Oudere man in rolstoel alleen op de gang: is er sprake van ouderenmishandeling?

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelde de EldeR Abuse ScalE: ERASE. Het is een praktisch instrument voor herkenning en aanpak van ouderenmishandeling door professionals in de zorg. ERASE is nu al in enkele ziekenhuizen in gebruik. ERASE is mogelijk ook inzetbaar in andere zorgorganisaties.

EldeR Abuse ScalE (ERASE) 

Ouderenmishandeling signaleren

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Het probleem wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. De verwachting is dat ouderenmishandeling de komende jaren zelfs toeneemt. Dit met het oog op de dubbele vergrijzing. Maar ook door het toenemende beroep op mantelzorgers. Zij komen zelf meer onder druk te staan door veranderingen in het zorgstelsel in combinatie met hun andere taken.

Hoe kun je dit vaak verzwegen leed van oudere patiënten -in overleg met collega’s in de zorg- beter waarneembaar en bespreekbaar maken? Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN ontwikkelde het nieuwe signaleringsinstrument EldeR Abuse ScalE (ERASE). Het is een praktisch instrument dat professionals helpt om vast te stellen of het mogelijk om ouderenmishandeling gaat.

We moeten élke dag van het jaar alert zijn op het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling.

ZonMw programma 

Geweld hoort nergens thuis

De meerjarige onderzoekslijn voor ontwikkeling van het ERASE-instrument is gesubsidieerd vanuit het ZonMw onderzoeksprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'. Dit programma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk. Het biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. De juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals.

ERASE in de praktijk 

Alerte professionals zijn élke dag nodig

Sivera Berben, associate lector Acute Intensieve Zorg en projectleider ERASE: "We hebben ERASE ontwikkeld als een makkelijk bruikbaar en valide instrument voor het signaleren van ouderenmishandeling. Het is een onmisbaar hulpmiddel voor verbetering van veiligheid van oudere patiënten én van kwaliteit van zorg.''

"Met ERASE wordt het waarnemen en bespreekbaar maken van 'stil leed' van oudere patiënten ook voor professionals in zorgorganisaties makkelijker,'' geeft Sivera Berben aan. ''We moeten élke dag van het jaar alert zijn op het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling."

''ERASE wordt nu als instrument al gebruikt in ziekenhuizen, maar is mogelijk ook in andere zorgorganisaties inzetbaar. Zo hebben de gehandicapten- en verpleeghuiszorg al aangegeven interesse te hebben in het instrument.''

Meer weten? 

Aan de slag met ERASE

Zelf aan de slag gaan met het signaleringinstrument?

  • Bekijk de projectpagina met alle praktische handvatten: ERASE

Meer informatie?
Neem contact op en stuur een mailbericht naar een van de projectleiders van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg:

 

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 juni is de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wat helpt bij het signaleren en stoppen hiervan? De HAN lectoraten Acute Intensieve Zorg en Innovatie in de Care, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ontwikkelden ERASE als signaleringsinstrument.

102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man