Als BMH'er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?

Studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben de HAN Studentprijs 2021 gewonnen. Zij voerden onderzoek uit naar de vragen: 'Hoe gaan studenten BMH om met indrukwekkende gebeurtenissen?' en 'Hoe worden zij hierin begeleid?'. Het project is een onderdeel van een bredere copingstudie.

102312 verpleegkundigen overleggen op de gang

Waardevol en inspirerend onderzoek

Julie Apostolatos, Emmy Boumans, Tamas Cleveringa en Thijs van Zonneveld zijn 3e jaars HAN studenten Bachelor Medische Hulpverlening (BMH). Zij pakten samen voor hun afstudeerproject een nog moeilijk bespreekbaar onderwerp op. Wat maakt een gebeurtenis indrukwekkend voor studenten van de BMH? Wat zijn de gevolgen? Hoe gaan studenten hiermee om en hoe worden zij in de opleiding en de praktijk begeleid? 

Het gaat daarbij om waardevolle en inspirerende vragen voor onderzoek, onderwijs en werkveld. "Hun bevindingen dragen bij aan het beter voorbereiden van studenten op de praktijk, de ontwikkeling van studentbegeleiding en de duurzame inzetbaarheid van professionals", aldus de jury over de prijswinnende HAN student ambassadeurs.

Deze studenten zijn een rolmodel voor de onderzoekende student en professional. Heel knap hoe zij eigenaar zijn geweest van hun project en daarmee een voorbeeld zijn voor andere studenten. Hun onderzoek heeft ook directe impact op ons onderwijs en de praktijk.

Eerste copingstudie: BMH’ers en indrukwekkende gebeurtenissen

Het prijswinnende onderzoeksproject is een onderdeel van de bredere Copingstudie: (toekomstige) BMH’ers en indrukwekkende gebeurtenissen van het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg. Remco Ebben (projectleider en begeleider), Lilian Vloet (lector) en Jorik Loef (BMH’er en onderzoeker) zijn de opdrachtgevers en begeleiders van de copingstudie. 

De HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit zorgt voor de bekostiging van de copingstudie. De onderzoekers werken nauw samen met de opleiding BMH en met de Nederlandse Vereniging BMH (nvbmh.nl). Landelijk wordt voor het eerst voor, door en met BMH-studenten onderzoek gedaan naar beleving van Medisch Hulpverleners.

Nieuwe deelstudie van start

"Aan het begin van het nieuwe studiejaar starten we ook met een volgende deelstudie van de copingstudie BMH,'' vertelt Remco Ebben vanuit het Lectoraat Acute Intensieve Zorg. Het gaat daarbij om onderzoek naar indrukwekkende gebeurtenissen onder BMH-professionals werkzaam in:

  • de anesthesie
  • het operatieve domein
  • de cardiodiagnostiek en
  • de spoedeisende hulp

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over de copingstudie BMH contact op met: