Lilian Vloet

Onderzoek is voor mij een middel om de evidence in patiëntenzorg en onderwijs te verbeteren. Mijn drijfveer? Tot impactvolle verbeteringen komen middels vragen uit praktijk en onderwijs en door samenwerking tussen professionals uit onderwijs en praktijk, onderzoekers, patiënten en naasten.

Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, HAN

Tijdens mijn loopbaan ben ik betrokken geweest bij de uitvoering en ondersteuning van praktijkgericht onderzoek en innovatietrajecten. Mijn rollen daarin waren verschillend. Ik had de rol van verpleegkundige, onderzoeker, voorzitter van de verpleegkundige staf, docent of adviseur. Ook ben ik voorzitter van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC). We richten ons samen op de impact van een intensive care-opname op patiënten, familie en zorgprofessionals. Als je vanaf het begin goede begeleiding geeft, kun je Post Intensive Care Syndroom (PICS) problemen helpen verminderen.

 

Over Lilian

Expertises

 • Acute Intensieve Zorgketen
 • Implementatie
 • Evidence Based Practice
 • Familiegerichte zorg en inzet van ervaringsdeskundigen
 • Samenwerken wetenschap en praktijk
 • Ontwikkelen richtlijnen en protocollen
 • Onderzoeksmethodologie
 • Disseminatie

Nevenfuncties

In combinatie met mijn werkzaamheden als lector en MT-lid van de Academie Gezondheid en Vitaliteit bij de HAN ben ik  reviewer voor internationale tijdschriften en: 

 • Voorzitter van de FCIC, stichting Family and Patient Centered Intensive Care
 • Bestuurslid Venticare, het kennisplatform voor de acute zorg
 • Fellow van de European Academy of Nursing Science

LectoraatAcute Intensieve Zorg

De kwaliteit van onderwijs en zorg in de acute zorg verbeteren. Daar wil ons lectoraat aan bijdragen met praktijkgericht onderzoek. Onze kennis delen we met de praktijk en het onderwijs.

met ambulance jas hartmassage

Projecten

Acute.Zorg@Home?!

Moet een kwetsbare thuiswonende oudere met een acute zorgvraag voor opname naar het ziekenhuis? Wijkverpleegkundigen kunnen de medische urgentie lastig inschatten. Ambulancezorgprofessionals kunnen de ondersteuningsbehoefte en de overdracht niet overzien. Wat kunnen de disciplines van elkaar leren?

280895 handen oudere en verzorger in beeld

Samenwerken met familie op de IC: werkt het?

In het project EFFAMPART scherpen we de beoogde interventie uit onze eerdere studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' aan. Dit doen we met input vanuit focusgroepen met IC professionals, patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten in de COVID-19 periode.

202081 Voltijd student Verpleegkunde en docent aan het bed van patiënt meten bloeddruk-2

Toolkit voor zorgprofessionals in crisis

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Copingstudie: (toekomstige) BMH’ers en indrukwekkende gebeurtenissen

Hoe gaan startende Medisch Hulpverleners op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden die het functioneren? Binnen dit project doen we onderzoek naar de beleving van deze professionals. Voor, door en met studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH).

31972 patient nekbrace op brandcard

Familieparticipatie op de Intensive Care

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). In dit EFFAMPART project onderzoeken we de effecten van de bestaande werkwijze / het keuzemenu voor inbedding van familieparticipatie.

279038 verpleegkundige dicht bij patiënt aan IC-bed

SAFE-END

Vaak moet bij een spoed-ambulancerit zorg op locatie verleend worden (EHGV: Eerste Hulp Geen Vervoer). Dit legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Ze missen namelijk de handvatten om juist te handelen. In dit project onderzoeken we hoe we dit verbeteren.

met ambulance jas hartmassage

Nieuws

Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
362354 Reanimatiebaby Health 4 studenten Powerlab IPKW
Lectoraat Acute Intensieve ZorgJoke Mintjes Award voor BMH-studenten
31972 patient nekbrace op brandcard
Patiënt met tijdelijk bewustzijnsverliesHandvatten voor ambulancezorgprofessionals
354289 Slachtoffer wordt op brancard weggevoerd door medisch hulpverleners
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
Internationale publicatieImpact Onderzoeksagenda Ambulancezorg
237714 ambulance bij ingang ziekenhuis
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Stay safe, strong and healthy in crisistijdToolkit voor acute intensieve zorgprofessionals
215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Uitgelicht

ERASE signaleringsinstrument en werkwijzeOuderenmishandeling herkennen en aanpakken
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
285600 waalbrug bij Nijmegen
Met kennis werken in de praktijkSamen met VILANS naar betere zorg
456512 Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid van de HAN met Vilans.
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
De onderzoekers van de HANPaul Rood
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
Geneeskundige opvang bij rampen en terrorisme In hoeverre is ambulancepersoneel getraind?
354288 Medische hulpverlening bij rampenoefening
Postdoc project Rianne van Boekel Pijn op één lijn
102313 een verpleegkundig specialist van het pijnteam overlegt samen met een verpleegkundige en een patiente hoe het met de pijnklachten na een operatie is
Onderzoek impact en nazorgGevallen met de e-bike...! Hoe verder?
102273 oudere man op een hometrainer in de buitenlucht
null

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient

Kennispartners en netwerken

 • Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)

  Deze stichting richt zich op de impact van een intensive care opname op patiënten, familie en zorgprofessionals.

 • Venticare

  Venticare is een ideële organisatie, die zich toelegt op (bij)scholing van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de Acute Zorg. Met een accent op praktische implementatie van de kennis. 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alles rondom het onderzoek van Lilian Vloet, volg dan ook de blog van het lectoraat Acute Intensieve Zorg.

studenten in gesprek kijkend op tablet