HAN iXperium Health krijgt plek die het verdient

Op 1 december was de officiële opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health. In dit innovatielab staan technologie in zorg, welzijn en sport centraal.

Grote opkomst bij de officiële opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health

Naar digi- en datavaardige studenten en medewerkers

De academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de HAN hecht veel waarde aan het iXperium Health. Academiemanager Peter-Hans Vierhoven: “Het iXperium Health past uitstekend binnen de doelen van onze academie om studenten en medewerkers digi- en datavaardig te maken. We zien dat technologie de komende jaren steeds belangrijker wordt. Door de vergrijzing en de tekorten in de zorg zijn de uitdagingen niet meer op te lossen met extra handen aan het bed. Betere, handigere en slimmere techniek biedt daar een uitkomst.” 

Het iXperium Health is een verbinder

Volgens Miriam Reelick, projectleider van het iXperium Health, heeft het lab een verbindende rol: "samen met het werkveld, docenten en studenten onderzoeken en ondervinden we hoe techniek een rol kan spelen bij de huidige uitdagingen in zorg, welzijn en sport. Door kennis met elkaar te delen maken we thema’s gemeenschappelijk, waardoor we als netwerk versneld leren.”

Ambassadeurs

Het iXperium Health werkt met ambassadeurs. Dat zijn docenten of onderzoekers uit verschillende opleidingen. De ambassadeur heeft een actieve rol in het verzorgen van inspiratiesessies voor studenten en docenten, in het uitvoeren van pilots in het onderwijs en bij de inbedding van het iXperium Health in het curriculum van de opleiding.

Studenten die even stil staan voor de ingang van het iXperium Health, vragen we om even binnen te komen. Dat is ook een rol van de ambassadeur. Soms willen studenten dan iets lenen. Dat kan, maar randvoorwaarde is dat ze er iets mee gaan doen binnen hun opleiding.”

Inspirerende omgeving

Door het nieuwe jasje gaat van het iXperium Health extra aantrekkingskracht uit. Je wordt bijna naar binnen gezogen. De open glazen wand maakt het lab goed herken- en vindbaar. De inrichting is hip en kleurrijk en je struikelt bijna over de technische snufjes. Kortom: een inspirerende omgeving voor zowel studenten, opleiders als professionals. Hier kunnen ze ervaren welke technologie werkt in zorg, welzijn en sport of onderzoek doen naar de effecten van de inzet van technologie.

De nieuwe locatie biedt meer ruimte aan studenten, docenten en werkveld om samen te werken en samen te experimenteren met het oog op de toekomst. Er wordt interprofessioneel en met de toekomstige gebruiker samengewerkt. Door de open opzet kun je er je binnen lopen en kennis brengen, delen en halen.”

Een broeinest van creativiteit

In het iXperium Health doen studenten basiskennis op, worden ze nieuwsgierig gemaakt en leren ze innovatief en creatief te denken. Ambassadeur Jasper de Boer: “het is een plek is waar studenten kennis kunnen maken met technologische middelen. Een plek ook waar zij vrijuit kunnen nadenken over, en experimenteren met, de manieren waarop deze technologie een effectieve bijdrage kan leveren aan effectievere en efficiëntere zorg. Niet als ‘leuke gadget’ maar als essentieel onderdeel daarvan. Als wij als HAN hen die plek niet bieden tijdens de opleiding, waar vinden zij deze dan wel?”

In de toekomst zullen ook diëtisten vaker technologie inzetten. Denk aan contact met cliënten via VR, digitale herinneringen voor eetmomenten of voor de bewaartermijn van voedsel."

Zorg, onderwijs, onderzoek en techniek gaan hand in hand

De opdracht van het iXperium Health is tweeledig:

  1. Zorgtechnologie meer verweven in het onderwijsprogramma van de opleidingen op het gebied van zorg, welzijn en sport.
  2. Onderzoek naar nieuwe technologieën te stimuleren en samen met het werkveld tot kennisontwikkeling te komen.

Het iXperium Health onderzoekt en faciliteert kennismaking met zorgtechnologie. Zowel ad hoc als projectmatig.”

Voorbeelden van projecten

De projecten van het iXperium Health bevinden zich op het snijvlak van technologie en zorg, welzijn en sport. Enkele aansprekende voorbeelden zijn SixthSense en Max de virtuele cliënt.

SixthSense

Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen meerdere academies binnen en buiten het iXperium Health en een externe organisatie (Tim Solution) is het project SixthSense. De focus van het project ligt op het verder verminderen van beperkingen voor mensen met een visuele handicap en daarmee het verrijken hun sociale leven. Diverse groepen studenten

Groepsfoto Clark Nowack met studenten die werken aan project Sixth Sense m.m.v. TIM Solutions

Max de virtuele cliënt

In zorg en welzijn is de interactie met cliënten belangrijk. De kwaliteit van de interactie is zelfs een voorspellende factor voor het slagen van een interventie. Tot nu toe was het rollenspel het beste middel om de werkelijkheid te simuleren in oefen- en toetsmomenten maar het kent ook beperkingen: niet iedereen durft voor de klas te oefenen, tege

screenshot van simulatieprogramma vr-client Max

Blik op de toekomst

Peter-Hans Vierhoven: “ik zie dat er mooie ontwikkelingen en resultaten uit het iXperium Health voortkomen. Met name de stappen op het vlak van simulatieonderwijs vind ik interessant. Simulaties zorgen ervoor dat studenten hun praktijkervaring niet altijd binnen een zorginstelling hoeven op te doen. Voor het werkveld is dit gunstig, want zorginstellingen hebben niet altijd de tijd om studenten te begeleiden, terwijl deze studenten straks hard nodig zijn. Simulatiecentra zijn echter erg duur. Het zou fantastisch zijn als we daar in de toekomst met zorginstellingen samen in kunnen optrekken."

Meer weten?

Je bent welkom!

iXperium Health

  • Kapittelweg 33
  • C1.64 en C1.03
  • 6525 EN Nijmegen

E-mail:  ixperium.health@han.nl
Website: iXperium Health

Veel technologie en robots bij de officiële opening van het iXperium Health.
De opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health werd goed bezocht!