Duurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg

De Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN slaan de handen ineen voor een duurzame verbinding. Ze starten met de opzet van een nieuw onderwijsprogramma: 'Onderzoekend vermogen en Praktijkonderzoek' voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten.

Amulancezorgprofessionals in opleiding bij de Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN vergroten kwaliteit van onderzoekend vermogen en praktijkgericht onderzoek.

Evidence Based Practice 

Onderzoekend vermogen vergroten

Meer aandacht voor evidence based practice (EBP) in opleidingen voor ambulancezorgprofessionals. Het is niet alleen een belangrijk punt in de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026. Ook de Academie voor Ambulancezorg heeft de wens om het onderzoekend vermogen van professionals in opleiding (PIO’s) tijdens het onderwijs aan ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten te vergroten.

Duurzame samenwerking: een feit

Om die reden start de Academie voor Ambulancezorg samen met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN University of Applied Sciences de ontwikkeling van een nieuw programma voor het vergroten van onderzoekend vermogen en EBP voor ambulancezorgprofessionals.

De vertegenwoordigers van de Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN zijn op 13 maart 2023 bijeen voor de start van het aangaan van de duurzame samenwerking.

De samenwerking is officieel beklonken en de focus ligt dit voorjaar op beginnen met het uitvoeren en optimaliseren van het onderwijsprogramma.

Vertegenwoordigers van de Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN starten samen op 13 maart 2023 de duurzame samenwerking
Kwaliteit van zorg verhogen 

Ontwikkeling reflectieve beroepshouding

Martijn Forrer, manager opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg, is blij met de samenwerking met de HAN. "Hoewel er in onze eerdere opleidingen ook aandacht is besteed aan het vergroten van het onderzoekend vermogen van onze PIO’s, is er toch behoefte aan verdieping binnen dit thema. Dit nieuwe programma helpt ambulancezorgprofessionals in de ontwikkeling naar een reflectieve beroepshouding in een dynamische beroepspraktijk, waarin zij zo goed mogelijke ambulancezorg kunnen leveren.''

''Wij denken dat we met een partner als de HAN, die onderzoek als core business heeft, een verbeterslag kunnen aanbrengen. Dit in het vergroten van de onderzoeksvaardigheden van de ambulancezorgprofessional, én het gebruik van evidence om de kwaliteit van zorg te verhogen. Daarbij leidt de HAN zelf medisch hulpverleners op, dus de acute zorgbranche is hen niet vreemd."

Onze onderzoekslijnen sluiten perfect aan bij de duurzame samenwerking met de Academie voor Ambulancezorg

Lilian Vloet, lector LAIZ bij de HAN: "Onderzoeken waar wij ons mee bezighouden, gaan onder meer over de kwetsbare patiënt en zijn omgeving en over het professioneel handelen in de keten van de acute intensieve zorg. Deze lijnen sluiten perfect aan bij deze duurzame samenwerking." Forrer vult aan: ‘Er is kortom veel expertise in huis. Dat maakt de HAN een uitgelezen partner om dit programma verder mee vorm te kunnen geven.''

Leertraject en praktijkonderzoek

Concreet betekent de samenwerking dat de HAN een tweedaags leertraject voor PIO's binnen de Academie voor Ambulancezorg ontwikkelt. Het vergroten van het onderzoekend vermogen binnen de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg staat daarin centraal.

Het gaat eveneens om de verdere invulling van de doelen bij implementatie van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg. Onderzoeken kunnen gaan over de effecten van zuurstoftoediening of pijnstilling, maar ook over de vitaliteit van de beroepsgroep – zolang er maar sprake is van een afgebakende, concrete vraag.

Professionalisering en databank onderzoek

Docenten van de Academie voor Ambulancezorg en onderzoekers (Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants) van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) krijgen in de toekomst de mogelijkheid om te worden opgeleid als beoordelaar van de, door de PIO's opgeleverde, producten. 

Hiermee maken ook zij een professionaliseringsslag en bestendigt het 'voor- en door karakter' van de opleidingen verder. Tot slot komt er een landelijke databank met onderzoeksgegevens, voor het verzamelen en opnemen van de door PIO's uitgevoerde onderzoeksprojecten.

Meer weten?

Stuur voor meer informatie of vragen een mailbericht naar het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: