Signaleren en melden

Praktische handvatten ouderenmishandeling op SEH

bij ingang ziekenhuis

Wat doe je als verpleegkundige bij de spoedeisende hulp (SEH) als je bij een oudere denkt dat er ‘iets meer aan de hand is’? Professionals van de ambulancedienst en de SEH vroegen het Lectoraat Acute Intensieve Zorg om praktische handvatten voor het beter leren signaleren van ouderenmishandeling.

De hulpvraag leidde tot het RAAK-project Signaleren en melden ouderenmishandeling acute zorgketen. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg voerde het project uit samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Ambulancezorg Gelderland-Zuid, de beroepsvereniging voor acute zorg en Acute Zorgregio Oost. Belangrijk doel van het project was het verbeteren van de bewustwording rondom ouderenmishandeling door het ontwikkelen van praktische handvatten. Handvatten die verpleegkundigen en artsen helpen om een vermoeden van ouderenmishandeling te melden en te bespreken.

Mishandeling ouderen bespreken en melden

Sivera Berben, associate lector Acute Intensieve Zorg: “De handvatten bestaan uit een eenvoudige signaleringsvraag, een protocol en e-learning. In de scholing van verpleegkundigen in de acute zorg is ook aandacht voor bewustwording van de situatie rondom ouderenmishandeling. Ook communicatievaardigheden en de houding van verpleegkundigen komen aan bod.” Uit de pilot van het project bleek dat hierdoor de samenwerking bij huiselijk geweld in de acute zorg verbetert.

Nominatie Anna Reynvaan Praktijkprijs

Het project is onder de titel 'Wat doe je precies bij een knagend niet-pluisgevoel?' genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2018. De Anna Reynvaan Praktijkprijs is een jaarlijkse prijs voor het beste verpleegkundig initiatief voor het verbeteren van de patiëntenzorg.

 

Video

Hoe kun je ouderenmishandeling beter leren herkennen?

 

De HAN lectoren Marian Adriaansen, Lectoraat Innovatie in de Care, Lilian Vloet en Sivera Berben, Lectoraat Acute Intensieve Zorg voeren al ruim 5 jaar met ziekenhuizen onderzoek uit naar ouderenmishandeling. Samen met Harriet Messing, ZORGdotCOM, hebben ze een bundel als handreiking samengesteld.

De betrokken professionals en experts hebben belangeloos een waardevolle bijdrage geleverd. De uitgave is mogelijk gemaakt door:

Praktische gids  

Ouderenmishandeling in de acute zorg

De gids is beschikbaar voor professionals, studenten en docenten in opleidingen in de gezondheidszorg en het sociale domein. Daarnaast ook voor iedere belangstellende die zich niet heeft geraliseerd dat ouderenmishandeling ook in de acute setting voorkomt. De online versie is hier te downloaden: 

Artikelen

Over het project zijn verschillende artikelen verschenen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met het secretariaat van het HAN-lectoraat Acute Intensieve Zorg.

T: (024) 353 03 67
E: lisa.damen@han.nl