215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

Snelle info

Projectleiding en aanvraag

Dr. Lilian Vloet (projectleiding), dr. Sivera Berben en prof. dr. Annet de Lange (medeaanvrager), HAN

Looptijd:

1-9-2021 tot 1-9-2023, in 4 fases / werkpakketten

Subsidie:

Regieorgaan SIA, RAAK-Publiek, november 2020

Aanleiding 

Impact COVID-19 crisis op zorgprofessionals

Zorgprofessionals in acute settings van ambulance, Spoedeisende Hulp (SEH), Acute Opname Afdelingen en Intensive Care, hebben altijd al te maken met hoge werkdruk en met impact van indrukwekkende gebeurtenissen. Hier bovenop komt nu de impact van COVID-19.

Veel zorgprofessionals ervaren hierdoor een extra toename van druk: op de gezondheid, op roosters, op waardering, op eigen veiligheid en op adequate ondersteuning. Voor individuele professionals in het primair proces bestaat nog geen (pro)actief maatwerk in de ondersteuning. De werksituatie wordt ongezond, met (post-traumatische) stress, burn-out en uitval als potentiële gevolgen.

Doel en onderzoeksvraag 

Ondersteuning zorgprofessionals bij crisis

De vraag die de onderzoekers centraal stellen is:

  • Welke interventies om zorgprofessionals te ondersteunen tijdens de COVID-19 crisis zijn ingezet en toepasbaar om duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis te ondersteunen en vergroten?

Ontwikkeling toolkit
Het doel is een toolkit te ontwikkelen met preventieve en curatieve interventies. Organisaties en zorgprofessionals kunnen die interventies -nu en in de toekomst- inzetten ter voorbereiding, tijdens en na indrukwekkende gebeurtenissen en crisissituaties. 

4 werkpakketten 

Methode en fasering onderzoek

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en het behalen van de doelen worden -in de looptijd van in 24 maanden- 4 fases in werkpakketten uitgevoerd. Het gaat in elke fase om ontwerpgericht onderzoek met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksdesigns.

Werkpakket 1 - 9 maanden 

Inzicht in indrukwekkende gebeurtenissen, gevolgen en ondersteuningsbehoefte

In de 1e fase gaat het om inzicht in COVID-19 gerelateerde indrukwekkende gebeurtenissen, de impact en de voorbereiding, de gevolgen voor professionals en de behoeften aan ondersteuning en scholing op opleidingsniveau. Daarnaast gaat het om inzicht in de kenmerken en eisen waaraan een toolkit/database moet voldoen.

Werkpakket 2 - 6 maanden 

Inzicht in ontwikkelde en ingezette interventies

De 2e fase is gericht op inzicht in ontwikkelde en ingezette interventies door zorgorganisaties om zorgprofessionals te ondersteunen tijdens en na de COVID-19 crisis. Hoe hebben de zorgprofessionals de ingezette interventies ervaren? Welke elementen waren vanuit hun perspectief werkzaam?

215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachenBekijk volledige video
Onderzoeker Etty Wielenga-Meijer geeft toelichting bij de vragenlijst bij onderzoeksproject Stay Safe, Strong and Healthy voor professionals in de acute intensieve zorg
Werkpakket 3 - 6 maanden 

Ontwikkelen toolkit

In de 3e fase gaat het om de ontwikkeling van de toolkit met best-practice interventies en borging in bestaand (HRM) beleid. De wensen en eisen voor een toolkit zijn in fase 1 uitgevraagd bij de toekomstige doelgroep. In 3 (online) werksessies geven eindgebruikers input en reflectie op vorm en inhoud van de nieuwe toolkit.

Werkpakket 4 - 3 maanden 

Disseminatie en implementatie-adviezen

In de 4e fase ligt de focus op het ontwikkelen van adviezen/handvatten om de nieuwe toolkit/database te implementeren in de praktijk en het bachelor en masteronderwijs, inclusief indicatoren voor succes. In 2 werksessies geven eindgebruikers input voor implementatie van de toolkit en feedback op concepten. Op basis daarvan vindt de vaststelling van de definitieve versie plaats.

Betrokken publieke partners 

Samenwerking

Bij de aanvraag en de vraagarticulatie van het onderzoek zijn de volgende partners betrokken:

Een groot aantal professionals in de acute intensieve zorgketen dat te maken krijgt met indrukwekkende gebeurtenissen en in de frontlinie staat tijdens de COVID-19 crisis werkt bij deze partners. Ook de HR-afdelingen van deze organisaties hebben tijdens deze crisis ondersteunende interventies ontwikkeld en ingezet.

HAN projectmanagement 

Stay safe, strong and healthy

Het projectmanagement is in handen van:

  • dr. Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg (hoofdaanvrager)
  • dr. Sivera Berben, associate lector Acute Intensieve Zorg
  • prof. dr. Annet de Lange, lector Human Resource Management (medeaanvrager)

Zij werken hierin samen met de onderzoekers van de lectoraten Technologie voor Gezondheid, Organisatie van Zorg en Dienstverlening (HAN Kenniscentrum Duurzame Zorg), het bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid en het lectoraat Human Capital Innovations van de HAN.

Contact over dit project?