Passende technologische oplossing voor zorgbehoeften cliënt

In de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking is de ervaringskennis van familie, naasten en mantelzorgers goud waard. Zorgprofessionals en hun organisaties zoeken daarom naar manieren om de samenwerking met dit netwerk te vergroten.

beeld van een helpende hand

Een ander belangrijk doel is het slim inzetten van technologie. De vraag is: hoe vertaal je de zorgbehoefte van de cliënt naar een passende technologische oplossing? Dat onderzocht het HAN Lectoraat Technologie voor Gezondheid in het project Helpende Hand.

Optimaliseren van levenskwaliteit

Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar of minder. Dat zijn zo’n 13.000 mensen in Nederland. Dagelijks zetten zorgverleners zich met toewijding in, om de levenskwaliteit van deze mensen te optimaliseren. Omdat communicatie met mensen met een EMB buitengewoon complex verloopt, is het begrijpen van hun behoeften een uitdaging. Hoe kan dit beter?

De onderzoeksopzet van Helpende Hand

In het onderzoek Helpende Hand werkten 27 deelnemers op 7 woningen samen 2 jaar lang samen. Na een interne en externe contextanalyse doorliepen ze per driehoek van cliënt, zorgverlener en verwanten een iteratief proces om de inzet van zorgtechnologie te optimaliseren. De onderzoekers van het Lectoraat Technologie voor Gezondheid verwerkten alle tips, trucs en geleerde lessen in een nieuw ontwikkelde methode. 

De methode: 5 stappen

De nieuwe methode heet Helpende Hand en moet zorgverleners helpen om zorgtechnologie betekenisvol in te zetten. Zorgprofessionals kunnen met de methode de kennis van het netwerk van de cliënt beter betrekken. Zo kunnen ze de ondersteunende technologie van de cliënt verder personaliseren. Geen nieuwe technologie, maar wel methodes om de communicatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. De methode bestaat uit vijf concrete stappen. Hieronder tref je ook een afbeelding aan van de methode.

Schema van methode Helpende Hand

Verschillende behoeftes

Met creatieve methoden, door technologie helemaal te personaliseren op de specifieke patiënt, komen diens wensen en behoeften boven tafel. Wat kunnen die behoeften zoal zijn? Denk dan bijvoorbeeld aan zintuigelijke prikkeling door licht en geluid, fysieke uitdagingen of non-verbaal sociaal contact. Warme zorgtechnologie (een omgeving waar iemand zich geborgen en veilig voelt) kan een waardevolle rol spelen in het verzorgen van een plezierige en ontspannende of juist stimulerende tijdsbesteding. Een voorbeeld hiervan is de CRDL (Cradle), een houten instrument waarmee je kunt communiceren door middel van aanrakingen en geluid. 

69ad2170-5bbb-11ee-98c5-5207db433ef2 Cradle, een manier om contact te maken met mensen met een ernstige meervoudige beperking. Beeld in het kader van het project Helpende Hand, van het lectoraat Technologie voor Gezondheid.

Toekomstige zorgverleners

Het werken met technologie in de zorg vraagt om nieuwe competenties, zoals: omgaan met technologie, creatief denken en multidisciplinair samenwerken. De Helpende Hand-methodiek helpt studenten aan de HAN deze vaardigheden te ontwikkelen en leert ze hoe technologie duurzaam kan worden ingezet. Binnen de HAN is het project verbonden aan het iXperium Health, de plek voor toekomstgericht zorgonderwijs. Hier is overigens ook de eerder genoemde Cradle beschikbaar. De inzet van Helpende Hand leert studenten de juiste vragen te stellen en draagt bij aan de ontwikkeling van beroepscompetenties voor de zorg van morgen.

Implementatie

Gezien de interesse en het enthousiasme, bieden we de methode gratis aan richting zorgorganisaties die baat kunnen hebben bij Helpende Hand. Ook interesse? Download dan hier de methode. Of vraag een hard copy op bij het Lectoraat Technologie voor Gezondheid via lectoraat-tvg@han.nl