AMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen ambulancezorgprofessionals dagelijks te maken met de specifieke omstandigheden. Dat heeft invloed op de mentale gezondheid van deze professionals. De 'AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19' (AMPLE)-studie maakt dat inzichtelijk.

379187 Ambulancezorgprofessionals in actie

Snelle info

Onderzoeker

Marieke Oosterhuis MSc.

Projectleiding

Dr. Lilian Vloet / dr. Sivera Berben

Looptijd

01-02-2022 tot 01-09-2023

De AMPLE-studie is een deelstudie van project Stay Safe, Strong and Healthy.

Achtergrond

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op de mentale gezondheid en het welbevinden van gezondheidszorgprofessionals. Studies laten zien dat angst, depressie, stress, post-traumatische stress, werkgerelateerde vermoeidheid en slaapstoornissen veel voorkomen bij gezondheidszorgprofessionals in het algemeen, maar ook bij gezondheidszorgprofessionals in de acute intensieve zorgketen.

Er is echter vrij weinig onderzoek gedaan naar de status van de mentale gezondheid van ambulancezorgprofessionals tijdens COVID-19. De studies die er wél zijn laten zien dat stress en slapeloosheid zijn toegenomen. Alleen zijn dit studies uit het buitenland. 

Doel

Het doel van de AMPLE-studie is tweeledig en bestaat uit:

  1. Het meten in welke mate angst, depressie, Post-Traumatische Stress (PTS), werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid voorkomen onder ambulancezorgprofessionals in Nederland.
  2. Het identificeren van risicofactoren die met deze gezondheidsuitkomsten samenhangen.

​Met de opbrengst van deze studie kunnen gerichte interventies voor preventie en omgaan met deze gezondheidsuitkomsten voor ambulancezorgprofessionals in Nederland worden ontwikkeld. 

Opzet onderzoek

Cross-sectioneel, explorerend design waarbij data wordt verzameld via een gevalideerde vragenlijst tijdens 1 meetmoment. De volgende gezondheidsuitkomsten worden gemeten:
  • Angst
  • Depressie
  • PTSS
  • Werkgerelateerde vermoeidheid
  • Slapeloosheid

In het voorjaar van 2022 worden ambulancezorgprofessionals benaderd om de vragenlijst in te vullen via de betrokken partners. Vanaf het najaar 2022 volgen publicaties over deze AMPLE-studie.

Informatiebrief voor deelnemers
De informatiebrief over de studie kun je hier downloaden:

Nieuwsbericht en Factsheet 

Resultaten

De resultaten van de AMPLE-studie zijn kort beschreven in het online nieuwsbericht:

en samengevat in de vorm van de volgende:

Publicatie

Over de AMPLE-studie hebben we het volgende artikel gepubliceerd:

Contact 

Meer weten?

Meer informatie of vragen over dit project?
Neem contact op met de projectleiders van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: