Impact Onderzoeksagenda Ambulancezorg

De Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-26 is vastgesteld op basis van praktijkgericht onderzoek. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN voerde het project in opdracht van Ambulancezorg Nederland uit. Op 20 november 2021 is een artikel over dit project internationaal gepubliceerd.

237714 ambulance bij ingang ziekenhuis

Onderzoeksthema’s als leidraad

''De opzet, de werkwijze en de opbrengst van het praktijkgericht onderzoeksproject delen we in het artikel (pdf) in de vorm van thema’s,'' zegt Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, als co-auteur. "De thema’s in de nieuwe onderzoeksagenda fungeren als leidraad en stimulans voor het prioriteren van onderzoeksprojecten." 

Met deze publicatie delen wij wereldwijd op welke thema’s de ambulancezorg in Nederland onderzoek gaat uitvoeren. Internationale partners kunnen hier inspiratie uit halen en ook aansluiten bij die thema’s.

Effectieve, veilige en efficiënte zorgverlening

De vraag naar inzet van ambulances neemt toe en stelt ook nieuwe eisen aan professionals in de acute zorgketen. Hoe kan de ambulancezorg zich voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving en op verandering in zorgverlening? Hoe blijft de zorgverlening effectief, veilig en efficiënt?

Professionalisering ambulancezorg

Wetenschappelijk onderzoek is van wezenlijk belang voor professionalisering en voor uitbreiding en versterking van kennis. Dat was de reden voor de opzet van de Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018. De recente ontwikkelingen in de ambulancezorg en acute zorgketen waren voor Ambulancezorg Nederland aanleiding om de agenda door het lectoraat van de HAN te laten actualiseren. 

Via de internationale publicatie delen we ook de methodologie om een onderzoeksagenda op te stellen en te updaten. Dat biedt andere landen de mogelijkheid om zelf een nationale onderzoeksagenda te ontwikkelen.

Goed voorbeeld doet volgen

De Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 heeft als titel: 'Ambulancezorg gevoed door onderzoek'. Aan de hand van de specifieke thema’s van de agenda kunnen onderzoekers, beleidsmakers en financieringsorganen (toekomstige) onderzoeksprojecten prioriteren. Goed voorbeeld doet volgen.

''Ook in andere landen kan het opstellen van een nationale onderzoeksagenda helpen om de ambulancezorg verder te professionaliseren,'' aldus onderzoeker Remco Ebben. "Via de internationale publicatie delen we daarom ook juist de methodologie van het onderzoeksproject."

Meer weten?

De online link naar het artikel is:

Neem voor vragen of meer informatie contact op met dr. Lilian Vloet, HAN lector Acute Intensieve Zorg: