EMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie staat de mentale gezondheid van professionals op de spoedeisende hulp (SEH) onder druk. De Emergency care professionals Mental health PrevaLEnce study during COVID-19 (EMPLE)-studie maakt dit inzichtelijk.

ambulance ingang spoedeisende hulp SEH

Snelle info

Projectleiding

Dr. Sivera Berben en dr. Lilian Vloet, Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Looptijd

01-05-2022 tot 01-10-2022 

De EMPLE-studie is een deelstudie van project Stay Safe, Strong and Healthy.

Achtergrond

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op de mentale gezondheid en het welbevinden van gezondheidszorgprofessionals. Studies laten zien dat angst, depressie, stress, post-traumatische stress, werkgerelateerde vermoeidheid en slaapstoornissen veel voorkomen bij gezondheidszorgprofessionals in het algemeen, maar ook bij gezondheidszorgprofessionals in de acute intensieve zorgketen.

Echter, er is vrij weinig onderzoek gedaan naar de status van de mentale gezondheid van SEH-professionals in Nederland.

Doel

Het doel van de EMPLE-studie is tweeledig en bestaat uit:

  1. Het meten in welke mate angst, depressie, Post-Traumatische Stress (PTS), werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid voorkomen onder SEH-professionals in Nederland.
  2. Het identificeren van risicofactoren die met deze gezondheidsuitkomsten samenhangen.

​Met de opbrengst van deze studie kunnen gerichte interventies voor preventie en omgaan met deze gezondheidsuitkomsten voor SEH-professionals in Nederland worden ontwikkeld. 

Opzet onderzoek

Cross-sectioneel, explorerend design waarbij data wordt verzameld via een gevalideerde vragenlijst tijdens 1 meetmoment. De volgende gezondheidsuitkomsten worden gemeten:
  • Angst
  • Depressie
  • PTSS
  • Werkgerelateerde vermoeidheid
  • Slapeloosheid

In het voorjaar van 2022 worden SEH-professionals benaderd om de vragenlijst in te vullen via de betrokken partners. Vanaf het najaar 2022 volgen publicaties over deze EMPLE-studie.

Informatiebrief voor deelnemers
De informatiebrief over de studie kun je hier downloaden:

Contact 

Meer weten?

Meer informatie of vragen over dit project?
Neem contact op met de projectleiders van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: