ERASE ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft een meerjarige onderzoekslijn gericht op het vroegtijdig herkennen van ouderenmishandeling in de acute zorgketen en het ontwikkelen van handvatten voor aanpak van ouderenmishandeling in de praktijk.

Stil leed van slachtoffer van ouderenmishandeling: hoe dit vroegtijdiger te herkennen?

Snelle info

Onderzoeker

Miriam van Houten

Projectleiding

Dr. Sivera Berben / dr. Lilian Vloet / dr. Marian Adriaansen

Looptijd

01-01-2022 tot 01-09-2023

Verborgen leed

Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. De verwachting is dat ouderenmishandeling de komende jaren zelfs toeneemt. Dit met het oog op de dubbele vergrijzing. Maar ook door het toenemende beroep op mantelzorgers. Zij komen zelf meer onder druk te staan door veranderingen in het zorgstelsel in combinatie met hun andere taken.

Ondersteuning aanpak ouderenmishandeling EldeR Abuse ScalE binnen het ziekenhuis

Het doel van de ERASE-studie is meerledig en bestaat uit:
  1. Het ontwikkelen van een signaleringsinstrument, de EldeR Abuse ScalE, ofwel ERASE, voor vroegtijdige herkenning van ouderenmishandeling binnen het ziekenhuis is een  samenwerkingsproject vanuit aandacht van VWS voor Ouderenmishandeling
  2. Het valideren van  het signaleringsinstrument, ERASE-ZonMW project.
  3. Het ontwikkelen van een werkwijze voor multidisciplinair overleg ouderenmishandeling, ERASE-MDO- ZonMw
 
Met de opbrengst van deze studies ondersteunen we professionals in de acute zorg bij het signaleren en de aanpak van ouderenmishandeling. 

Resultaten ERASE Praktische handvatten

De deelstudies Signaleringsinstrument ERASEZonMw hebben de volgende praktische handvatten opgeleverd:

Ouderenmishandeling: Let’s ERASE it!

Publicaties - Nederlands

Nominatie Anna Reynvaanprijs 2018

Het project 'Signaleren en melden ouderenmishandeling acute zorgketen' is onder de titel 'Wat doe je precies bij een knagend niet-pluisgevoel?' genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2018. 

Nieuwsberichten - Online

Over het thema Ouderenmishandeling en ERASE als signaleringsinstrument zijn vanuit de HAN de volgende nieuwsberichten verschenen:

Betrokken partners

De betrokken partners zijn:

Contact Meer weten?

Meer informatie of vragen over dit project?
Neem contact op met de projectleiders van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: