354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Maya Sappelli, senior onderzoeker Data Science bij het HAN Centrum IT & Media.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Als onderzoeker data science bij de HAN richt ik me op 2 dingen: hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker? En hoe kunnen we traditionele manieren van informatievergaring, bijvoorbeeld door het bevragen van personen, combineren met meer automatische manieren van datavergaring, zoals het automatisch analyseren van grote hoeveelheden tekst?

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Hoe onderzoek je dat?

In de praktijk komt het erop neer dat ik in concrete cases met allerlei organisaties probeer een probleem voor hen op te lossen dat een link heeft met 1 van mijn onderzoeksvragen. Zo hebben we samen met de opleiding Fysiotherapie een app ontwikkeld die inzicht geeft in het verloop van rugklachten. Daarbij gaan we samen na wat voor de eindgebruikers, de patiënt en zijn fysiotherapeut, goede en begrijpelijke visuele afbeeldingen zijn die hun doel bereiken. Stel, een applicatie toont een groot rood stoplicht, wat betekent: je rugpijn wordt chronisch. Dat is wel begrijpelijk, maar schrikt de patiënt af. Daarmee bereik je het doel dus niet.

Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

Wat wil je ermee bereiken?

Dat data science-toepassingen - die er steeds meer komen - echt bruikbaar zijn. En niet alleen bruikbaar voor specialisten, maar echt voor iedereen. Uiteindelijk gaat het om de meerwaarde van de datatoepassing en de persoon die de datatoepassing gebruikt. Die moeten we niet uit het oog verliezen.

Waarmee maak je het verschil?

Door al in een vroeg stadium eindgebruikers mee te nemen in het proces.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting