Marian Adriaansen

Zorgtechnologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Ik houd me vooral bezig met de validering van nieuwe zorgtechnologie en eHealth in de praktijk. Welke toegevoegde waarde heeft technologie voor zorgafhankelijke langdurig zieken, ouderen en zorgprofessionals?

man in gesprek met dokter via mobiele telefoon

Met mijn team richt ik me op methodiekontwikkeling voor kwetsbare chronisch zieken en ouderen. Daar kan technologie deel van uitmaken. Naast kwaliteit van zorg is kwaliteit van leven een belangrijke parameter. Autonomie, zelfmanagement en betrokkenheid spelen daarbij een grote rol. Hoe kunnen verpleegkundigen en paramedici ouderen en chronische zieken ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren? En bij het zelf managen van hun ziekten en beperkingen? Hoe kunnen professionals het beste zorg dragen voor het leven van patiënten in verpleeghuizen of kleinschalige woonvoorzieningen? 

Over Marian

Expertises

  • Zorgtechnologie
  • Leiderschap
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg
  • Mantelzorg 

Nevenfuncties

Momenteel vervul ik de volgende functies:

Lectoraat Innovatie in de Care

Het Lectoraat Innovatie in de Care ontwikkelt en test technologie voor gebruik door cliënten en zorgverleners in de praktijk. En kijkt daarbij ook naar de implementatie van technologie. 

Health oudere mensen virtual reality bril

Nieuws

Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisel of a Topic?
240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
Promotieonderzoek Kim DonachiePsychosociale steun prostaatkankerpatiënten
close-up drie mensen in gesprek
Thuisrevalidatie na een beroerteCVA-portaal als casemanager
144219 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente hurkt en geeft uitleg kalenderklok
357681 Headerfoto man loopt met taststok
HAN Docentprijs 2021 voor Astrid TimmanInzet technologie en ict in zorg en welzijn
236879 studenten met VR-bril op
31976 hartslag monitor
Samenwerking HAN en RadboudumcIn de flow op de Dag van de Verpleging
36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
Promotieonderzoek Nicole VullingsReflectiemethode voor besluit beste zorg
102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
Voorkomen en verzorgen van doorligplekkenNieuwe Richtlijn Decubitus opgeleverd
102297 verpleegkundige is bezig met de dagelijkse wasbeurt bij een patient

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

man pakt boek uit schap bibliotheek

Blijf op de hoogte Meer informatie of vragen?

Twee studenten overleggen met laptop