202081 Voltijd student Verpleegkunde en docent aan het bed van patiënt meten bloeddruk-2

In het project EFFEMPART scherpen we de beoogde interventie uit onze oorspronkelijke studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' aan. Dit doen we met input vanuit focusgroepen met IC professionals, patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten gedurende de COVI

Snelle info

Status

Lopend

Start- en einddatum

1 september 2020 - 31 augustus 2022

Subsidie

RAAK PUBLIEK

Effectonderzoek programma familieparticipatie Aanleiding van het project

Familieparticipatie is belangrijk tijdens en na een IC-opname. Daarom is er al een werkwijze en keuzemenu ontwikkeld om dit structureel in te bedden in de dagelijkse zorg op de IC. Het wordt echter ongestructureerd en in wisselende mate op IC’s in Nederland toegepast. 

Hoofddoel van de studie Familieparticipatie op de Intensive Care en de vervolgstudie EFFEMPART is het bepalen van het effect van het aanbieden van een gestructureerd programma voor familieparticipatie. We onderzoeken de tevredenheid en psychosociale belasting van naasten van IC-patiënten. 

Doel van het project

De beoogde interventie uit de studie Familieparticipatie op de Intensive Care wordt nog verder aangescherpt met input vanuit focusgroepen met IC professionals en patiënten en naasten, en aangevuld met extra activiteiten die verricht zijn gedurende de COVID periode.

Doel van het onderzoek is het bepalen van het effect van het aanbieden van een gestructureerd programma voor familieparticipatie op de tevredenheid en psychische gevolgen onder naasten van Intensive Care patiënten

Evidence based werkwijze voor professionals

Het project levert een evidence based werkwijze voor professionals op, die getest is op toepasbaarheid, effectiviteit en veiligheid. 

Met de opbrengsten van de EFFAMPART studie kan familie in een spannende omgeving als de IC gemakkelijker participeren in de zorg en wordt de handelingsverlegenheid van IC-professionals om familie daartoe uit te nodigen opgeheven. 

Samenwerking Onze partners

In dit project werkt de HAN samen met 7 IC’s in Nederland, de beroepsvereniging voor IC verpleegkundigen (V&VN-IC), patiëntenorganisaties (IC Connect/FCIC) en 2 kennispartners voor de ontwikkeling en verspreiding van de opgedane kennis.

De projectpartners vormen een team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

 • Radboudumc Nijmegen: Research Monitor IC 
 • IC’s van: 
  - Radboudumc Nijmegen
  - ETZ Tilburg
  - Bernhoven Uden
  - Gelderse vallei Ede
  - Rijnstate Arnhem
  - Maxima Medisch Centrum Veldhoven
  - Isala Zwolle
 • V&VN IC 
 • FCIC  
 • IC Connect

Contact over dit project?

dr. Lilian Vloet, HAN lector Acute Intensieve Zorg en projectleider

 • Lilian.Vloet@han.nl
 • drs. Boukje Dijkstra, HAN onderzoeker Acute Intensieve Zorg en IC-verpleegkundige

 • Boukje.Dijkstra@han.nl
 • dr. Paul Rood, HAN senioronderzoeker Acute Intensieve Zorg en docent

  Over zijn als onderzoeker bij het lectoraat Acute Intensieve Zorg

 • Paul.Rood@han.nl