Project Copingstudie: (toekomstige) BMH’ers en indrukwekkende gebeurtenissen

31972 patient nekbrace op brandcard

Hoe gaan startende Medisch Hulpverleners op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden die het functioneren? Binnen dit project doen we onderzoek naar de beleving van deze professionals. Voor, door en met studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH).

Snelle info

Projectleiding:

dr. Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg

Startjaar:

2020

Status:

Lopend in 5 deelstudies; 4 fases afgerond

Subsidie:

HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit 

Looptijd:

Tot 2023

Aanleiding

Sinds 2010 bieden we in Nederland de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) aan. De opleiding BMH speelt in op ontwikkelingen in het werkveld als personeelstekorten, vergrijzing en functiedifferentiatie. En op de daaruit voortkomende behoefte aan breed inzetbaar, hoogopgeleid personeel in de medische beroepskolom.

Psychische impact op medische studenten en professionals
Tijdens de opleiding en het werk kunnen (toekomstig) medisch professionals indrukwekkende gebeurtenissen meemaken. Bij het ervaren van opeenstapelende indrukwekkende gebeurtenissen neemt het risico op angst, depressie en post-traumatische stress stoornissen toe. Deze psychische gevolgen komen vaker voor onder medische studenten en medische professionals in de acute intensieve zorg dan onder de algemene bevolking. Het is daarom belangrijk dat deze (toekomstige) professionals adequaat omgaan met deze indrukwekkende gebeurtenissen.

Omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen
De beroepsgroep BMH is dus nieuw en bestaat uit mensen die jonger zijn en een ander opleidingstraject hebben gevolgd dan de klassieke opleidingsroutes. Vanuit het werkveld en de BMH-opleiding is er nog geen inzicht in hoe BMH studenten omgaan met indrukwekkende ervaringen. Vanuit de literatuur is bekend dat ze grote psychische impact kunnen hebben op zowel studenten als professionals. In dit project onderzoeken we hoe beginnende professionals hier mee om gaan en wat de gevolgen zijn.

Doelen

Met de coping studie willen we inzicht krijgen in de volgende vragen:

  1. Welke gebeurtenissen BMH-studenten en startende BMH’ers als indrukwekkend ervaren, wat de gevolgen van deze gebeurtenissen zijn en welke coping stijlen BMH-studenten en startende BMH’ers gebruiken om met indrukwekkende gebeurtenissen om te gaan.
  2. Welke begeleiding tijdens de BMH-opleiding en het traineeship wordt aangeboden aan startende BMH’ers om met indrukwekkende gebeurtenissen om te leren gaan.
  3. Hoe werkbegeleiders en studieloopbaanbegeleiders BMH-studenten en startende BMH’ers begeleiden bij het meemaken van een indrukwekkende gebeurtenis en welke competenties zij (nodig) hebben om dit te doen.

Met de inzichten beogen we het creëren van kennis. Deze kennis vormt dan de basis bij de ontwikkeling van onderwijs en handvatten/tools voor het optimaliseren van de begeleiding van (toekomstig) BMH-professionals rondom indrukwekkende gebeurtenissen. Onze doelen van de copingstudie zijn:

  • Het ondersteunen van psychische gezondheid tijdens de opleiding en het werk.
  • Het ''zich gezien en gehoord'' laten voelen van de student.
  • Het voorkomen van uitval tijdens de opleiding en het werk.

Methode: deelstudies

Het onderzoeksproject is opgezet in 5 deelstudies.

Deelstudie 1 -afgerond Indrukwekkende gebeurtenissen startende BMH’ers ambulancezorg

In vraaggesprekken vertelden 22 BMH’ers over hun ervaringen. Deze deelstudie had een kwalitatief onderzoeksdesign met semigestructureerde interviews. De uitkomsten gebruiken we in het BMH-onderwijs. Ook voor de beroepspraktijk zijn de resultaten in te zien en bruikbaar, zie de links naar de publicaties: 

Deelstudie 2 -afgerond Indrukwekkende gebeurtenissen BMH-studenten

In vraaggesprekken vertelden 19 BMH-studenten uit alles fases van de opleiding over hun ervaring. Deze deelstudie had een kwalitatief onderzoeksdesign met semigestructureerde interviews. Zie de links naar:

Deelstudie 3 -afgerond Indrukwekkende gebeurtenissen startende BMH’ers anesthesie, cardiodiagnostiek en spoedeisende hulp

Voor deze deelstudie zijn 20 BMH’ers uit de werkvelden spoedeisende hulp, anesthesie en cardiodiagnostiek geïnterviewd.

  • Vakpublicatie volgt in najaar 2022

Deelstudie 4 -afgerond Begeleiding door werkbegeleiders en studieloopbaanbegeleiders

In deze deelstudie zijn 6 docenten en 4 werkbegeleiders geïnterviewd om inzicht te krijgen hoe zij begeleiding van studenten die indrukwekkende gebeurtenissen meemaken vorm en inhoud geven. 

Deelstudie 5 -lopend Ontwikkeling tools en onderwijs

HAN Studentprijs 2021 voor Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)Als BMH'er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Joke Mintjes Award voor BMH-studenten

De Joke Mintjes Award is de prijs voor het beste door studenten uitgevoerd onderzoek naar verbeteringen van patiëntenzorg in de acute intensieve zorg. Demi Corstjens en Kim Stulen, studenten BMH, zijn de winnaars met onderzoek naar indrukwekkende gebeurtenissen bij jonge BMH'ers in de ambulancezorg.

HAN Redactie
24 juni 2022
31972 patient nekbrace op brandcard

Betrokken opleiding

Medische Hulpverlening

Numerus fixus opleiding 

Wil je een onmisbare schakel zijn binnen de acute- of cardiologische zorg? In deze situaties lever je als medisch hulpverlener een belangrijke bijdrage. Je werkt vooral samen met andere collega's met én voor een patiënt en zijn omgeving. Daarom kies je Medische Hulpverlening!

420322 Studenten maken hartfilmpje BMH

Contact over dit project?

Op de hoogte blijven?

studenten in gesprek kijkend op tablet