EFFEMPART project Familieparticipatie op de Intensive Care

279038 verpleegkundige dicht bij patiënt aan IC-bed

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). In dit EFFEMPART project onderzoeken we de effecten van de bestaande werkwijze / het keuzemenu voor inbedding van familieparticipatie.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1 september 2020

Looptijd

2 jaar

Subsidie

RAAK IMPULS

Projectleider

Dr. Lilian Vloet

Aanleiding van het project

Familieparticipatie is belangrijk tijdens en na een IC-opname. Daarom is er al een werkwijze en keuzemenu ontwikkeld om dit structureel in te bedden in de dagelijkse zorg op de IC. Het wordt echter ongestructureerd en in wisselende mate op IC’s in Nederland toegepast. En we weten de effecten ervan niet.

Doel

Hoofddoel van deze studie is het bepalen van het effect van het aanbieden van een gestructureerd programma voor familieparticipatie. We kijken dan naar de tevredenheid en psychosociale belasting van naasten van IC-patiënten. 

Secundaire doelen zijn patiënt gerelateerde uitkomsten als duur van de beademing, opnameduur op de IC en in het ziekenhuis, werkbelasting voor de professionals, en gerapporteerde adverse events.

 

Familieparticipatie op de IC

Post-Intensive-Care-Syndroom (PICS)

Jaarlijks worden ruim 80.000 mensen opgenomen op een Intensive Care (IC) afdeling. Dit zorgt voor angst, stress en machteloosheid bij patiënten en naasten. Meer dan 50% van de patiënten heeft na een IC-opname langdurige en zelfs blijvende klachten op lichamelijk, cognitief, psychisch en maatschappelijk vlak, het Post-Intensive-Care-Syndroom (PICS).

Ook familie/naasten ervaren vaak negatieve gevolgen als angst en stress, PICS-Familie. Door familie tijdens de IC-opname te laten participeren wordt beoogd deze angst en machteloosheid te verminderen en hen voorbereiden op een rol als mantelzorger. Momenteel wordt familieparticipatie op de IC zeer gevarieerd toegepast, mede afhankelijk van de individuele verpleegkundige, naaste of omstandigheden van patiënt of afdeling.

Effectonderzoek Werkwijze en keuzemenu familieparticipatie

Om familieparticipatie te stimuleren is eerder een werkwijze/keuzemenu ontwikkeld dat professionals helpt naasten uit te nodigen te participeren. Deze methode is toepasbaar gebleken voor zowel professionals, naasten als patiënten. Er is echter niets bekend over de effectiviteit en veiligheid van familieparticipatie op de IC. Deze onduidelijkheid en gebrek aan evidence over effectiviteit maakt IC-professionals handelingsverlegen en terughoudend. 

Aan de onderzoekers is gevraagd ondersteuning te bieden zodat de IC-professionals bewezen effectieve handvatten krijgen om familieparticipatie in de basiszorg op de IC in te zetten

Stepped wedge design Methode van onderzoek

Familieparticipatie in basiszorg wordt als standaardzorg geïmplementeerd op de deelnemende IC’s. Hiermee bieden deze IC’s dus zorg met naasten aan IC-patiënten en hun naasten conform de laatste inzichten. We onderzoeken de effecten van familieparticipatie in de basiszorg op de IC op:

 • de tevredenheid van naasten,
 • kenmerken van angst en depressie bij naasten,
 • patiëntveiligheid,
 • en op de werkbelasting voor IC-verpleegkundigen.

De primaire studiepopulatie in dit onderzoek is de groep naasten van volwassen IC-patiënten, die minimaal 24 uur op de IC verblijven. Voorwaarde bij verblijfsduur is dat het programma voor gestructureerde familieparticipatie kan worden ingezet.   

We werken volgens een ‘stepped wedge design’. Op een aantal IC’s in Nederland: 

 • is er eerst een controleperiode, 
 • doorlopen professionals een trainingsprogramma,
 • wordt gestructureerde familieparticipatie als interventie aangeboden. 

Met vragenlijsten onderzoeken we daarna tevredenheid en mentale gesteldheid bij naasten.  

Vervolgproject EFFEMPART Samenwerken met familie op de IC: werkt het?

In het vervolgproject EFFEMPART Samenwerken met familie op de IC: werkt het? scherpen we de beoogde interventie uit de studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' verder aan met input vanuit focusgroepen met IC professionals en patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten gedurende de COVID periode.

Ons projectteam

Dr. Lilian Vloet

Projectleider

Dr. Paul Rood

Onderzoeker

Drs. Boukje Dijkstra

Onderzoeker

Onze partners

De projectpartners vormen een team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

 • Radboudumc Nijmegen: Research Monitor IC 
 • IC’s van: 
  - Radboudumc Nijmegen
  - ETZ Tilburg
  - Bernhoven Uden
  - Gelderse vallei Ede
  - Rijnstate Arnhem
  - Maxima Medisch Centrum Veldhoven
  - Isala Zwolle
 • V&VN IC 
 • FCIC  
 • IC Connect

Betrokken opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Lilian Vloet

Lector

 • lilian.vloet@han.nl.
 • Lectoraat Acute Intensieve Zorg

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  verpleegkundigen tijdens de overdracht

  Nieuws en artikelen

  379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
  362354 Reanimatiebaby Health 4 studenten Powerlab IPKW
  Lectoraat Acute Intensieve ZorgJoke Mintjes Award voor BMH-studenten
  31972 patient nekbrace op brandcard
  Patiënt met tijdelijk bewustzijnsverliesHandvatten voor ambulancezorgprofessionals
  354289 Slachtoffer wordt op brancard weggevoerd door medisch hulpverleners
  379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
  Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
  240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
  Internationale publicatieImpact Onderzoeksagenda Ambulancezorg
  237714 ambulance bij ingang ziekenhuis
  279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
  Stay safe, strong and healthy in crisistijdToolkit voor acute intensieve zorgprofessionals
  215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen
  HAN Studentprijs 2021 voor Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)Als BMH'er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?
  102312 verpleegkundigen overleggen op de gang

  KenniscentrumDuurzame Zorg

  Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Vanuit het Kenniscentrum Duurzame Zorg wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap gezien als een inspirerende aanpak om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen. 

  studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: Veronica.Varol@han.nl

  studenten in gesprek kijkend op tablet