Lilian Vloet

Onderzoek is voor mij een middel om de evidence in patiëntenzorg en onderwijs te verbeteren. Mijn drijfveer? Tot impactvolle verbeteringen komen middels vragen uit praktijk en onderwijs en door samenwerking tussen professionals uit onderwijs en praktijk, onderzoekers, patiënten en naasten.

Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, HAN

Tijdens mijn loopbaan ben ik betrokken geweest bij de uitvoering en ondersteuning van praktijkgericht onderzoek en innovatietrajecten. Mijn rollen daarin waren verschillend. Ik had de rol van verpleegkundige, onderzoeker, voorzitter van de verpleegkundige staf, docent of adviseur. Ook ben ik voorzitter van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC). We richten ons samen op de impact van een intensive care-opname op patiënten, familie en zorgprofessionals. Als je vanaf het begin goede begeleiding geeft, kun je Post Intensive Care Syndroom (PICS) problemen helpen verminderen.

 

Over Lilian

Expertises

 • Acute Intensieve Zorgketen
 • Implementatie
 • Evidence Based Practice
 • Familiegerichte zorg en inzet van ervaringsdeskundigen
 • Samenwerken wetenschap en praktijk
 • Ontwikkelen richtlijnen en protocollen
 • Onderzoeksmethodologie
 • Disseminatie

Nevenfuncties

In combinatie met mijn werkzaamheden als lector en MT-lid van de Academie Gezondheid en Vitaliteit bij de HAN ben ik  reviewer voor internationale tijdschriften en: 

 • Voorzitter van de FCIC, stichting Family and Patient Centered Intensive Care
 • Bestuurslid Venticare, het kennisplatform voor de acute zorg
 • Fellow van de European Academy of Nursing Science
Lectoraat
 

Acute Intensieve Zorg

De kwaliteit van onderwijs en zorg in de acute zorg verbeteren. Daar wil ons lectoraat aan bijdragen met praktijkgericht onderzoek. Onze kennis delen we met de praktijk en het onderwijs.

Ambulanceprofessionals voeren hartmassage uit.

Projecten

SAFE-END

Vaak moet bij een spoed-ambulancerit zorg op locatie verleend worden (EHGV: Eerste Hulp Geen Vervoer). Dit legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Ze missen namelijk de handvatten om juist te handelen. In dit project onderzoeken we hoe we dit verbeteren.

ambulance jas hartmassage

Acute.Zorg@Home?!

Hoe zijn onnodige opnames van kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag op de SEH te voorkomen? Wat kan hiervoor verbeteren in de samenwerking en informatieuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen?

handen oudere en verzorger in beeld

Familieparticipatie op de Intensive Care

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). In dit EFFAMPART project onderzoeken we de effecten van de bestaande werkwijze / het keuzemenu voor inbedding van familieparticipatie.

verpleegkundige dicht bij patiënt aan IC-bed

Samenwerken met familie op de IC: werkt het?

In het project EFFAMPART scherpen we de beoogde interventie uit onze eerdere studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' aan. Dit doen we met input vanuit focusgroepen met IC professionals, patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten in de COVID-19 periode.

Voltijd student Verpleegkunde en docent aan het bed van patiënt meten bloeddruk-2

Toolkit voor zorgprofessionals in crisis

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Copingstudie: (toekomstige) BMH’ers en indrukwekkende gebeurtenissen

Hoe gaan startende Medisch Hulpverleners op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden die het functioneren? Binnen dit project doen we onderzoek naar de beleving van deze professionals. Voor, door en met studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH).

patient nekbrace op brandcard

Nieuws

oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Ambulanceprofessionals voeren hartmassage uit, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
Vergaand partnership uit zich in aanstelling senior onderzoekerRijnstate en HAN werken samen in praktijkgericht verpleegkundig onderzoek
Paul Rood portret
oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Acute zorgverlening van kwetsbare ouderen in de thuissituatieAcute.Zorg@Home: verminderen handelingsverlegenheid
een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
Ambulancezorgprofessionals in actie
Reanimatiebaby Health 4 studenten Powerlab IPKW
Lectoraat Acute Intensieve ZorgJoke Mintjes Award voor BMH-studenten
patient nekbrace op brandcard
Patiënt met tijdelijk bewustzijnsverliesHandvatten voor ambulancezorgprofessionals
Slachtoffer wordt op brancard weggevoerd door medisch hulpverleners

Uitgelicht

Met kennis werken in de praktijkSamen met VILANS naar betere zorg
Ondertekening van de samenwerking van de Academie Gezondheid van de HAN met Vilans.
Onderzoek impact en nazorgGevallen met de e-bike...! Hoe verder?
oudere man op een hometrainer in de buitenlucht
Postdoc project Rianne van Boekel Pijn op één lijn
een verpleegkundig specialist van het pijnteam overlegt samen met een verpleegkundige en een patiente hoe het met de pijnklachten na een operatie is
Geneeskundige opvang bij rampen en terrorisme In hoeverre is ambulancepersoneel getraind?
Medische hulpverlening bij rampenoefening
Medische hulpverlening bij rampenoefening
bij ingang ziekenhuis
ERASE signaleringsinstrument en werkwijzeOuderenmishandeling herkennen en aanpakken
oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
wijkverpleging verzorgster met oude dame
waalbrug bij Nijmegen

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

Intensive Care Verpleegkundige kijkt op een verrolbaar scherm met patiëntgegevens.

Kennispartners en netwerken

 • Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)

  Deze stichting richt zich op de impact van een intensive care opname op patiënten, familie en zorgprofessionals.

 • Venticare

  Venticare is een ideële organisatie, die zich toelegt op (bij)scholing van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de Acute Zorg. Met een accent op praktische implementatie van de kennis. 

Wil je op de hoogte blijven van alles rondom het onderzoek van Lilian Vloet, volg dan ook de blog van het lectoraat Acute Intensieve Zorg.

in gesprek kijkend op tablet