenpraktijken én de patiëntenzorg verder helpen.

We hebben veel contacten gelegd tijdens het onderzoek en mochten een presentatie geven op het V&VN-VS congres, van de beroepsvereniging verpleegkundig specialisten. Daar ontmoetten we ook weer verpleegkundig specialisten ggz die we nog niet in beeld hadden. Een mooi neveneffect van dit project is dat we mensen met elkaar in contact brengen, ze kunnen elkaar zo ook beter vinden.

Hoe maak jij het verschil?

Samen met mijn collega’s hebben we intensief contact met het werkveld. We voeren een maatschappelijke discussie en we dragen als onderzoekers bij aan dit gesprek. Ik vind dit zelf het allerleukste aan mijn werk: meekijken in de praktijk en verschillende perspectieven in kaart brengen. Het blijft voor mij ook leerzaam.

Ook werken we graag samen met onze studenten. In het 2e deel van het onderzoek hebben zij bijvoorbeeld een rol gespeeld, door het perspectief van huisartsen in beeld te brengen. Dit werkte erg goed. Ook heeft een student van ons een review geschreven over de inzet van de verpleegkundig specialist ggz in de internationale literatuur. Op deze manier verbinden we onderzoek, onderwijs en de praktijk mooi met elkaar.

Meer onderzoekers van de HAN?

Keun Young Sliedrecht

Inzicht in de manier waarop je communiceert en hoe je dat kunt verbeteren is voor alle professionals in alle domeinen van belang om het verschil te kunnen maken. Daar zet ik mij graag voor in door onderzoek te doen.

Portretfoto Keun Sliedrecht

Aimée Hoeve

Als onderzoeker heb ik een belangrijke rol in het vertragen: door kritisch te bevragen, samen bewust even stil te staan in de hectiek van alledag. Zijn we met de goede dingen bezig en werkt het zoals bedoeld?

Portretfoto Aimée Hoeve

Nanda Olde

In mijn onderzoeksprojecten kijk ik hoe mensen samenwerken, waar grenzen van vakgebieden raken en schuren. Hoe kan de wijze van communiceren bijdragen aan efficiëntere en effectievere samenwerking?

KP 35, lichte blouse, licht jasje, haren opgestoken

Pierre Gorissen

Ik wil eraan bijdragen dat we studenten opleiden die zelf digitaal geletterd zijn én de digitale transformatie in bedrijven en de samenleving kunnen begeleiden, want dat is hard nodig. Wat moeten ze weten en kunnen?

Lector Pierre Gorissen

Jan Willem Teunissen

Ik heb me altijd gefocust op talentontwikkeling en vind het interessant om te bekijken hoe we dit kunnen optimaliseren. Weten wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen sportprofielen, biedt een aantal voordelen.

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Hubèrt Bijsterveld

Digitale innovatie is nodig om toekomstbestendig te zijn als bedrijf. Hoe geef je vorm aan de digitale transformatie? Waar begin je dan? Ik vind het belangrijk als onderzoeker te kijken naar technologie, mens en business.

Portretfoto Hubèrt Hubert Bijsterveld 2022 smart business lectoraat

Edwin Buijs

Het LeerLab monitoronderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de factoren binnen het LeerLab en de (eigentijdse) werkplek die bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de studenten.

Edwin Buijs

Jasper Jeurens

De menselijkheid in technologie ontbreekt vaak. Dat wil ik veranderen. Hoe zetten we het in om mensen dichter bij elkaar te brengen? Om dat in situaties te bekijken – elke sociale situatie anders – voer ik experimenten uit."

Profielfoto van Jasper Jeurens, onderzoeker bij de HAN

Marloes de Lange

"Er zijn verschillende redenen waarom de doorstroom van mbo-studenten nog niet altijd goed gaat. De ambitie onder studenten is groot. Tegelijkertijd zien we dat een grote groep in het 1e jaar van de hbo-opleiding strandt."

Marloes de Lange

Marco Dumont

"Een leven lang leren kan een stuk efficiënter als de medewerker beter inzicht in zijn of haar competenties heeft."

Portret Marco Dumont, onderzoeker Embedded Systems Engineering

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

Menno Merts in onderzoekssetting