354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Marco Dumont, docent en onderzoeker Embedded Systems Engineering.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

De vraag die ik mezelf heb gesteld, is: wat is de relatie tussen competentie en productkwaliteit?

453889 Portret Marco Dumont, onderzoeker Embedded Systems Engineering

Hoe onderzoek je dat?

Dat doen we door middel van 3 casussen. De eerste daarvan is Software Engineering, de tweede Projectmanagement en de laatste Enterprise Architectuur. In deze casussen meten we bij werknemers in deze vakgebieden de 3 meest gevraagde skills. Ook kijken we naar kennis en attitude binnen het vakgebied. Deze skills, kennis en attitude relateren we aan de output, oftewel de beroepsproducten, die een werknemer maakt. Deze output is van een bepaalde kwaliteit. De relatie bepalen we met PLS-SEM: een meetmethode die complexe oorzaak-gevolgrelaties met latente - onbekende - variabelen mogelijk maakt.

Een leven lang leren kan een stuk efficiënter als de medewerker beter inzicht in zijn of haar competenties heeft.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?

Op dit moment zien we dat werkgevers minder aandacht hebben voor de competenties van medewerkers. Dat zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid van eigen ontwikkeling – je leven lang – meer bij de werknemer komt te liggen. Een leven lang leren kan een stuk efficiënter worden als de medewerker beter inzicht in zijn of haar competenties heeft. Logischerwijs heeft hij of zij dan ook meer inzicht in nog te ontwikkelen vaardigheden. Je kunt de relatie tussen de competenties van een medewerker en de kwaliteit van het product dat hij of zij oplevert, meten. Zo kun je op basis van beroepsproducten iemands competenties meer objectief erkennen en – waar mogelijk – te ontwikkelen.

Ook voor onderwijsinstellingen kan dat een verandering betekenen. De methode maakt meer flexibel onderwijs mogelijk, omdat vrijstellingen evidence based en op het niveau van leerdoelen gemeten kunnen worden.

Waarmee maak je het verschil?

De software die we in het onderzoek ontwikkelen, wordt opensource, dus voor iedereen toegankelijk en te gebruiken. Daar komt bij dat het gebruik van productkwaliteit in assessments vernieuwend is. Het onderzoek is de start van een breder onderzoek. In dat traject zijn geautomatiseerde feedback en flexibilisering van het onderwijs speerpunten.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting
Meer over de opleiding
 

Embedded Systems Engineering

Vind je het leuk om hardware, software en ict slim te combineren? Ben je enthousiast over intelligente elektronische apparaten? Leer bij de HAN hoe je ze gebruikersvriendelijker maakt! Zo bouw je mee aan 'internet of things'. Jij hebt die hbo kennis straks in huis. Word Embedded Systems Engineer!

28708 studenten kijken naar robot