HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Praktijkgericht onderzoek

Telepresent zijn als vaktherapeut

Vaktherapie staat op het punt heel nieuwe, online wegen in te slaan. Dat moet ook wel, in tijden van corona waarin je niet fysiek bij elkaar kunt zijn. In het HAN actieonderzoek ‘Telepresent zijn als vaktherapeut’ is de toegankelijkheid en het toepassen van digitale middelen onderzocht.

HAN Redactie
10 mei 2021
282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte
Praktijkgericht onderzoek

Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 een feit

De Onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026, Ambulancezorg gevoed door onderzoek, is een feit. Het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft de landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 hiervoor geactualiseerd en herijkt. Dit in opdracht van en samen met Ambulancezorg Nederland.

HAN Redactie
26 april 2021
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Praktijkgericht onderzoek

Voetbalclubs verbeteren vermogenspositie, ondanks corona

Ondanks de coronacrisis staan 15 van de 18 eredivisieclubs er financieel beter voor dan in het afgelopen seizoen. Door de verkoop van spelers en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er meer geld in het laatje gekomen.

HAN Redactie
09 april 2021
31006 Sport studenten trainingspak voetbal
Praktijkgericht onderzoek

Minke Nieuwboer lector Wijkverpleging

Dr. Minke Nieuwboer is 1 april gestart als lector van het nieuwe HAN-lectoraat Wijkverpleging. In dit lectoraat staat de ontwikkeling van de beroepsinhoud van de wijkverpleegkundige centraal. Wat zijn de -toekomstige- taken en rollen? Wat kan zij betekenen voor mensen die thuis zorg nodig hebben?

HAN Redactie
08 april 2021
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
Praktijkgericht onderzoek

Verpleegkundig Specialisten in Zwitserland

In Zwitserse buitengebieden wordt het tekort aan huisartsen steeds groter. Dit was de aanleiding om met Verpleegkundig Specialisten (VS’en) te gaan werken. Om de rollen en taken goed in te richten, is onderzoek nodig. Daar draagt de HAN aan bij door ondersteuning, begeleiding en kennisontwikkeling.

HAN Redactie
06 april 2021
198657 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4
Praktijkgericht onderzoek

Reflectiemethode voor besluit beste zorg

Patiënten in de eerstelijnszorg hebben vaak meerdere problemen. Wat is dan de beste zorg? (Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden vinden het zelf niet altijd makkelijk een goede beslissing te nemen. Een nieuwe reflectiemethode kan hen helpen om besluiten over de beste zorg bij collega’s te toetsen.

HAN Redactie
29 maart 2021
102323 verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
Praktijkgericht onderzoek

Nieuwe Richtlijn Decubitus opgeleverd

Mensen die door ziekte of beperking lang bedlegerig zijn hebben grote kans op het krijgen van doorligplekken. Dat is niet alleen pijnlijk maar soms ook gevaarlijk. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn alert hierop. Zij kunnen nu de nieuwe richtlijn gebruiken om eerder en betere zorg te verlenen.

HAN Redactie
16 maart 2021
102297 verpleegkundige is bezig met de dagelijkse wasbeurt bij een patient
Praktijkgericht onderzoek

Indrukwekkende gebeurtenissen in ambulancezorg

Hoe ga je als startende Medisch Hulpverlener (BMH'er) op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden ze je functioneren en welke reacties roepen ze op? Voor, door en met BMH-studenten is voor het eerst onderzoek gedaan naar beleving van deze professionals.

HAN Redactie
10 maart 2021
31972 patient nekbrace op brandcard
Praktijkgericht onderzoek

Samenwerken aan de energietransitie

De Provincie Gelderland draagt ruim 4,6 miljoen euro bij aan Connectr Energy innovation. Dit om de eerste activiteiten op te starten. Het initiatief is bedoeld om de energietransitie te versnellen en de Gelderse economie te versterken.

HAN Redactie
03 maart 2021
265636 Conceptbeeld hal Connectr
Praktijkgericht onderzoek

Gebruik nieuwe zorgtechnologie in de versnelling

Op 1 maart start het Lectoraat Innovatie in de Care met een nieuwe periode van 4 jaar. Het centrale thema is zorgtechnologie. Zorgpersoneel krijgt door de coronacrisis extra kansen voor gebruik van nieuwe technologie. Zorgtechnologie versnelt en het praktijkgericht onderzoek schakelt mee door.

HAN Redactie
01 maart 2021
man in gesprek met dokter via mobiele telefoon