354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Paul Rood, docent-onderzoeker bij het Lectoraat Acute Intensieve Zorg.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Hoe kunnen we kwetsbare patiënten en hun omgeving in de keten van acute en intensieve zorg zo goed mogelijk ondersteunen?

242741 Portret foto van Paul Rood

Hoe onderzoek je dat?

Vanuit het lectoraat waar ik werk, doen we verschillende onderzoeken om deze en andere onderzoeksvragen te beantwoorden. Momenteel doe ik samen met een aantal mede-onderzoekers een multicenter-onderzoek: het vindt plaats in meerdere instellingen. We onderzoeken het effect van familieparticipatie – het meehelpen van familie - op de Intensive Care (EFFEMPART). We doen dat in samenwerking met 7 van onze regiopartners en denken dat we hiermee de uitkomsten voor patiënten én hun naasten kunnen optimaliseren. Ook onderzoeken we de ervaringen van zorgprofessionals.

Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen.

Wat wil je ermee bereiken?

Het doel voor de patiënt is om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Voor professionals willen we hiermee een fijne en innovatieve werkomgeving realiseren. Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen. Daarvoor is goed onderzoek hard nodig. We moeten erachter zien te komen welke zorg effectief is en van welke zaken we afscheid kunnen nemen.

Waarmee maak je het verschil?

Ik combineer mijn onderzoekstaken met een functie als projectleider. Hierin zet ik mij in om een duurzame en verregaande samenwerking te realiseren met regiopartners op gebied van onderwijs, zorg en onderzoek. Ik geloof erin dat goede afstemming en integratie van deze onderdelen de potentie heeft om ook onze toekomstige zorguitdagingen het hoofd te bieden. En dat dit voor alle betrokkenen leidt tot een nog leukere manier van leren en werken.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting
Meer over
 

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

De kwaliteit van onderwijs en zorg in de acute en intensieve zorg verbeteren. Daar wil ons lectoraat aan bijdragen door onderzoek. Onze kennis delen we met de praktijk en het onderwijs. Zo werken we aan de wetenschappelijke onderbouwing van het praktisch handelen, de evidence-based-practice.

279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH