ERASE ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft een meerjarige onderzoekslijn gericht op het vroegtijdig herkennen van ouderenmishandeling in de acute zorgketen en het ontwikkelen van handvatten voor aanpak van ouderenmishandeling in de praktijk.

Stil leed van slachtoffer van ouderenmishandeling: hoe dit vroegtijdiger te herkennen?

Snelle info

Onderzoeker

Miriam van Houten

Projectleiding

Dr. Sivera Berben / dr. Lilian Vloet / dr. Marian Adriaansen

Looptijd

01-01-2022 tot 01-09-2023

Verborgen leed

Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. De verwachting is dat ouderenmishandeling de komende jaren zelfs toeneemt. Dit met het oog op de dubbele vergrijzing. Maar ook door het toenemende beroep op mantelzorgers. Zij komen zelf meer onder druk te staan door veranderingen in het zorgstelsel in combinatie met hun andere taken.

Ondersteuning aanpak ouderenmishandeling 

EldeR Abuse ScalE binnen het ziekenhuis

Het doel van de ERASE-studie is meerledig en bestaat uit:
  1. Het ontwikkelen van een signaleringsinstrument, de EldeR Abuse ScalE, ofwel ERASE, voor vroegtijdige herkenning van ouderenmishandeling binnen het ziekenhuis is een  samenwerkingsproject vanuit aandacht van VWS voor Ouderenmishandeling, met subsidie van ZonMw.
  2. Het valideren van het signaleringsinstrument, ERASE-ZonMW project.
  3. Het ontwikkelen van een werkwijze voor multidisciplinair overleg ouderenmishandeling, ERASE-MDO- ZonMw
 
Met de opbrengst van deze studies ondersteunen we professionals in de acute zorg bij het signaleren en de aanpak van ouderenmishandeling. 
Resultaten ERASE 

Praktische handvatten

De deelstudies Signaleringsinstrument ERASEZonMw hebben de volgende praktische handvatten opgeleverd:

Ouderenmishandeling: Let’s ERASE it!

Publicaties - Nederlands

Nominatie Anna Reynvaanprijs 2018

Het project 'Signaleren en melden ouderenmishandeling acute zorgketen' is onder de titel 'Wat doe je precies bij een knagend niet-pluisgevoel?' genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2018. 

Nieuwsberichten - Online

Over het thema Ouderenmishandeling en ERASE als signaleringsinstrument zijn vanuit de HAN de volgende nieuwsberichten verschenen:

Artikel Zorg en Welzijn 

Bij ouderenmishandeling is vaak ook de mantelzorger slachtoffer

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. In het artikel Bij ouderenmishandeling is vaak ook de mantelzorger slachtoffer, Zorg en Welzijn, 13 maart 2023, is arts en onderzoeker Miriam van Houten aan het woord.

''In veel gevallen van ouderenmishandeling is er een overbelaste mantelzorger die zich bijvoorbeeld uit onmacht verbaal of fysiek afreageert. Daarom mogen we veel meer aandacht hebben voor alles wat met de zorg voor de ouder wordende mens te maken heeft'', benadrukt Miriam van Houten.

Zij was voorzitter van de in 2018 opgestelde richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein, NVKG (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie). Nu is zij werkzaam als sociaal-medisch adviseur. Daarnaast doet ze promotieonderzoek naar het signaleren van ouderenmishandeling bij het Radboudumc en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN, in Nijmegen.

Haarlem 105 

Geriater Irene Gomez over ouderenmishandeling

In november 2023 hield radiozender Haarlem 105 een interessant interview met geriater Irene Gomez, van partner Spaarne Gasthuis, over ouderenmishandeling. Hierin komt ook de signaleringsmethode ERASE aan bod. Beluister het fragment hier.

Betrokken partners

De betrokken partners zijn:

Contact 

Meer weten?

Meer informatie of vragen over dit project?
Neem contact op met de projectleiders van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg: