iXperium Health (Nijmegen)

HAN iXperium Health is een innovatielab op het gebied van technologie in zorg en welzijn. De missie is om professionals toe te rusten met het vermogen om op een duurzame manier te reflecteren op technologische ontwikkelingen rondom gezondheid, welzijn en sport.

samen werken aan een project

semester 2 Startbijeenkomst HAN iXperium Health

Info over de startbijeenkomst volgt z.s.m.

270648 Video gemaakt bij iXperium HealthBekijk volledige video
Studenten, docent en medewerker van RIBW vertellen over interprofessioneel onderwijs bij HAN iXperium Health

Leren en innoveren in de wijk

Technologie kan burgers helpen:

 • bij de zorg voor hun eigen leven,
 • in hun eigen woonomgeving,
 • bij het ondersteunen in hun functioneren, 
 • bij het versterken van hun sociale netwerken.

De voorwaarde hierbij is wel dat iedereen in staat is om van de technologische mogelijkheden gebruik te maken. Voor sommige mensen kan dit lastig zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In het iXperium Health is het mogelijk om te experimenteren met verschillende technologieën, waarbij kennis en inzicht worden opgedaan voor de toekomstbestendige professional. Om dit te bereiken, wordt gestreefd naar een organisatie waarin onderwijs, werkveld en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn rond actuele beroepsrelevante thema's.

Thema's

 • Langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen
 • Mensen inspireren met de mogelijkheden van technologie
 • Samen met Techniekopleidingen oplossingen ontwikkelen voor problemen in de zorg
 • Virtual Reality in onderwijs en zorgverlening
 • Technologie inzetten als creatief middel in de begeleiding van mensen met een beperking

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

Opdrachten voor studenten zijn verbonden aan meerdere projecten in samenwerking met het iXperium Health. De projecten zijn over het algemeen langlopend, waarin afgebakende opdrachten voor studenten zijn geformuleerd. De opdrachten vinden deels online en deels fysiek in het iXperium Health en in de betrokken instellingen plaats.

Mogelijke opdrachten zijn:

 • Samen met welzijnscoaches op zoek naar mogelijkheden van technologie voor ouderen in zorginstellingen
 • Onderzoek naar Corona als versneller van technologie in zorginstellingen
 • De ontwikkeling van een platform voor Virtual Reality in het onderwijs
 • De Wonderfoon als geluksmoment voor mensen met dementie
 • Ontwikkelen en organiseren van online sociaal artistieke dagbesteding voor mensen met een beperking

Samenwerkingspartners

 • Rijnwaal Zorggroep
 • Attent Zorg (Arnhem, Rheden, Doesburg, Overbetuwe)
 • K&E Advies
 • De Waalboog (Nijmegen)
 • Driestroom (Elst)
 • Huis voor de Wijk (Malburgen)
 • Wonderfoon
 • Cultuur Oost (Arnhem)
 • Siza (Arnhem)

Praktische gegevens Contact

Programmamanager:
Maurice Magnée | E Maurice.Magnee@han.nl 
Aanwezigheid: maandag t/m donderdag

Wijkdocenten
Jan Leijtens | E Jan.Leijtens@han.nl
Aanwezig op woensdag en donderdag
Lindsay Bemelmans | E Lindsay.Bemelmans@han.nl
Aanwezig op donderdag
Sonja van Oers | E Sonja.vanOers@han.nl
Aanwezig op donderdag
Clark Nowack | E clark.nowack@han.nl
Aanwezig op woensdag, andere dagen in overleg
Sanne Diepeveen | E Sanne.Diepeveen@han.nl
Aanwezig op donderdag, andere dagen in overleg 
 
Locatie 
Het iXperium Health is te vinden op de HAN Campus aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen in 2 ruimtes: D1.15 en D1.39. Als student kun je hier terecht van maandag t/m donderdag. Daarnaast ben je als student werkzaam bij de partners van iXperium Health in de regio. Deze dag/dagdelen worden in overleg bepaald.

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).