Ambulancezorgprofessionals en impact COVID-19

Wat is de mentale gezondheidstoestand van ambulancezorgprofessionals na 2 jaar COVID-19? In welke mate komt angst, depressie, Post-Traumatische Stress, vermoeidheid en slapeloosheid voor? Onlangs hebben 783 professionals meegewerkt aan de AMPLE-studie. De conclusie en het advies zijn nu beschikbaar.

Ambulancezorgprofessionals

Factsheet 

AMPLE-studie

In de AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19 (AMPLE)-studie is de mentale gezondheid van ambulancezorgprofessionals gedurende de pandemie, gemeten in voorjaar 2022, in beeld gebracht. De uitkomsten, conclusie en advies zijn samengevat in de vorm van een:

Werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid

Via de beroepsverenigingen en Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben ambulancezorgprofessionals deelgenomen aan de AMPLE-studie en een gevalideerde vragenlijst ingevuld.

Ambulanceverpleegkundigen, medisch hulpverleners, ambulancechauffeurs, zorgambulancebegeleiders, Physician Assistants, Verpleegkundig Specialisten en MKA-verpleegkundig centralisten maakten deel uit van de onderzoeksgroep.

Van deze ambulancezorgprofessionals blijkt 51,5% positief te scoren op ten minste één gezondheidsuitkomst. Werkgerelateerde vermoeidheid (32,2%) en slapeloosheid (39%) scoren het hoogste. Daarnaast spelen angst, depressie en Post-Traumatische Stress ook een rol.

Ontwikkelen en testen van interventies

In de AMPLE-studie zijn de gezondheidsuitkomsten gemeten. Ook zijn de daarmee samenhangende risicofactoren geïdentificeerd.

Op basis van de AMPLE-studie adviseren de onderzoekers verdere ondersteuning van het (door)ontwikkelen en testen van toegesneden interventies voor preventie en het omgaan met gezondheidsrisico’s van ambulancezorgprofessionals.

In het najaar van 2022 worden 2 vakpublicaties over AMPLE-studie verwacht.

Vergelijkbare studies in de acute keten

Eerder is op dezelfde wijze onderzoek uitgevoerd naar de mentale gezondheidstoestand van IC verpleegkundigen in Nederland.

Op dit moment loopt ook de EMPLE-studie, naar mentale gezondheid van professionals op de spoedeisende hulp (SEH).

Begin 2023 kunnen de onderzoekers naar verwachting de resultaten van de 3 studies naast elkaar leggen.

Samenwerking

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN is de AMPLE-studie gestart in samenwerking met de V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) en Ambulancezorg Nederland (AZN).

Contact  

Meer weten?

Meer informatie of vragen over dit project?

Neem contact op met de projectleider van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: