met ambulance jas hartmassage

Vaak moet bij een spoed-ambulancerit zorg op locatie verleend worden (EHGV: Eerste Hulp Geen Vervoer). Dit legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Ze missen namelijk de handvatten om juist te handelen. In dit project onderzoeken we hoe we dit verbeteren.

Snelle info

Status

Looptijd tot 1 maart 2022

Startdatum

1 maart 2019

Subsidie

SIA RAAK-publiek

Projectleider

Sivera Berben

Aanleiding van het project

Eén op de 4 spoed-ambulanceritten resulteert in behandeling op locatie. Op het ‘moment suprême' moeten ambulancezorgprofessionals onder hoge druk alle risico’s goed inschatten en de juiste besluiten nemen. Ze missen echter de benodigde competenties en handvatten hiervoor. Hoe zorgen we voor verbetering?

Doel

De grootste groep patiënten waarbij EHGV wordt verleend, zijn de patiënten die tijdelijk het bewustzijn verliezen. Het onderzoek richt zich dus op deze patiëntengroep.

Doel van het onderzoek is achterhalen wat ambulancezorgprofessionals nodig hebben aan aanvullende competenties en ondersteunende tools -bij zorgverlening aan patiënten die bewusteloos zijn door verminderde doorbloeding van de hersenen (syncope)- om adequaat in te schatten:

 • wat de risico’s zijn op dat moment;
 • of de patiënt zorg op locatie moet hebben (EHGV) of naar de Spoedeisende Hulp gebracht moet worden.

Fases Onderzoeksmethode

We passen ontwerpgericht onderzoek toe. Hierbij werken we in 4 fases toe naar de ontwikkeling van bruikbare evidence based criteria en passende innovatieve tools. 

We gebruiken verschillende onderzoeksdesigns zoals scoping review, individuele- en focusgroepinterviews, vignettenstudie en pilotstudie.

Fase 1 Huidige en gewenste situatie in kaart

In de eerste fase hebben we de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht. Daarvoor hebben we individuele- en focusgroep interviews uitgevoerd met ambulanceprofessionals. De resultaten hiervan zijn uitgeschreven en geanalyseerd.

Daarnaast is een schriftelijke vragenlijst met vignettenstudie door respondenten ingevuld. Daarmee hebben we de huidige competenties en wensen van ambulance professionals in beeld gekregen. Voorafgaand aan de ontwikkeling van ondersteunende criteria en tools (fase 2) heeft daarnaast de periode van dataverzameling van een scoping review gelopen. 

Fase 2 Ontwikkeling ondersteunende criteria en tools

In fase 2 van het onderzoek hebben we op basis van een scoping review, focusgroepinterviews, veldraadpleging en een online enquête onder ambulanceprofessionals inzicht gekregen in de huidige werkwijze en dilemma’s in risicotaxatie en besluitvorming bij patiënten met een bewustzijnsverlies.

Handvatten risicotaxatie en besluitvorming
Een multidisciplinaire werkgroep en landelijke experts op het gebied van syncope hebben samen met de werkgroep een zakkaartje ontwikkeld ter ondersteuning van risicotaxatie en besluitvorming in de praktijk. Op verzoek van Ambulancezorg Nederland zijn ook ziektescripts ontwikkeld op basis van de literatuur.

Fase 3 Pilotstudie toepasbaarheid tools en gevolgen voor zorgproces

In fase 3 en 4 hebben we het Protocol Wegraking / Syncope en de Ziektescripts Syncope ontwikkeld op basis van de eerder genoemde studies, ontwerpgericht onderzoek en een 'feasibility' studie.  Het in de voorgaande fase ontwikkelde geheel wordt getest in een pilot.  

Fase 4 Evaluatie pilotfase en bijstelling tools

De praktische handvatten zijn in meerdere rondes systematisch, inhoudelijk en vormtechnisch doorontwikkeld. Tijdens expertbijeenkomsten is kritisch gekeken hoe de ontwikkelde handvatten bijdragen aan het klinisch redeneren van de ambulancezorgprofessionals.

Er zijn aanpassingen gedaan aan de Ziektescripts Syncope en het Protocol Wegraking / Syncope, zodat de volgorde in het protocol overeenkomt met de werkwijze van ambulancezorgprofessionals in de praktijk. Daarnaast hebben verschillende medisch specialisten, allen (inter)nationale experts op het gebied van syncope, het Safe End onderzoeksteam medisch inhoudelijk geadviseerd.

Na de pilotfase worden de handvatten -waar nodig- bijgesteld en aangeboden aan Ambulancezorg Nederland als input voor het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg.

Eindproducten project SAFE END  Praktische protocollen en ziektescripts

De opgeleverde eindproducten zijn: 
 • Rapportage met implementatieplan (Nederlandstalig)
 • Protocol Wegraking / Syncope
  Dit bestaat uit: een stroomschema wegraking, een overzicht van hoog en laag risicofactoren syncope (risicotaxatie) en een stroomschema besluitvorming syncope. 
 • Ziektescripts Syncope
  Deze geven meer achtergrondinformatie over de verschillende soorten: orthostatische, reflex en cardiogene syncope.

Gebruik in de praktijk

We hebben de producten van SAFE-END aangeboden aan de voorzitter van de expertgroep Neurologie van Ambulancezorg Nederland (AZN) Protocollencommissie.

De eerste wetenschappelijke resultaten hebben we geresenteerd op The European Emergency Medical Services Congress (EMS2022 Scotland) in Glasgow van 3-6 mei 2022.

In ons contact met het werkveld zien we dat het project Safe-End erg leeft. Iedereen is bereid om kritisch mee te denken en een bijdrage te leveren aan het onderzoek.

Binnenkort wordt het protocol Wegraking/syncope ingebouwd in het nieuwe Landelijke Protocol Ambulancezorg. Dat is waar wij het voor doen!

Ons projectteam

Sivera Berben

Projectleider en Associate lector Acute Intensieve Zorg
Portret foto van Sivera Berben

Bastiaan Ort

Onderzoeker
Portret van Bastiaan Ort

Lucia uit het Broek

Onderzoeker
Portret van Lucia uit het Broek

Lilian Vloet

Lector Acute Intensieve Zorg
Portret van Lilian Vloet

Ben Goosselink

MANP, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, Ambulance IJsselland
355419 portret Ben Goosselink, onderzoeker Acute intensieve zorg Safe End, ambulancezorg, 2021

Mark Zanstra

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg

Onze partners

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen epertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

 • RAV Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
 • RAV Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
 • RAV IJsselland 
 • V&VN Ambulancezorg 
 • Ambulancezorg Nederland

Betrokken opleidingen

Medische Hulpverlening

Numerus fixus opleiding 

Wil je een onmisbare schakel zijn binnen de acute- of cardiologische zorg? In deze situaties lever je als medisch hulpverlener een belangrijke bijdrage. Je werkt vooral samen met andere collega's met én voor een patiënt en zijn omgeving. Daarom kies je Medische Hulpverlening!

420322 Studenten maken hartfilmpje BMH

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Nieuws en artikelen

379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
362354 Reanimatiebaby Health 4 studenten Powerlab IPKW
Lectoraat Acute Intensieve ZorgJoke Mintjes Award voor BMH-studenten
31972 patient nekbrace op brandcard
Patiënt met tijdelijk bewustzijnsverliesHandvatten voor ambulancezorgprofessionals
354289 Slachtoffer wordt op brancard weggevoerd door medisch hulpverleners
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
Internationale publicatieImpact Onderzoeksagenda Ambulancezorg
237714 ambulance bij ingang ziekenhuis
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Stay safe, strong and healthy in crisistijdToolkit voor acute intensieve zorgprofessionals
215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen
HAN Studentprijs 2021 voor Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)Als BMH'er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?
102312 verpleegkundigen overleggen op de gang

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailbericht naar: Veronica.Varol@han.nl

studenten in gesprek kijkend op tablet